سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند، هرگاه بنده ای را دوست بدارد، او را از گناهانْ حفظ می کند و پاداشش را برابر چشمانش می نهد . [امام صادق علیه السلام]
مدیریت کارآفرینی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • عنوان مقاله: فساد بوروکراتیک؛ آفتی برای کارآفرینی
  مولف: علیرضا مرادی، کاندیدای دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران
  موضوع : مدیریت کارآفرینی
  سال انتشار(میلادی): 2017
  وضعیت: تمام متن
  منبع: ماهنامه الکترونیکی علمی ترویجی شوق کارآفرینی، شماره 42
  تهیه و تنظیم: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  مقدمه: سالیان متمادی است که اهمیت کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان بصورت یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر مورد تائید قرار می گیرد. زیرا در جهانی که شکل تغییرات از مقیاس زمان قرن به ثانیه تبدیل شده است، مهمترین اصل برای سازمان ها، بقا و توسعه می باشد. امروزه که کار و فعالیت شکل تازه ای به خود گرفته است و به سوی خودکارفرمایی و خوداشتغالی در حرکت است، کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا میکنند. کارآفرینی یکی از شاخصهای اساسی رشد و توسعه کشورها محسوب میشود. کارآفرینی عبارت است از توانایی شهروندان یک ملت و نیز سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در ایجاد کسب و کارهای جدید یا بازسازی ساختارهای موجود به منظور تطبیق با تغییرات محیط اقتصادی و سیاسی. کارآفرینی به نوبه خود تحت تاثیر عوامل زیادی قرار میگیرد. هر دولتی که به دنبال رشد و توسعه میباشد باید به بررسی عواملی که در توسعه کارآفرینی یا ممانعت از آن موثرند توجه فراوان داشته باشد. یکی از این عوامل فساد بوروکراتیک است. مساله فساد بوروکراتیک یا اداری در بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل به یکی از مسائل اساسی و مورد توجه عموم شده است. فساد بوروکراتیک جلوه ها و اشکال متعددی دارد و هر یک از این جلوه ها به طریقی کارآفرینی را متاثر میسازند. مطالعات مختلف در حوزه اقتصاد نشان می دهد که فساد بوروکراتیک تأثیر منفی بالایی بر رشد اقتصادی می گذارد. می توان فساد بوروکراتیک را استفاده شخصی یا گروهی از امکانات یا قدرت دولت یا نهادهای وابسته به دولت در راستای منافع شخصی تعریف  کرد. یکی از راه هایی که فساد تأثیر منفی روی رشد و توسعه اقتصادی می گذارد را می توان در اثر مخرب آن روی ایجاد، رشد و نمو کسب وکارهای مولد جست وجو کرد. براساس گزارش سازمان جهانی شفافیت، ایران از نظر مفاسد بوروکراتیک بین 133 کشور در رتبه 79 قرار داشته و همچنین از نظر شاخص احساس فساد در بین 176 کشور در رتبه 131 قرار دارد. فساد بوروکراتیک ازجملــــه پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با مشکل روبرو می کند.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: سه شنبه 96/4/13::: ساعت 12:28 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: تاثیرات مثبت کارآفرینی مدنی بر توسعه منابع انسانی
  مولف: علیرضا مرادی، کاندیدای دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران (aalirezam60@yahoo.com)
  موضوع: مدیریت کارآفرینی
  سال انتشار(میلادی): 2017
  وضعیت: تمام متن
  منبع: شوق کارآفرینی
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
  مقدمه:
  امروزه هدف مشترک توسعه در سطوح مختلف ملی و بین المللی متمرکز بر بهبود کیفیت زندگی انسان می باشد. آینده زندگی بشر متکی به درک بهتر عواملی است که بر کیفیت زندگی انسان تاثیر گذار است بخشی از این عوامل ارتباط روابط ما با سایرین، گروهها و نهادهای رسمی است . این پیوندها و روابط تحت عنوان سرمایه اجتماعی در نظر گرفته می شوند (. هیزلتن،کنان،2000) از جدیدترین مفاهیمی که در عرصه کارآفرینی، در کنار کارآفرینی سازمانی و اقتصادی، در محافل علمی مورد توجه قرار گرفته، کارآفرینی مدنی است. این مقوله در صورتی که در جامعه نهادینه شود می تواند نقش مهمی در رفع مشکلات اجتماعی که امروزه گریبان جامعه را گرفته، ایفا کند. کارآفرینی مدنی یا  اجتماعی به عنوان مقوله ای متفاوت از دیگر اشکال کارآفرینی، به طور نسبی در ارتقای ارزش های اجتماعی و توسعه در مقابل کسب ارزش اقتصادی ارجحیت بیشتری را کسب می کند. کارآفرینان مدنی می توانند در واقع رقابتی بودن خود را حفظ کنند در حالی که هدف اجتماعی خود را به اتمام برسانند . کارآفرینان مدنی همچون کارآفرینان تجاری بواسطه ترکیبی از عوامل انگیزاننده، برانگیخته می شوند . محرک های معمول شامل تمایل برای خود تکاملی، استقلال شغلی و فرصت هایی برای خلاقیت می باشد . محرک های منحصر به فرد برای کارآفرینان مدنی شامل نوسازی فردی، جستجو برای حل مشکلات افراد و تعهد به جامعه (همچون تعهد برای جامعه ای پایدار) یا همبستگی در جامعه(همچون مشارکت افراد در مشکلات جامعه) می باشد.
  کارآفرینی مدنی یکی از ابعاد مهم و رو به گسترش در فعالیت های کارآفرینی کشورهای صنعتی جهان می باشد و از سابقه دیرینه ای نیز برخوردار است. در کشور ما نیز، با توجه به گرایش روزافزون نهادها، مراکز دانشگاهی و موسسات دولتی و غیر دولتی به کارآفرینی و فعالیت های کارآفرینانه، هم چنین حمایت های دولت از افراد و گروه های کارآفرین برای حل برخی معضلات کهنه مانند بیکاری و پیامدهای مخرب آن در کشور، شاهد عنایت بیشتر از گذشته به این موضوع هستیم. شاهد این موضوع همین بس که، بحران بیکاری به عنوان یک معضل، تمامی جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را به شدت متأثر می کند و گاهی اثرات غیرقابل جبرانی نیز برجای می گذارد. تجربه ثابت کرده است که این بحران و پیامدهای اجتماعی آن ، نه راه حل های فوری و اخلاقی دارد و نه محو همه جانبه، یکپارچه و کوتاه مدت آن امکان پذیر است. بسیاری از کشورها، از جمله راه حل های برون رفت از این بحران را کارآفرینی می دانند و به آن توجه فوق العاده ای می کنند. در دنباله این معضلات، به مسائلی مثل فحشا، دزدی، اعتیاد و امثال آنها هم میتوان اشاره نمود.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: سه شنبه 95/12/24::: ساعت 4:20 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: دانشگاه کارآفرینی در اقتصاد جدید
  مترجم: سمانه تولائی (کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران)
  موضوع: مدیریت کارآفرینی
  سال انتشار(میلادی): 2013
  وضعیت: تمام متن
  منبع: Suciu Christina-Marta, Platis Magdalenam, ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY IN THE NEW ECONOMY
  ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com 
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com 
  چکیده:دانشگاه های معاصر با چالش ها و فرصت های جدیدی در زمینه محیط پویا مواجه می شوند. بنابر این، یک دانشگاه مدرن باید کارآفرینی داشته باشد، که بدین معناست که باید بر طبق ویژگی های زیر باشد: استقلال، نوآوری، ریسک پذیری، پیش گیری، تهاجم رقابتی. این مقاله ویژگی های ذکر شده در بالا را توضیح می دهد و نشان می دهد که دانشگاه کارآفرین، مناسب ترین نهاد پایدار است.
  واژگان کلیدی: دانشگاه کارآفرین، مؤسسه پایدار، آموزش و پرورش برای زندگی

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 92/2/4::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: اهمیت و جایگاه کارآفرینی در سازمانها
  مولفین: سهیلا پرتونیا (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبجنورد L.partonia@gmail.com)
  موضوع: مدیریت کارآفرینی
  سال انتشار(میلادی): 2013
  وضعیت: تمام متن
  منبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com   
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com   
  چکیده: امروزه کارآفرینی یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از مدیران سازمانها محسوب می شود .استفاده از افکار وایده های نوآور کارکنان وکارآفرین می تواند منشاء تحولات عظیمی درسازمانها و نیز به حرکت درآوردن چرخهای توسعه اقتصادی کشور شود.از سوی دیگر، با نگاهی گذار به  بسیاری از سازمانهای موفق  درخواهیم یافت که آنان برای برتری جستن در عرصه رقابتهای جهانی  وکسب سهم عمده ای از بازار کسب وکار ، با بسط رفتار وفرهنگ کارآفرینی درتمام لایه های سطوح سازمانی،اختصاص اعتبارات مالی،ایجاد انگیزه، برنامه ریزیها و سیاستگذاریها ، حمایت مدیران و ایجاد تیمهای کارآفرینی درسازمان،منجربه بوجودآوردن فرصتهای جدید تجاری و تحرک بیشتر در بازارهای جهانی شده اند. درواقع می توان گفت که کارآفرینی یک عامل کلیدی و پلی مابین نوآوری و توسعه اقتصادی قلمداد می شود و کارکنان متخصص وکارآمد نیز بازوان توانمند مدیران سازمانها به شمار می آیند که موجب غلبه بر شرایط نامطلوب محیط و رهایی سازمان از بن بست مشکلات و دستیابی به راه حلهای جدید و ارتقا کیفیت تولید در رقابتهای فشرده جهانی می شوندو از این طریق سازمانها می توانند بخشهای عمده ای از بازارهای جهانی را به تسخیر خویش درآورند و سازمانهای دیگری هم که توان رقابت را ندارند از صحنه حذف می گردند. در این مقاله به اهمیت و جایگاه توسعه کارآفرینی در سازمان و تاثیرآن برروند رشد و اقتصاد، انواع مدلهای کارآفرینی و عوامل موثر بر کارآفرینی و  نقش راهبردی مدیریت و حمایت او در اجرای کارآفرینی در سازمان خواهیم پرداخت.
   واژه های کلیدی: کارآفرینان، مدلهای کارآفرینی و عوامل موثر برکارآفرینی، نقش راهبردی مدیریت، جایگاه کارآفرینی در سازمان و تاثیرآن بر رشد واقتصاد.

   

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 92/1/19::: ساعت 3:7 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی
  مولفین: دکتر محمدحسن پرداخت چی, دکتر محمود حیدری, حمید شفیع زاده
  موضوع: مدیریت کارآفرینی
  سال انتشار(میلادی): 2008
  وضعیت: تمام متن
  منبع: پیام مدیریت، شماره 26، بهار1387
  تهیه و تنظیم:  پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com
  چکیده: هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی از دیدگاه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بوده است. بدین منظور، پنج شاخص اصلی برای کارآفرینی درنظر گرفته شدند که شامل خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری، مسوولیت پذیری، قدرت تصمیم گیری و مشارکت جویی بودند. در راستای پاسخ گویی به فرضیات پژوهش، اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی جمع آوری شد. در جمع آوری اطلاعات میدانی، از ابزار اندازه گیری پرسش نامه استفاده گردید. پرسش نامه تحقیق پس از مطالعه دقیق ادبیات پژوهش تدوین شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت شرکت نفت مناطق مرکزی در زمینه سازی مناسب برای شاخص های ریسک پذیری، مسوولیت پذیری، قدرت تصمیم گیری و مشارکت جویی موفق و در زمینه خلاقیت و نوآوری ناموفق بوده است. با توجه به اینکه شرکت هیچ برنامه آموزشی در زمینه کارآفرینی برای کارکنان طراحی و اجرا نکرده بود و با توجه به دولتی بودن این شرکت (تحقیقات متعدد نشان داده است که کارآفرینی در شرکت های خصوصی بیش از شرکت های دولتی مورد توجه قرار می گیرد) می توان گفت که مدیران شرکت نفت عملکرد رضایت بخشی در زمینه کارآفرینی داشته اند.
   کلید واژه: پرورش کارآفرینی، اثربخشی مدیریت، کارآفرینی

  دریافت متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 90/3/30::: ساعت 12:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: بررسی رابطه علی بین کارآفرینی و بیکاری در بخش صنعت ایران (1385- 1364)
  مولفین: دکتر محمدباقر بهشتیی, محمدحسن خیرآور, محمدحسن قزوینیان
  موضوع: مدیریت کارآفرینی
  سال انتشار(میلادی): 2010
  وضعیت: تمام متن
  منبع: فراسوی مدیریت، سال سوم، شماره 11، زمستان 1388
  تهیه و تنظیم:  پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com
  چکیده: امروزه کارآفرینی به عنوان ابزار مهم تولید شغل و کاهش میزان بیکاری نزد کارشناسان و سیاستگذاران کشور اهمیتی فزاینده یافته است. در خصوص چگونگی رابطه مذکور، ابهامات بسیاری در کشورهای در حال توسعه ظهور یافته است. نتایج حاصل ازمطالعات گروهی از اقتصاددانان نشانگر رابطه مثبت بین بیکاری و کارآفرینی است. به عبارت دیگر این عده مطرح می سازند بالا رفتن نرخ بیکاری منجر به افزایش کارافرینی می گردد. حال آنکه برخی دیگر رابطه عکس بین این دو متغیر را مطرح می سازند و مستندا بیان می دارند که افزایش فعالیتهای کارافرینی، نرخ بیکاری را کاهش می دهد. هدف از این مقاله، بررسی رابطه علی بین کارآفرینی - به مفهوم ایجاد کسب و کارهای جدید- در صنعت ایران و نرخ بیکاری می باشد. در این راستا، آزمون علیت هیسائو برای بررسی رابطه علی بین نرخ بیکاری و کارآفرینی در بخش صنعت کشور به کار گرفته شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که در بخش صنعت کشور رابطه علی یک طرفه از کارآفرینی به نرخ بیکاری وجود دارد.
   کلید واژه: آزمون علیت هیسائو، بیکاری، کارآفرینی


  دریافت متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: سه شنبه 90/3/24::: ساعت 12:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها
  مولفین: دکتر سیدمحمد مقیمی, دکتر محمود احمدپورداریانی
  موضوع: مدیریت کارآفرینی
  سال انتشار(میلادی): 2009
  وضعیت: تمام متن
  منبع: توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره اول، پاییز 1387
  تهیه و تنظیم:  پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com
  چکیده: کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی درفرآیند توسعه جوامع دارد. کسب و کارهای کوچک بهترین مامن برای فعالیت های کارآفرینانه است واین امر مستلزم آن است که صاحبان و کارکنان کسب و کارهای کوچک از مهارت ها و توانایی های کارآفرینانه برخوردار باشند. دراین مقاله که مستخرج از تحقیقی میدانی است، ضمن پرداختن به برخی مفاهیم کارآفرینی،چالش ها و اهداف آموزش کارآفرینی و چرخه حیات کسب و کارهای کوچک مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه نیز ضمن تعریف مساله، سوالات پژوهش، روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق بیان شده و در بخش دیگر نیز اطلاعات حاصل از مشاهدات، مصاحبه ها و پرسشنامه تحقیق تجزیه و تحلیل شده و در پایان نیز پیشنهاداتی درباره طراحی و اجرای دوره های آموزش کارآفرینی بیان شده است.
   کلید واژه: کارآفرینی، صنایع کوچک، آموزش کارآفرینی، نیازهای آموزشی کارآفرینان

  دریافت متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: پنج شنبه 90/3/19::: ساعت 4:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش ها و چالش ها
  مولفین: مصطفی علی میری
  موضوع: مدیریت کارآفرینی
  سال انتشار(میلادی): 2009
  وضعیت: تمام متن
  منبع: توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره اول، پاییز 1387
  تهیه و تنظیم:  پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com
  چکیده: مقوله «کارآفرینی» به عنوان موثرترین نیروی بالقوه اقتصادی در تاریخ جهان، به صورت بحث انگیری از حدود سه دهه گذشته تاکنون ظهور یافته و مطرح شده است. هم گام و هم زمان با این مقوله، پیشرفت های مشابهی نیز در زمینه «آموزش کارآفرینی» انجام شده است. پیشرفت ها و فعالیت های اخیر که در برنامه های آموزشی کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید انجام دشه، بسیار چشم گیر و قابل توجه هستند. تعداد واحدهای آموزشی عالی (دانشگاه و دانشکده ها) که واحدهای درسی مربوط به مقوله «کارآفرینی» را ارایه می دهند از چند واحد در سال 1970 میلادی به 1600 واحد آموزشی در سال 2005 افزایش یافته است. اما این توسعه فوق العاده باعث ایجاد مشکل قانونی کردن و رسمیت دادن به این رشته از حیث علوم دانشگاهی و جامعه آکادمیک می شود. در حالی که برخی مراحل مربوط به فرآیند قانونی شدن این رشته طی چند سال گذشته به اجرا در آمده است؛ هنوز هم مشکلات دیگری پیش روی آن قرار دارد. این مقاله گرایش ها و چالش های موجود در زمینه «آموزش کارآفرینی» در قرن 21 را بررسی می کند.
   کلید واژه: آموزش کارآفرینی، کسب و کارهای کوچک، همبستگی اجتماعی، دید کارآفرینانه، روح کارآفرینی، چالش های کارآفرینی

  دریافت متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: شنبه 90/2/31::: ساعت 10:2 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: بررسی مهارت های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط
  مولفین: دکتر سید محمد مقیمی، دکتر حسین خنیفرو اسماعیل قادری
  موضوع: کارآفرینی
  سال انتشار(میلادی): 2007
  وضعیت: تمام متن
  منبع: دانش مدیریت، دوره 20 ، شماره 79 ، زمستان 1386 ، از صفحه 93 تا 110
  تهیه و تنظیم:  پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com
  چکیده: با توجه به اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه به این مقولة مهم، ضرورت دارد تا نسبت به بهبود وضعیت این مؤسسات اقدام اساسی صورت پذیرد. صاحبنظران و محققین در مطالعات مختلف دریافته اند که چاره علاج ناپذیر اثربخش تر نمودن کسب و کارهای کوچک و متوسط، اشاعه فرهنگ کارآفرینی در تمامی مراحل و فرآیند این سازمانهاست و لازمة فرهنگسازی نیز وجود مدیران با مهارتهای کارآفرینانه است. در این مقاله که برگرفته از پژوهشی سازمانی است، تلاش میگردد تا ضمن مروری بر ادبیات تحقیق در حوزه اثربخشی سازمانی کسب و کارهای کوچکو متوسط و مهارتهای کارآفرینی، روششناسی تحقیق بیان شده و در نهایت با توجه به فرضیات تحقیق، یافته های پژوهشی که از واحدهای تولیدی گردآوری شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادات حاصله برای بهبود اثربخشی در کسب و کارهای کوچک کشورمان با تأکید بر توسعه مهارتهای کارآفرینانه مدیران ارائه شده است.
  واژه های کلیدی: کارآفرینی، اثربخشی سازمانی،کسب و کارهای کوچک و متوسط؛ مهارتهای کارآفرینانه.

  دانلود متن کامل مقاله

     روح الله تولّایی ::: یکشنبه 89/7/11::: ساعت 8:25 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: مشروعیت کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی نو ظهور
  مولف: دکتر قنبر محمدی الیاسی
  موضوع: کارآفرینی
  سال انتشار(میلادی): 2008
  وضعیت: تمام متن
  منبع: دانش مدیریت، دوره 21 ، شماره 80، بهار 1387 ، از صفحه 105 تا 122
  تهیه و تنظیم:  پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com
  چکیده: هر حوزه علمی نوظهوری با موضوع مشروعیت علمی مواجه میباشد و کارآفرینی نیز به عنوان یک حوزه علمی نوظهور از این قاعده مستثنی نیست و در وضعیت گذار از مرحله مشروعیت قرار دارد. در این نوشتار کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی نوظهور براساس چهار ویژگی شامل: یک چارچوب علمی قوی، روششناسی ویژه، جریان پژوهشی، آموزشی و نشر و در نهایت دارا بودن مصادیق حرفهای و اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته ها این مقاله نشان می دهند که کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی نوظهور در وضعیت چالش مشروعیت علمی قرار دارد و برای گذر موفقیت آمیز از این مرحله بایستی توجه ویژهای به ابعاد الگوی مفهومی مادر، روششناسی پژوهشی و پژوهش های اکتشاف محور و نظریه گرا داشته باشد.
  واژه های کلیدی: حوزه علمی نوظهور، الگوی مفهومی، تعریف کارآفرینی، مشروعیت علمی

  دانلود متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 89/7/7::: ساعت 7:56 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

     1   2      >
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  مدیریت کارآفرینی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  مدیریت کارآفرینی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<