سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بهترینِ برادرانت، کسی است که تو را به هدایت رهنمون شود، تقوا نصیبت کند و از پیروی هوای نفس بازت دارد . [امام علی علیه السلام]
مدیریت گردشگری - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • عنوان مقاله: تاثیر دنیای مجازی 3 بعدی (برنامه زندگی دوم) بر برندسازی مقصد گردشگری (مطالعه موردی : اماکن دیدنی شهر تبریز)
  مولفین: نسیم حسین زاده نصرتی و دکتر سید رضا موسوی (موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز ، nasim2hosseinzadeh@ucna.ac.ir)
  موضوع: مدیریت گردشگری
  سال انتشار(میلادی): 2016
  وضعیت: تمام متن
  منبع: کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
  تهیه و تنظیم: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: صنعت گردشگری از جمله صنایعی است که می تواند بسیار به رفاه و رشد کشورها کمک نماید . بخصوص برای آندسته از کشورهایی که از مناطق گردشگری باقوه و عالی برخوردار هستند . لذا این دسته از کشورها می توانند با بکارگیری ابزارهای جدید تکنولوژیک و تلفیق آنها با صنعت گردشگری به رونق هرچه بیشتر این صنعت کمک کنند . کشور ما ایران هم جز آندسته از کشورهایی است که دارای مناطق گردشگری بالقوه و عالی بوده و با برنامه ریزی درست و کاربرد بهترین ابزار و روش ها می توان به توسعه گردشگری آن کمک نمود . لذا این پژوهش به بررسی تاثیر برنامه زندگی دوم در دنیای مجازی سه بعدی بعنوان یکی از ابزارهای جدید تکنولوژیک  بربرندسازی مقصد گردشگری پرداخته است . جامعه آماری این پژوهش شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی و اماکن دیدنی این شهر بوده و نمونه آماری آن گردشگرانی داخلی و خارجی می باشند که در تابستان 1393 از این اماکن دیدن نموده اند وبا توجه به نامحدود بودن تعداد آنان ، با استفاده از فرمول کوکران تعداشان 384 نفر بدست آمد . اطلاعات مربوطه به کمک پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه گردآوری شده اند . فرضیه های تحقیق به شرح زیر بوده اند ؛ برنامه زندگی دوم ، احساس لذت ، احساسات مثبت ، درگیری عاطفی و تجارب مثبت بربرندسازی مقصد گردشگری تاثیر گذارند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 تحلیل شدند و با استفاده از تحلیل رگرسیون، روابط علی بین فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت ونتایج به شرح زیر بدست آمدند ؛ دنیای مجازی سه بعدی (برنامه زندگی دوم) ، احساس لذت ، احساسات مثبت ، درگیری عاطفی و تجارب مثبت بر برندسازی مقصد گردشگری تاثیر گذار بوده اند . در ادامه پیشنهاد هایی برای بهبود برندسازی مقصد گردشگری ارائه شدند.
  کلید واژه ها : دنیای مجازی 3 بعدی ، زندگی دوم ، برندسازی ، مقصدگردشگری و تبریز.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: یکشنبه 94/12/16::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین بازاریابی چندحسی و برندسازی مقصد گردشگری (مطالعه موردی هتلها و آژانسهای مسافرتی تبریز )
  مولفین: نسیم حسین زاده نصرتی و دکتر سید رضا موسوی (موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز ، nasim2hosseinzadeh@ucna.ac.ir)
  موضوع:  مدیریت گردشگری
  سال انتشار(میلادی): 2016
  وضعیت: تمام متن
  منبع: International Journal of Social Science & Humanity Research
  تهیه و تنظیم: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: درجهان رقابتی امروز آگاهی از مقصد برای موفقیت گردشگری لازم و ضروری است و مکانها در تلاش هستند تا توجهات مطلوبی را به خود جلب کنند..از اینرو مقاصدی که بتوانند بخوبی کلیه نیازهای گردشگران (تفریحی ، بهداشتی ،اقامتی و...) را فراهم کنند از شانس بیشتری برای انتخاب شدن برخوردار خواهندبود.یکی از مباحثی که امروزه برای برنسازی مقصد گردشگری مهم است بازاریابی چندحسی می باشد که به بازاریابی از طریق حواس 5 گانه مشتریان می پردازد.از اینرو دراین پژوهش به بررسی تاثیراین بازاریابی بر برندسازی مقصد گردشگری پرداخته شده است. پژوهش حاضراز نوع توصیفی بوده ،جامعه آماری کلیه مشتریان هتلها و آزانسهای مسافرتی تبریز تعداشان با فرمول کوکران 700نفر می باشد.برای آزمون فرضیه های آن از ضریب همبتگی پیرسون استفاده شده است و نتایج به شرح زیر می باشند: بین موسیقی دلنشین و ملایم ، رایحه خوش و به یادماندنی ، مزه خوب و تکرارنشدنی، محیط تمیز و راحت و لوگوی زیبا وپرسنل آراسته با برندسازی مقصد گردشگری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلید واژه ها: بازاریابی چندحسی ،بازاریابی بصری،بازاریابی شنوایی،بازاریابی بویایی،بازاریابی چشایی ،بازاریابی لامسه و برندسازی مقصد گردشگری.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: یکشنبه 94/12/2::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: نقش جهان مجازی بر بازاریابی گردشگری (مطالعه موردی: صنعت هتل داری تبریز)
  مولف: نسیم حسین زاده نصرتی (موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز ، nasim2hosseinzadeh@ucna.ac.ir)
  موضوع: مدیریت گردشگری
  سال انتشار(میلادی): 2016
  وضعیت: تمام متن
  منبع: دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: در این پژوهش نقش جهان مجازی( جامعه مجازی) را بر بازاریابی گردشگری مورد بررسی قرار داده ایم. جامعه آماری آن را کلیه هتلهای شهر تبریز تشکیل می دهند و نمونه آماری اش کلیه مشتریان هتلها می باشند که در تابستان سال 1394 از خدمات آنها استفاده نموده اند. تعداد مشتریان به علت نامحدود بودن با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر بدست آمد. اطلاعات با کمک پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تائید گردید، گردآوری شده شده  و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. در ادامه فرضیات با استفاده از تحلیل رگرسیون  تحلیل شدند. نتایج بدین شرح بدست آمدند؛  بین نقش جهان مجازی و بازاریابی گردشگری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. بین احساس لذت، درگیری عاطفی، احساسات مثبت و تجارب مثبت و بازاریابی گردشگری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و در ادامه راهکارهایی جهت بهره برداری و استفاده هر چه بهتر از این فناوری در حوزه گردشگری ارائه شدند.
  واژه‌های کلیدی: جهان مجازی، بازاریابی و گردشگری .

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 94/11/21::: ساعت 12:53 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: بررسی توریسم خاورمیانه
  مولف: معصومه تاجیک قلعه Mitra.Tajik@gmail.com
  موضوع: مدیریت جهانگردی
  سال انتشار(میلادی): 2013
  وضعیت: تمام متن
  منبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com     
  چکیده: پدیدة گردشگری ریشه در حرکت و جابه جایی دارد و تحرک بخش لاینفک زندگی انسانهاست. از این رو می توان گفت که تاریخ صنعت گردشگری شاید به قدمت فعالیتهای نوع بشر است و فقط اشکال و اهداف آن متفاوت بوده است.(حیدری،1389: 11) گردشگری پدیده‌ای است کهن که از دیر زمان در جوامع انسانی وجود داشته است و به تدریج در طی مراحل تاریخی مختلف، به موضع فنی، اقتصادی و اجتماعی کنونی خود رسیده است.( رضوانی، 1385: 27) گردشگری عامل اساسی سفر و جا بجایی است و در نتیجه دگرگونیهای آن تابع تغییرات مختلفی از قبیل دگرگونیهای ناشی از انگیزه سفر و وسیله حمل و نقل می‌باشد. سفر در سرشت انسان است، آدمی چنان آفریده شده و چنان هستی گرفته است که باید به سفر برود. انسان از دیرباز برای رهایی از تنهایی و سختی و نیز وابستگیهای محلی و عادات و آداب و رسوم یکنواخت و مکرر زندگی خود دست به سفر می‌زده است، در میان انگیزه‌های مختلف سفر نیاز روانی بیش از همه برانگیزاننده امواج توده‌های انسانی در امر مسافرت و جا به جایی است. ( همــان منبع: 28), از این رو طی سالهای اخیر تحقیقات و گزارشات گردآوری شده مبنی بر این است که خاورمیانه از اهمیت فزاینده ای نسبت به قبل برخوردار شده و توان بالقوه رشد گردشگر بین المللی را در میان پنج قاره جهان پیدا کرده است.   

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 91/11/18::: ساعت 12:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: تبیین رابطه توسعه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی شهرهای ساحلی شمال ایران
  مولف: مجتبی قلندر (کارشناس ارشد مدیریت دولتی- مالی Mojtaba.ghalandar20@gmail.com)
  موضوع: مدیریت گردشگری
  سال انتشار(میلادی): 2008
  وضعیت: تمام متن
  منبع: پایگاه متخصصان جوان صنعت نفت
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com  
  چکیده:
  فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیت¬ها در جهان مطرح است، به طوری که شمار گردشگران خارجی و داخلی و میزان درآمدزایی آن در سطح جهانی پیوسته رو به افزایش است. بسیاری از کشورها به صورت فزاینده¬ای به این حقیقت واقفند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه¬های تازه¬ای برآیند. یکی از این روش¬ها که طی دو دهه اخیر اهمیت فراوانی پیدا کرده و توجه اکثر کشورهای جهان را به خود جلب کرده است، گردشگری الکترونیک (e- Tourism) است. از این رو با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیر به سزای آن در رشد اقتصادی کشورها، مقاله حاضر به بررسی تأثیر توسعه گردشگری الکترونیک بر رشد اقتصادی شهرهای ساحلی شمال ایران می¬پردازد. در این مقاله پس از نگارش مقدمه، مفهوم گردشگری و گردشگری مجازی ، به تاریخچه کاربرد فن¬آوری اطلاعات در صنعت گردشگری اشاره شده است، سپس مزایا و چالش¬های گردشگری مجازی بیان شده و راه¬های توسعه گردشگری الکترونیک به تفصیل شرح داده شده است. رشد اقتصادی و اثر گردشگری الکترونیک بر آن و رابطه این دو متغیر به صورت شماتیک و مدل مفهومی به همراه راهکارهای مناسب برای تحقق این امر در انتهای مقاله ارائه شده است.
  واژگان کلیدی: گردشگری، گردشگری الکترونیک، رشد اقتصادی، گردشگری ساحلی


  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 91/7/24::: ساعت 4:36 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: مدیریت توریست، جذب گردشگری مذهبی
  مولفین: معصومه تاجیک قلعه
  موضوع: مدیریت جهانگردی / مدیریت اسلامی
  سال انتشار(میلادی): 2012
  وضعیت: تمام متن
  منبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com  
  چکیده: ابتدا باید گفته در بیشتر لغت نامها واژه مسافرت را عمل جابه جایی تعریف کرده اند. اما این واژه در صنعت جهانگردی تعریف خاص و دقیق تری دارد " عمل جابه جایی به خارج از جامعه برای تجارت و یا تفریح نه برای انجام کارهای رومره". به عبارتی فعالیت هایی که فرد در مسافرت و در مکانی غیر از محیط عادی خود انجام می دهد و نشان از نیاز هر انسان به معنویات در زندگی است و  امری انکار ناپذیر میباشد بطوریکه مذهب یکی از مهمترین ارکان در روحیات معنوی انسان است. در فرهنگ اسلامی, سیاحت به عنوان سیر آفاقی در برابر سیر انفسی مورد توجه قرار گرفته است. اسلام به انسان و نیازهای انسان نگاه ویژه ای دارد. آنچه را که به واقع زندگی و حیات را لذبخش و آسان می کند و در جسم و روح و روان انسان موثر است و به رسمیت می شناسد. حال اگر در این بین نگاهی به آیه 156 سوره بقره بیندازیم در می یابیم که در فرهنگ اسلامی هدف اصلی رشد و ارتقای معنوی است و از این رو یکی از راه های تقویت معنویت و ایجاد ارتباط با معبود, زیارت است. بنابراین میتواند گفت که هر فردی برای سفر انگیزه ای دارد و به اندیشه ای طی طریق می کند, اما انگیزه همه سفرها تفریح و مشاهده و شناخت ناشناخته ها نیست. خیلی از مردم تنها به انگیزه سیر آفاق و انفس و کسب مدارج معنوی سفر می کنند و اینگونه است که گردشگری مذهبی شکل میگیرد.
  واژه های کلیدی: گردشگری, جذب گردشگری مذهبی.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 91/3/24::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: مدیریت توریست، جذب گردشگری مذهبی
  مولفین: معصومه تاجیک قلعه
  موضوع: مدیریت جهانگردی / مدیریت اسلامی
  سال انتشار(میلادی): 2012
  وضعیت: تمام متن
  منبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com  
  چکیده: ابتدا باید گفته در بیشتر لغت نامها واژه مسافرت را عمل جابه جایی تعریف کرده اند. اما این واژه در صنعت جهانگردی تعریف خاص و دقیق تری دارد " عمل جابه جایی به خارج از جامعه برای تجارت و یا تفریح نه برای انجام کارهای رومره". به عبارتی فعالیت هایی که فرد در مسافرت و در مکانی غیر از محیط عادی خود انجام می دهد و نشان از نیاز هر انسان به معنویات در زندگی است و  امری انکار ناپذیر میباشد بطوریکه مذهب یکی از مهمترین ارکان در روحیات معنوی انسان است. در فرهنگ اسلامی, سیاحت به عنوان سیر آفاقی در برابر سیر انفسی مورد توجه قرار گرفته است. اسلام به انسان و نیازهای انسان نگاه ویژه ای دارد. آنچه را که به واقع زندگی و حیات را لذبخش و آسان می کند و در جسم و روح و روان انسان موثر است و به رسمیت می شناسد. حال اگر در این بین نگاهی به آیه 156 سوره بقره بیندازیم در می یابیم که در فرهنگ اسلامی هدف اصلی رشد و ارتقای معنوی است و از این رو یکی از راه های تقویت معنویت و ایجاد ارتباط با معبود, زیارت است. بنابراین میتواند گفت که هر فردی برای سفر انگیزه ای دارد و به اندیشه ای طی طریق می کند, اما انگیزه همه سفرها تفریح و مشاهده و شناخت ناشناخته ها نیست. خیلی از مردم تنها به انگیزه سیر آفاق و انفس و کسب مدارج معنوی سفر می کنند و اینگونه است که گردشگری مذهبی شکل میگیرد.
  واژه های کلیدی: گردشگری, جذب گردشگری مذهبی.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: یکشنبه 91/3/21::: ساعت 1:4 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: مدیریت توریست و عوامل موثر در جذب رضایت توریسم
  مولف: میترا تاجیک
  موضوع: مدیریت جهانگردی
  سال انتشار(میلادی): 2012
  وضعیت: تمام متن
  منبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: اصطلاح توریست از قرن نوزدهم معمول شده است. در آن زمان اشراف زادگان فرانسه می بایست برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی, اقدام به مسافرت می نمودند. این جوانان در آن زمان توریست نامیده می شدند و بعدها در فرانسه این اصطلاح در مورد کسانی به کار می رفت که برای سرگرمی, وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر می کرند و بعدا با تعمیم بیشتر به کسانی اطلاق می شد که اصولا به این منظور به سفر می رفتند. کم کم کلمه توریست به بعضی زبانهای دیگر نیز وارد شد و از آن واژه توریسم بوجود آمد. از همان زمان توریسم و توریست به بعضی از مسافرتها و مسافرینی گفته می شود که هدف آنها استراحت و گردش و سرگرمی و آشنایی با مردم بود و نه کسب در آمد و اشتغال به کار. جذب توریسم از دید اقتصاد, ورزش, بهداشت و حتی مذهب نگاهی هست برای جذب گردشگر, که در حقیقت باید به آنها توجه داشته و نه تنها سازمان  میراث فرهنگی و گردشگری هر کشور هست که خود را موظف به حفظ و احیا جاذبه های گردشگری کند  تا گردشگران را جذب کند همچنین سایر وزارت خانه ها نیز مکلف هستند تا در راستا این حیطه کاری تلاش کنند تا گردشگران را مجاب نمایند در آینده سفر مجدد دیگری داشته باشند.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 90/11/19::: ساعت 9:11 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  مدیریت گردشگری - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  مدیریت گردشگری - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<