سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بسا خویشاوندی که از بیگانه دورتر است، و بسا بیگانه ای که از خویشاوند، نزدیک تر است . [امام علی علیه السلام]
مدیریت پروژه - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • عنوان مقاله: الگوریتم ابتکاری برای مساله زمان بندی پروژه با هدف بیشینه سازی ارزش خالص فعلی با منابع نامحدود
  مولفین: امیری مقصود,مشاط زادگان حمیدرضا,عزیز محمدی روزبه,یعقوبی علی
  موضوع: مدیریت پروژه
  سال انتشار(میلادی): 2009
  وضعیت: تمام متن
  منبع: مجله علمی-پژوهشی شریف، شماره 45، دیماه 1387
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com   
  چکیده: روش هایی که تاکنون در زمینه زمان بندی پروژه ارایه شده اغلب زمان گرا بوده اند و هدف آن ها کمینه سازی زمان پروژه بدون در نظر گرفتن جریان نقدی فعالیت ها است. در این نوشتار، با فرض نامحدود بودن منابع و به منظور بیشینه کردن ارزش خالص فعلی یک الگوریتم ابتکاری پیشنهاد شده که قادر به حل مسایلی با تعداد گره های بالا، در زمان مناسب و نزدیک به بهینه است. الگوریتم پیشنهادی از جهات مختلف- به ویژه تعداد گره ها، تاریخ سررسید پروژه، ضریب پیچیدگی شبکه و زمان حل- با یکی از الگوریتم های دقیقی که تا با حال ارایه شده، مقایسه شده است. نتایج حاصل از مقایسات مذکور، حاکی از کارایی بهتر  الگوریتم پیشنهادی است.
   کلید واژه: زمان بندی پروژه، جریان نقدی، ارزش خالص فعلی، زمان گرایی پروژه، ضریب پیچیدگی


  دریافت متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: یکشنبه 89/11/17::: ساعت 4:17 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: ارایه مدلی برای انتخاب گروه پروژه با استفاده از رویکرد فازی
   مولف: محقر، علی, مصطفوی، امیر 
  موضوع: مدیریت پروژه
  سال انتشار(میلادی): 2007
  وضعیت: تمام متن
  منبع: فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 11، شماره 3، پاییز 1386
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com   
  چکیده: انتخاب نیروی انسانی پروژه یا شکل امروزی آن گروه پروژه از دغذغه های مدیران پروژه است، زیرا ماهیت فعالیتهای پروژه ای از جمله محدودیت زمانی و موقتی بودن ایجاب می کند که افراد بسرعت جذب فعالیتها شده و اغلب کارها و فعالیتهای نامتعارف را با تجربیات قبلی انجام دهند. پس در این تحقیق سعی شده است تا الگو و مدلی برای انتخاب نظام مند و بر پایه اصول علمی جهت انتخاب گروه (تیم) یک پروژه و یا مراحلی از آن ارایه شود. این مدل بر اساس الگوی سازگاری فازی پایه ریزی شده است. مفهوم سازگاری فازی برای سنجش میزان تناسب بین دو مجموعه فازی استفاده می شود که در این تحقیق تناسب بین دو مجموعه فازی مهارتهای هدف پروژه و مهارتهای گروههای بالقوه مورد سنجش قرار می گیرد. دراین تحقیق ابتدا با استفاده از برنامه ریزی پروژه، فعالیتها و مهارتهای مورد نیاز، مدت زمان فعالیتها، هزینه های هر فرد و برنامه تخصیص افراد به پروژه استخراج می شود. در گام بعد درجه عضویت هر یک از مهارتهای هدف پروژه تعیین می گردد و به صورت مجموعه فازی مهارتهای هدف تعریف می شود. سپس با استفاده از مفهوم اجتماع فازی، گروههای بالقوه تشکیل می شوند. در گام بعد با تعیین و تعریف سطح کیفی، گروهها پالایش می شوند. سپس با استفاده از مفهوم سازگاری، درجه سازگاری گروههای پالایش شده محاسبه می گردد. همچنین هزینه های هر گروه نیز مورد محاسبه قرار می گیرد. در گام بعدی با استفاده از مقادیر درجه سازگاری و مقادیر هزینه گروههای پالایش شده، ماتریس تصمیم گیری تشکیل می شود. در ادامه وزن شاخصهای درجه سازگاری و بودجه مورد نیاز هر گروه با استفاده از آنتروپی شانون تعیین می گردد. در پایان نیز با استفاده از روش Saw گروهها رتبه بندی می شوند و گروه بهینه انتخاب می گردد. در نهایت گروه انتخاب شده به پروژه تخصیص داده می شود. همچنین در پایان یک مورد کاربردی ارایه می شود.
  کلید واژه: مدیریت پروژه، سازگاری فازی، مجموعه مهارتهای هدف، گروه سازی، تصمیم گیری

  دریافت متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 89/10/13::: ساعت 11:44 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: اهمیت کاربرد ساختار شکست کار -WBS- در پروژه ها
  مولف/مترجم: مهندس حجت‌الله مهریاری
  موضوع: مدیریت پروژه
  سال انتشار(میلادی): 2008
  وضعیت: تمام متن
  منبع: ماهنامه صنعت برق: 15-05-1387
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: در دهه‌های گذشته ودر کشورهای مختلف دنیا، پروژه‌های زیادی با مالکیت‌های گوناگون،‌حیطه زمانی متفاوت و با بکار بردن حجم‌های مختلفی از منابع مالی، اجرا شده است. اجرا و تکمیل پروژه‌ها، تلاش زیاد و قابلیت‌های فنی و تخصصی مدیران پروژه را می‌طلبیده است. کاربرد کامپیوترهای کوچک و شخصی (PC) ابعاد دیگری از استفاده ابزار موثر، در روند مدیریت پروژه بوده است. این نوشته بر این امر تاکید دارد که طراحی صحیح و کاربرد ساختار شکست کار WORK BREACKDOWN STRURE (WBS) با نظام کدینگ و استفاده از واژه‌های مشخص، مبنای موثری برای کنترل نظام های پروژه، خط‌مشی‌ها و روش‌ها  برای کلیه پروژه‌ها است. ساختار شکست کار به سازماندهی، برنامه‌ریزی کلیه مراحل پروژه کمک می‌کند. مدیریت پروژه و کلیه افرادی که در اجرای عملیات و مدیریت و کنترل درگیر هستند، در مراحل مختلف اجرای کار به اطلاعات دقیق و مفید نیاز دارند. یک ساختار شکست کار خوب طراحی شده، مبنایی برای تنظیم مناسب سیستم اطلاعاتی برای کنترل پروژه در اجرای عملیات را فراهم می‌کند.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: یکشنبه 88/2/13::: ساعت 2:4 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت پروژه

  عنوان مقاله: دفاتر مدیریت پروژه

  مولف/مترجم: علی طاوسی – احمد تیموری
  موضوع:
  سال انتشار(میلادی): 2006
  وضعیت: تمام متن
  منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره 170
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: امروزه در اغلب سازمانهای کوچک و بزرگ مبتنی بر پروژه، مدیران ارشد بخصوص مدیران پروژه ها در زمینه تخصیص منابع با چالشهای فراوانی مواجه هستند. بنابراین، به منظور کاهش هزینه و زمان اجرا و همچنین افزایش کیفیت در پروژه بایستی رویکرد از مدیریت سنتی به مدیریت علمی تغییر یابد تا پاسخگوی بهینه سازی کارایی و عملکرد یک پروژه در دوره عمر آن باشد. برای رسیدن به این مهم تشکیلات سازمان‌یافته‌ای برای مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌ها موردنیاز خواهد بود. دفتر مدیریت پروژه بر خلاف سازمانهای مبتنی بر پروژه دارای نگرش سازمان محور است. در این مقاله ضمن توضیح مدل های سازمانی دفتر مدیریت پروژه به وظایف اصلی و مزایای جانبی آن پرداخته می شود و در انتها فازهای تاسیس یک دفتر مدیریت پروژه مورد بحث قرار می گیرد.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: شنبه 87/9/23::: ساعت 10:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: مدیریت سبد پروژه ها عامل افزایش بهره وری در شرکتهای چند پروژه ای
  مولف/مترجم: دکتر محمد مدرس یزدی 
  موضوع: مدیریت پروژه
  سال انتشار(میلادی): 2005
  وضعیت: تمام متن
  منبع: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه -1384
  تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: مدیریت سبد پروژه ها( Project Portfolio Management)  یکی از آخرین روشهایی است که در مدیریت پروژه ها در  تجارت استفاده می گردد . مدیریت سبد پروژه ها روشی مطمئن است که شرکتها ( Enterprise Project Management) بکار می بندند تا منابع کمیاب را با بیشترین ارزش خروج ی ممکن به کارگیرنداین شیوه که احتیاج به ممارست در زندگی پروژه دارد رویکردی دقیق وبدون عیب در تجارت است و باعث حرکت به سمت تعالی سازمانی می شود . مدیران پروژه هادر سازمانهای پروژه ای نمی دانند که پروژه ها چگونه بودجه بندی می گردد وتخصیص آنرا دقیقا نمی دانند وآیا بودجه ها بر اساس اهمیت آن در سازمان به کار گرفته می شود؟ در حال حاضر اختصاص منابع مالی بر اساس پیشرفت کارویا زمانبندی پرداخت می گردد ولی آیا این پرداخت با حداکثر ارزش افزوده سازمان منطبق است وآیا بیشترین برگشت سود را به سازمان دارد .مدیریت سبد پروژه ها به کارگیری صحیح منابع وتشخیص کاربهینه باارزش حاصله بالاتررا پیدا می نماید وراه حل بسیار مهمی در افزایش بهره وری سازمانی است. هدف از این مقاله نشان دادن تصویری از مدیریت سبد پروژه ها می باشد کاربرداین رویکرد در مورد پروژه های شرکت صا شیراز دراین مقاله معرفی میشود.

  دریافت متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: شنبه 87/7/13::: ساعت 10:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  عنوان مقاله: سنجش میزان موفقیت پروژه
  مولف/مترجم: احسان نجابت
  موضوع: مدیریت پروژه
  سال انتشار(میلادی): 2005
  وضعیت: تمام متن
  منبع: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه -1384
  تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: این نوشتار مدلی جهت سنجش میزان موفقیت پروژه ارائه می دهد . بدین منظور ابتدا موفقیت را معنا کرده و ابعاد اصلی آنرا تبیین می نماید . دو بعد مطلوب یت و تعمد به عنوان ابعاد اصلی موفقیت مطرح شده اند. بعد مطلویبت اشاره به میزان تحقق انتظارات ذینفعان دارد . برای سنجش ا ین انتظارات مدل جامعی ارائه شده است . بعد تعمد اشاره به ا ین واقعیت دارد که موفقیت باید با برنامه ریزی و نیت قبلی حاصل شده باشد . لذا تحقق آن درگرو حضور سازوکارها ی مشخص ی در پروژه می باشد . به منظور بررسی وجود و کفایت این سازوکارها مدل جامعی معرفی شده است.
  واژه های کلیدی: پروژه موفق، ذی نفعان پروژه، قابلیت های سازمانی.

  دریافت متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: سه شنبه 87/7/9::: ساعت 10:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  عنوان مقاله: ارزیابی سلامت پروژه بر اساس استانداردPMBOK® Guide: 2004

  مولف/مترجم: احسان نجابت - حسین ناصری
  موضوع: مدیریت پروژه
  سال انتشار(میلادی): 2005
  وضعیت: تمام متن
  منبع: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه -1384
  تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: به منظور ممیزی یک سیستم لازم است ابتدا الزامات و به عبارتی وضعیت ایده آل آن سیستم تعریف گردد. بدین منظور از استفاده می گردد. حوزه PMBOK® Guide: یکی از معتبرترین و مقبولترین استانداردهای مدیریت پروژه دنیا به نام 2004بررسی این مقاله صرفا مرحله پیاده سازی پروژه می باشد و مرحله امکان سنجی و راه اندازی را شامل نمی شود. به منظور اجرای ممیزی، سلسله مراتب مشخصی بیان شده که هر سطح عمق بیشتری به تحلیل می دهد. برای هر سطح گزارشات متعددی تهیه می گردد که روش تولید و تحلیل آنها ارائه شده است. نتیجه اینکه با فرض بهره گیری از تعریف جامع برای مدیریت پروژه می توان اذعان داشت که مدیریت پروژه موفق یقیناً پروژه موفق به همراه دارد و با ممیزی آن به روش ارائه شده می توان این موفقیت را سنجش نمود.
  واژه های کلیدی: سلامت پروژه، ارزیابی مدیریت پروژه، گزارشات ممیزی.

  دریافت متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 87/7/8::: ساعت 3:45 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  عنوان مقاله: متدلوژی جمع آوری اطلاعات و طراحی نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
  مولف/مترجم: مهندس مژگان رجبلو
  موضوع: مدیریت پروژه
  سال انتشار(میلادی): 2005
  وضعیت: تمام متن
  منبع: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه -1384
  تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: امروزه با گسترش مفا هیم مدیریت پروژه و نیاز سازمان ها در به کارگیری از این دانش و ارتقاء فرهنگ به کارگیری مدیریت کامل ترین PMBOK . پروژه، ضرورت ارائه روشی جهت طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه به خوبی احساس می شود استانداردی است که در جامعه متخصصین جایگاه ویژه ای یافته است . تا کنون در کشور به دلیل عدم وجود یک روش مدون طراحی ، این استاندارد توسط کارفرمایان و مدیران پروژه ها به صورت گسترده به کار گرفته نشده است . PMBOK و پیاده سازی استاندارد در این مقاله رویکرد طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه بر اساس تجربه ب هدست آمده توسط شرکت پارسا مشاور تهران در انجام موفقیت آمیز این امر ، ارائه می گردد. در ابتدای مقال ه، روند کلی استقرار سامانه مدیریت پروژه تبیین می گردد . سپس روند جمع آوری اطلاعات و شناخت کامل از سامانه مدیریت پروژه موجود، توضیحاتی داده شده و نمونه کاربرگ طراح ی شده در این خصوص ارائه می گردد، پس از آن متدلوژی طراحی سامانه مدیریت پروژه با اطلاعات جمع آوری شده تشریح می گردد . در پایان مقاله نیز مزی تهای متدلوژی انتخابی و جم عبندی از کل مقاله را ارائه م یشود. باشد که مورد توجه و استفاده علاقه مندان دانش مدیریت پروژه قرار گیرد.

  دریافت متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: شنبه 87/6/30::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  عنوان مقاله: طراحی یک متدلوژی برای شناسایی تأخیرات پروژ ههای بزرگ و ارایه راهکارهای بهبود مطالعه موردی: پروژ ههای ساخت تجهیزات پتروشیمی

  مولف/مترجم: عبدالکریم پهلوانی - بهروز زارعی
  موضوع: مدیریت پروژه
  سال انتشار(میلادی): 2005
  وضعیت: تمام متن
  منبع: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه -1384
  تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: محیط اجرای پروژه ها بسیار پیچیده و پویا است. به گونه ای که این محیط پویا مدیریت پروژه ها را از مدیریت سازمانها ی غیر پروژه ای و عادی متمایز می کند . نهاده های متعددی با حوزه های کاری متفاوت در پروژه ها دخیل هستند . تاثیر منفی این نهاده ها بعلاوه محیط پویای بیرونی تأخیر پروژه ها را اجتناب ناپذیر می کند . اما جبران تأخیرات و جلوگیری از تکرار آنها در پروژه های بعدی مستلزم شناسایی این تأخیرات و تسهیم آن بین نهاده های درگیر در پروژه ها است که امری به مراتب پیچیده می باشد. به همین منظور این مقاله درصدد ارایه یک متدلوژی جهت شناسایی تأخیرات است . این متدولوژی شامل چهار مرحله عمومی شناخت اولیه، شناخت تفصیلی، تحلیل و ارائه راهکار است . هر کدام از این مراحل مشتمل بر گام های مختلفی است . بر اساس این متدولوژی دلایل مختلف تأخیر از جانب نهاد ههای مختلف شناسایی شده و راهکارهایی برای آنها ارایه می گردد.
  واژه های کلیدی: مدیریت پروژه، پروژ ههای بزرگ ، تأخیر ، پتروشیمی.

  دریافت متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: جمعه 87/6/29::: ساعت 12:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  عنوان مقاله: مدل انتخاب روش اجرایی پروژه با رویکرد روش AHP
  مولف/مترجم: دکتر اقبال شاکری - دکتر مصطفی جعفری - مهندس آرنوش شاکری
  موضوع: مدیریت پروژه
  سال انتشار(میلادی): 2005
  وضعیت: تمام متن
  منبع: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه -1384
  تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: " نام برده (PDS) پروژه های بزرگ معمولا ب ر اساس روشهای مشخصی که از آنها تحت عنوان "روشهای تحویل/انجام پروژه می شود، اجرا می شوند. این روشها شامل رویکردهای مختلفی هستند که بر اساس آنها نحوه انجام فعالیتهای یک پروژه و مسوولیتهای مختلف در طول کار تعیین می گردد. مهمترین این روشها عبات ند از روشهای خود اجرا، روش متداول (یا سه عاملی )، روش طراحی /ساخت، روش مدیریت ساخت و روشهای طراحی /ساخت/تامین مالی/بهر هبرداری. نکته حائز اهمیت این است که هیچیک از این روشها بطور مطلق برای اجراء از بقیه بهتر نیستند و بعبارتی برای هر پروژه خاص با مشخصات منحصرب فرد، یکی از این روشها از بقیه مناسبتر خواهد بود . بر این اساس و با تو جه به حجم کاری و مالی بسیار بالای پروژه های عمرانی بزرگ، انتخاب روش مناسب اجرای پروژه از بین روشهای موجود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . در این مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای کمک به افراد تصمیم گیرنده برای انتخاب (AHP) به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (MCDM) گیری چند معیاره روش بهینه اجرای پروژه ارائه داده شده است.

  دریافت متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: پنج شنبه 87/6/28::: ساعت 12:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  <      1   2   3      >
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  مدیریت پروژه - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  مدیریت پروژه - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<