سفارش تبلیغ
صبا ویژن
با ستیزه گریِ بسیار، دوستی در کار نیست . [امام علی علیه السلام]
تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • عنوان مقاله: تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی
  مترجم: سپیده رضایی حقیقت
  موضوع: مقالات ترجمه شده / رفتار سازمانی
  سال انتشار(میلادی): 2012
  وضعیت: تمام متن
  منبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com
  منبع انتشار اصل مقاله: Mohanty, Jagannath and Rath, Bhabani P. (2012), Influence of Organizational Culture on Organizational Citizenship Behavior, GLOBAL JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, VOLUME 6, NUMBER 1 
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت   www.system.parsiblog.com
  چکیده: درسالهای اخیر،توقعات کارفرما در پیش بینی رفتارهای مورد مشاهده از کارمندان روبه رشد بوده است،که این باعث رکودمیدان کاری ودستگاههای مربوطه شده است.همه اینها باعث اطمینان خاطر از یک دوره بلند مدت خدمات بود که موجب بوجودآمدن شهروند سازمانی در بین کارمندان یک مجموعه شده است. مقاله حاضر یک جمع آوری از همه بررسی های انجام شده در مورد تاثیر فرهنگ سازمانی بررفتار شهروندان سازمانی درمجموعه کارکنان یک اداره است.این تحقیق انتخابی بین متغییرهای فرهنگی موثربررفتار شهروندان سازمانی درقالب سه بخش تولید،فناوری اطلاعات وحسابداری می باشد.این تحقیق بخصوص به ایجاد یک رابطه موثر بین ویژگی های فرهنگ سازمانی غالب در رفتار شهروندی یک سازمان کمک می کند.
  کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی- رفتار سازمانی شهروندان- ارتباطات.

   

   

  دانلود متن اصلی مقاله

  دانلود متن کامل ترجمه مقاله

   

   

   

  مقدمه:

  درسالهای گذشته میزان قابل توجهی از دقت چندتن صرف مفهوم فرهنگ سازمانی شد(کامرول&فریمن 1991)

  همچنین موضوع فرهنگ سازمانی بعنوان یک عنصر اصلی که کمک به موفقیت سازمانی مطرح شد.تعدادی از پژوهشگران (اگ دبل-کندی.1983 کامرول&فریمن 1991)

  درمطالعه ادعای یک سازمان وقتی که فرهنگ قوی می شود ،ثبات بوجود می آید(عدالت)به معنی این است که وفتی ضعف است ثبات نیست وفرهنگ گسسته می شود.

  بعلاوه،تئوری پردازها (نظریه پردازان)همانند وکلای حرفه ای برای کمک به بازیافتن سازمان به اصلاحات فرهنگ سازمانی تاکید دارند.

  مورگان 2002 فرهنگ را بعنوان یک فعالیت طبیعی وزنده ،درمیان همه مردم واز نو خلق کردن جهان در زندگی آنها ،شرح می دهد.

  تولید فرهنگ سازمانی یک چارچوب برای استفاده از درک کار است وتحقیقات را برای پیشترفت یک سازماندهی موثر ایجاد می کند.

  پایه گذار ی فرهنگ آن مشکل است ویافتن موفقیت های شرکتها مشخص است.

  فرهنگ سازمانی به سهولت قابل شناسایی است چون نتیجه محکمی برعملکرد دارد وهمچنین تاثیر طولانی آن است.

  درحقیقت،رفتار شهروندان سازمانی ،رفتارهای محتاط فردی است که نشان دهنده اعتقاد کارفرمایان هست که کارمندان نیاز دارند که در محل کارخودشان دورتر از نقش قانونی شان باشد وکلا احتیاط فردی کنند.(آنطور رفتار می کنند که کارفرمایان دوست داشته باشند)

  آنها اغلب توضیح می دهند :به عنوان رفتارهایی که اعتقاد بنامند نه وظیفه.

  رفتارهای شهروندان سازمانی برای بوجود آمدن یک بخش کوچک از محرک اصلی شامل یک حالت مثبت و نیاز برای وابستگی یا یک احساس موفقیت مطرح هستند(اورگان 1988)

  با این وجود نشان دادن تلاش خیلی زیاد توسط کارمند اساسی است وبرای سازمان موثر هست.مخصوصا" درجایی که نشان دهد که سازمان محتاج بهم پیوستن وشبکه اجتماعی از مردم است.

  بهرحال سیستم پاداش از یک سازمان توسط قرارداد رسمی نیست،واین عامل بالقوه درشرکت بطرف پیشترفت موفقیت وتاثیر از یک سازمان برجسته افزایش یک مزیت رقابتی را

  در این مقاله دست یافتن به برخی از اهداف خیلی دور دست اشاره می کند.این مقاله ساخت یافته پیروی می کند از:

  اولا":ادبیات مقاله:ارتباط فرضی یک زوج.

  اخیرا" ما  اطلاعات جمع آوری شده را  از تجزیه وتحلیل تجربی از 380کارمند از 3 سازمان:بانکداری- اطلاعات تحقیقاتی-تولیدی بدست آوردیم.

  نمونه تحقیقات،مدل تصوری،متدها وروشهای جمع آوری اطلاعات مطرح شده است.

  هدف نهایی این مقاله نشان دادن نتیجه ومذاکره اصلی است.

   

   

  ادبیات مقاله:

  مطالعه فرهنگ سازمانی پدیده تازه ای نیست.(تریک&بیر 1993)

  در ابتدا مطالعه فرهنگ سازمانی می توان گذشته هاوتورن را ترسیم کند(وارنر&لو 1947)

  در شرکت وسترن الکتریک در شیکاگو ،ایی نویز،بعداز دهه 1980فرهنگ سازمانی درتحقیقات سازمانها مشخص بود.

  بیشترتلاش درگذشته برروی موضوع واردشدن درمورد یک تلاش مشخص درایالات متحده بود.

  شرکتها رقابتهای سختی در سازماندهی با تعداد زیادی از فرهنگهای متفاوت بخصوص ژاپن داشتند.(اسچین 1990)

  از این مطالعه خطی که تصمیم فرهنگ بین المللی است نمی تواند همه تفاوتها را روشن کند.درعوض ،تحقیقاتی نیازمند تصمیمات متفاوت در بین سازمانها در داخل جامعه بودند،بویژه در عملکرد سازمانها وموقعیت های آنان تاثیر ویژه ای داشت.

  فرهنگ سازمانی مدت طولانی به تصمیمات بحرانی وسازماندهی موفقیت آمیز وابستگی داشت.

  برخی استثناها بوسیله نفوذ وقدرت توسط کارتر وسسکت پدید آمد.دریک مدت طولانی عملکرد سازمان علاوه براین ،تحقیقات بوسیله دنسیون وهمکاردنسیون ومشاوران(1995) موجب بینش وسیع وتظاهرکردن به رابطه تجربی دربین فرهنگ وعملکرد سازمان در زمینه های گوناگون وبکارگیری نظم دراجرای شرایط شد که بسیاری از تحقیقات ارتباط مشخصی بین فرهنگ سازمانی عملکرد سازمانی وتغییر داشتند.

  استدلال تحقیقات درجهت نگهداری یا تغییر فرهنگ سازمانی به ساختن سازمان بارقابت بیشتر، پیشترفت کرد.

  هنوز،با اینکه این عامل بالقوه در فرهنگ سازمانی بااهمیت است،هنوز بسیاری از جدالهای آنان ناحیه درمیان تحقیقات سازمانی موردمطالعه است.فرهنگ به شکل تاریخ در آمده بود(هافستد ات 1990)ودیرینه عمیق در یک سازمان وبه عنوان یک نتیجه تغییرآن مشکل است(آت چی سون 2002)

  تاثیرفرهنگ سازمانی درمهارتهای ارتباطی وتصمیم ،ساختن فرآیندها از اعضای سازمانها ونتیجه آن موردقبول است(روسیو 1998)

  فرهنگ سازمانی اغلب برای اجتماعی کردن سازمان ویادگیری است(کوک&1998)

  همچنین اهمیت فرهنگ یک مزیت رقابتی ،سازگاری وسطح نوآوری(تغییر) سازمانی است.

  به این معنا که فرهنگ یک سازمان بیشترین تاثیررابرای بهره برداری در سودمندی ور اعمال هبری در دستگاه سازمانی دارد. 

  این تحقیقات نشان داد که فرهنگ بر تعهد کارمندان تاثیر می گذارد.(لوک 2000)

  تغییررفتاردرسازمانها ازمقدار تغییرمحیط خارجی ناشی می شود.

  فرهنگ در داخل سازمانها از یادگیری  متناسب مردم با مقدار تغییر بوجود می آید.

  این موضوع راههایی را برای ابراز واظهارنظرکردن به موقع می پذیرد که شاخص اندازه گیری و استاندارد،بصورت اختصاردرفرهنگها که یک نتیجه طبیعی از تعامل اجتماع درست می شود، که ما آنرا سازماندهی می نامیم.

  استخدام افراد در سازمانها که رفتار شهروند سازمانی ارائه می دهد بیشتر متحمل موفقیت کارگروهی درداخل سازمان می شود.(1997)

  مطالعه تجربی بر رفتار شهروند سازمانی دارای جنبه های متفاوت شغلی  شامل فروش،آموزش، ارتباطات وبانکداری می باشد.

  تحقیق رفتار سازمانی اغلب با مطالعه رفتاردر سازمانهای کشورهای مختلف از جمله کشور ایلات متحده در سرتاسر جهان بسط یافته است.

  رفتار شهروند سازمانی ،سازمانها را در کانادا،تایوان،چین واسراییل مطالعه می کند.

  رفتار ومطالعه رفتار سازمانی درمرز 5 کشور متفتوت گسترش یافته است.

  در آزمایشی رفتار شهروند سازمانی در فرانسه،بریتانیا،هند،روسیه،ایلات متحده وبنیادکردن همه آنهایی که در رفتار شهروند سازمانی باهم در تماس بودند،سنجیده شده است.

  سازمانها رو به افزایش رقابت ومحیط نامعلوم هستندواز سبکهای کاغذ بازی به فرم های جدید سازمانی ،مشخص،هموار،شبکه های متغییر ،نامعلوم ،انعطاف پذیر ومتمرکز حرکت می کنند.

  وظایف سازمانها افزایش اعتماد به کارمندان است.

  بنابراین سازمانها اعتمادشان به کارکنان افزایش یافت وبه کار قراردادی وارتقاء قدرت رهبری رضایت دادند.

  اصولا" فکرکردن درمورد رفتار شهروند سازمانی بعنوان نقش رفتاری بوسیله سازماندهی مهم تلقی می شد،اما توسط سیستم پاداش قراردادی تشخیص داده نمی شد.

  در برخی موارد ،نمایان ساختن رفتار شهروند سازمانی اساسا" تاثیر زیادی بر عملکرد ارزیابیاطلاعات و اهداف عملکرد دارد.

  دلیل تجربی برای یافتن رفتار شهروند سازمانی تصمیم بر یک محرک مهم جهت ایفاوارزیابی مدیرانه ودیگر تصمیمات مدیرانه بود.

  یک مجموعه کوچکی تاثیر رفتار شهروندی بر تصمیم مدیران را مطالعه کرد.(1989)

  تحقیقات زیادی بر عادت ووظیفه رفتاری سرپرستان وتوان ارزش پولی کارمندان صورت صورت گرفت.(

  نتیجه ها عادتهای رفتاری را نشان می دهدومفهوم مغایرت در ارزیابی انحراف استاندارد را شرح می دهدوبعد تنها وظیفه رفتاری را نشان می دهد.

  بنابراین،لیکر وموتوویدلو(1999)عادتها ووظایف را جهت نشان دادن مفهوم تاثیرتصمیم تخصیص پاداش سرپرست پیدا کردن.

  اطلاعات بدست آمده :

  در این بخش، پرسشنامه ای در خصوص میزان درک  و دریافت شهروندان سازمان ها از جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله تئوری ها و الگوهای مختلفی از تمدن و رفتارهای سازمانی شهروندان در قالب پرسشنامه ای  مورد ارزیابی قرار گرفته است.

  در این ارزیابی سه مبحث و سه دسته جواب قابل ملاحظه بین کارمندان مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد. این سه مبحث با مقیاس متفاوت شامل گفتن "بله"، "نه"، "نمی توانم" است. پرسشنامه مورد بحث در بین 550 نفر از کارمندان جهت پاسخگویی و ارزش¬یابی تقسیم شده است که تعداد 380 عدد یعنی 69 درصد از پرسشنامه¬های توزیعی جهت برآورد آمار و اطلاعات برگردانده شده که از این تعداد، 36 مورد توسط خود اشخاص ارجاع داده شد. در مجموع ارزیابی روی پرسشنامه هایی که اکثر سوالات پاسخکامل داشت حدود 62 درصد را شامل می شد.

  از بین سوالات مطروحه در پرسشنامه حدود 54 سوال در مورد سوالات شخصی، 30 سوال در ارتباط با رفتارهای فرهنگی و 24 سوال جنبه رفتارهای شهروندی بود. که به سه بخش اطلاعات شخصی سازمانی نوین -اطلاعات تکنولوژی سازمانی نوین -ساخت سازمانی سنتی نامگذاری شده بودو نتیجه آمارگیری به طور خلاصه در جدول شماره 2 و به صورت نموداری در شکل شماره 1 آورده شده است.

  تجزیه و تحلیل¬ها نشان می¬دهد که رابطه قابل توجهی بین تمام متغیرها وجود دارد .متغیرهای موجود در سازمانی مدرن شامل اعتقاد و هنجار فردی، استقلال فردی، مسئولیت فردی، تحمل ناسازگاری، ساختار، تحمل ریسک، حمایت و در رفتار سازمانی شهروندی شامل نوع دوستی، وظیفه شناسی، مروت، تواضع، پاکدامنی وجود دارد.

  به طور واضح استنباط می¬شود که موارد عمده و مهم مشترکیبا وجود اختلاف سازمانی بین نهادها و سازمان ها وجود دارد که این میزان اختلاف بین تمام سازمان ها یکسان نیست ولی وجودشان را نمی¬توان منکر شد.بنابراین تطابق تمدن و فرهنگ در این سازمان های مختلف چنان آشکار و هویداست که رفتار شهروندی مناسب نتیجه شده از الگوهای مناسب شهروندی است.به عنوان مثال هر چند در بین سازمان ها، سازمان های تولیدی به نسبت تاثیرگذاری کمتری دارند ولی اکر تساوی حقوق هر فرد، تساوی فرصت های شغلی و اجتماعی برابر، امنیت شغلی، در این سازمان های تولیدی رعایت شود باعث اتحاد بیشتر کارکنان شده و بهبود رفتار سازمانی شهروندی را نتیجه¬ می¬دهد.

  فرض بر این است که هر اختلاف بین سازمان ها روی رفتار سازمانی شهروندان و کارکنان تاثیرگذار باشد هر چند که این فرض قابل قبول است و نتیجه ای است که از تجزیه وتحلیل ارتباط بین سازمان ها ناشی می شود. ولی هنگام مقایسه این امر معلوم می گردد که حمایت بیشترین همسویی و رابطه را نسبت به دیگر متغیرها دارد. و نوع دوستی، مروت، تواضع  وتأدب و پاکدامنی، وجدان  بیشترین امتیاز را نسبت به سایر موارد به خود اختصاص داده اند.

  وجود تمام این موارد و رعایت آنها می تواند در ایجاد اتحاد بین سازمان ها تأثیرگذاری  به سمت حمایت را باعث شود. مخصوصا  تواضع و پاکدامنی می تواند بین ایجاد قوانین  و نظم بین کارمندان سازمان ها را باعث شود.

   

   

  نتیجه:

  این مقاله قصد داشت که مقدار فشاری راکه  فرهنگ سازمانی می تواند برروی رفتار شهروند ارزیابی کند.

  برای بیان هدف ،اطلاعات از آنالیز 380 پرسشنامه آماری که همبستگی آنها سنجیده شده بود،جمع آوری شد.مطالعه فرهنگ سازمانی 3سازمان متفاوت نشان داد که فرهنگ سازمانی با راههای مختلف می تواند محرکی برای رفتارشهروندی  کارکنان در سازمانها باشد.

  شاید این نتیجه حاصل شود که این عامل معین(رفتار شهروند سازمانی)بیان کننده تجربه فرهنگ درمحل کار است ،بسیاری از افراد تلاش کردند که رفتار شهروند سازمانی را در میان کارمندان جا بیندازند.

  نتایج یکسان استنتاجهایی را برای بررسی سازمانها نشان داد،که فرضیات را مجددا" تکرار کنند،

  و بتوانند رفتار شهروند ی را در کارمندان داخل  یک سازمان پرورش دهند وآنرا جایگزین  کنند.

  بنابراین می توان توسط یک رهبرسازمان که می توتند رفتار شهروند شهروندی را درسرتاسر همه بخشها در یک سازمان مشخص،رعایت کند ،به تقویت اصول فرهنگ فکر کرد.

  در این مقاله ما بدنبال حمایت وپشتیبانی از فرضیاتی هستیم که فرهنگ سازمانی مسلما"وابسته به نتایج رفتار شهروند سازمانی می باشد.(فرهنگ سازمانی متغییر وابسته و رفتار شهروند سازمانی متغییر مستقل)

  بنابراین این نتایج از مفهوم فرهنگ سازمانی حمایت می کند در داخل یک چارچوب کاری ،که                 می تواند به شکل عامل بالقوه رفتارهای شهروندی کارمندان در یک سازمان باشد.

  امکان دارد که شخص  دلایل زیادی را بیاورد وآمادگی ایفاءرفتارهای شهروند سازمانی را نداشته باشد.(جهت نپذیرفتن ایفا رفتارهای شهروند سازمانی دلایل زیادی را بیاورد)

  اما فرهنگ نمی تواند رفتارهای بصیرتی را مهیا کند.رفتارها می توانند پیشنهادات بیهوده فردی را ارائه دهد.

  این نتایج یک آنالیز رایج را ارائه می دهد ،که بیشتر تصمیمات مهم از شهروندان کارمنداست ،که عامل فرهنگ در رفتارهای مردم و ظرفیت آنان تاثیر می گذارد.

  موضوع این مقاله چندین محدودیت دارد:

  اندازه نمونه:شاید در مقایسه با تعداد افرادی که کار می کنند،کوچک باشد اما  اطلاعات بایست با حواس جمع در سازمانهایی که افراد به آن تعلق دارند ودر یک محل بخصوص تکمیل  شود.

  بنابراین این اطلاعات نمی تواند برای همه بخشها وافرادی که در آنجا کار می کنند ودارای فرهنگی متفاوت هستند، عمومیت داشته باشد.

  ودیگر محدودیتها:توانایی پاسخگویی بود.

  وجود یک مقام سبب می شد که افراد زیر دست پاسخ کاملی ندهند.

  بعلاوه؛

  محدودیت دیگر:

  عدم دسترسی به ادبیات مناسب چندین سازمان هندی بعنوان یک محدودیت جدی سبب تجدید نظر در ادبیات پیشین وذکر موضوعی از ژورنال،کتابها،مجلات،روزنامه های شرقی،همچنین مطالعات معتبر وتحقیقات گردید.

  اما نبود یک زمینه هندی فقط یک عدم پشتیبانی کوچک بود.

  ارائه این مقاله دربهایی را برای بحثهای عمیق ووسیع را باز کرد.

  سنجش وتحقیقات.

  اینها چندین راه دیگربرای دریافت تحقیقات بیرون از منطقه هستند.

  بنابراین با بازگو این مطالعات می توان در هدایت کردن فرهنگ سازمانی و رفتار شهروند سازمانی کمک شایانی نمود.

  در حقیقت:

  مفهوم مهم متغییرها در طول مطالعه تعهد سازمان،  انظباط-رهبری وانگیزش است.

  چون در حقیقت تاثیر فرهنگ سازمانی انواع متفاوتی دارد.(وظایف-انگیزشها-سبک رهبری-ارتباطات-تعهدات)

  بنابراین این متغییرها می توتنند محرکی جهت پتانسیل وتاثیر نتایج از ارائه کار باشد.

  ودر دیگر مناطق:

  می توان آزمایشات بیشتری از آموزش کارمندان بر متغییرهای فرهنگ سازمانی ورفتار شهروند سازمانی انجام داد

  شاید منفعتی ملاحظه شود اگر کارمندان آموزش ببینند که با حجم وتشریح کاری کنارهم باشند.  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 91/3/15::: ساعت 11:31 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<