سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و یکى از یاران خود را فرمود : ] بیش در بند زن و فرزندت مباش که اگر دوستان خدایند ، خدا دوستانش را ضایع ننماید ، و اگر دشمنان خدایند ، ترا غم دشمنان خدا چرا باید ؟ [نهج البلاغه]
زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • عنوان مقاله: زمان واقعی  استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی
  مترجم: مینا فرهزان
  موضوع: مقالات ترجمه شده / مدیریت راهبردی
  سال انتشار(میلادی): 2012
  وضعیت: تمام متن
  منبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com
  منبع انتشار اصل مقاله: LORI L. SILVERMAN, OWNER, Partners for Progress, Carpenter Street, Madison, WI 53704-4304
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com     
  چکیده: اینجا هیچ سوالی برای بعضی طرح های استراتژی  که عملکرد سازمان را هدایت کرده نیست.اگرچه اینجا چندین چالش برای اجرای این برنامه ها در سازمان وجود دارد. اقدامات گروه بزرگ یکی از روش های تنظیم برای دستیابی به چالش ها هستند،طرح کلی این مقاله مشخصات کلیدی انواع مختلف از اقدامات گروه های بزرگ می باشد.به علاوه آن ها چهارچوب برای خلق یک زمان واقعی تغییر استراتژی و عناصر ضروری برای استفاده از پیشنهاد سازماندهی را توصیف می کند.


  دانلود متن اصلی مقاله
  دانلود متن کامل ترجمه مقاله


   

  چالش های برنامه ریزی استراتژی
  برنامه ریزی استراتژی برطرح های بلند مدت دلالت دارد.سازمان های زیادی به چهارچوب زمانی 3-5ساله برای این برنامه ها وابسته می باشد به علت این چهارچوب زمانی چندین چالش وابسته به طرح های بلند مدت وجود دارد این ها شامل خلق یک طرح هستند که در رابطه شان بیشتر از همه ذینفعان به سازمان های استراتژی پرداخته وپیرو اجرای فعالیت های بحرانی وکاهش زمان فرآیند برنامه ریزی می باشد.
  آن ها باید توانایی هم ترازی منابع داخلی و خارجی رابرای طرح ها داشته باشند.این نوع جهت گیری  ضروری رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک که همه کارکنان و ذینفعان را درگیر میکند وفرآیند برنامه ریزی در یک چهارچوپ زمانی مختصرشده انجام می شود.

  اقدامات گروه بزرگ
  بیش از 20 سال گذشته یک تعداد از تکنیک های گروه بزرگ که سریعا در تغییر مقیاس دخالت داشته پدیدار شدند.بدین لحاظ آن ها ابزار های موثر در رسیدگی بعضی از مشکلات وابسته به طرح استراتژی می باشند.
  تکنیک های اقدامات شامل کنفرانس های جستجو،زمان واقعی تحول استراتژی،فرآیند طراحی استراتژی،مدل مشاوره،مشارکت کامل در سیکل طراحی کار و تکنولوژی های فضای باز می باشد.
  به طور خلاصه در کتاب اقدامات گروه بزرگ نوشته barbara benedict bunkerوbillie albanرویکرد های سازمانی در حدود30درصد اجازه درگیری فردی در کارهاو یا خروجی های  معمول سازمان های موفق  را می دهند. 
  در فرآیندکار مشارکتی، سازمان می تواند بیشتر و سریع تر از دانمیللر تجارت کند که( یک قلب ،یک ذهن ) می باشد
  این رویکردها چندین مشخصه برای تعریف دارد این مشخصه ها وقتی بهتر استفاده می شود که
  1:زمان ذاتی می باشد
  2:مسئله پیچیده است
  3: اهداف اقدامات واضح است
  4:یک انجمن وجود داردو رهبری را هم درگیر میکند
  5:مزایا برای مالکان و ذینفعان می باشد
  6:یک تیم طراحی به طور کلی نماینده فرآیند اقدامات و استخدام و توسعه طرح ها بوده و حفاظت و ارتباطات بهتر را باعث می شود
  7:کار واقعی در طی حادثه ایجاد میشود
  اقدامات گروه بزرگ باعث موفقیت های زیادی در صنعت هایی مثل حمل و نقل،بیمارستان،اتومبیل،و خدمات مالی و پرستاری می شود
  تئوری گروه بزرگ
  اقدامات گروه بزرگ زمینه ساز تئوری گروه بزرگ می باشد.تئوری های گروه بزرگ و کو چک باهم یکی نیستند.آن ها بر پایه فرآیند های روانشناسی متفاوتی هستند و حاصل متفاوتی نیز دارند
  اینجا4 محرک از اقدامات گروه بزرگ از آلبان و بانکر می باشد:
  1:برهان صوت(احساس شنود)
  2:برهان ساختار(سهم داشتن در فعالیت های اختصاصی)
  3:برهان خودبینی(خود واقعی، او فقط واقعیت درست می باشد)
  4:برهان سرایت(تجربه و بیان احساس کردن)
  قبل از استفاده از روش های بالادر این جا بحرانی قابل درک  در تئوری گروه بزرگ می باشد ودارای محرک های بی نظیر و مراحل خاص مداخله می باشد

  زمان واقعی تحول استراتژی
  زمان واقعی تحول استراتژِی یک نوع از اقدامات گروه بزرگ می باشد که توسط دانمیلر توسعه یافت .
  این رویکرد دارای ساختار عالی و سازمان دهی شده ای می باشد. طراحی رویداد اگرچه وابسته به مسائل خاصی است اما فرمول توسط فرمول تحول هریس و دیک بچهارد برای تشخیص و طراحی اهمیت تحول پایه گذاری شده است.
  تغییر=(نارضایتی)(چشم انداز)(مرحله اول)>مقاومت
  تغییر فرصتی برای رخداد3عنصر در یک زمان می دهد
  نارضایتی از وضع موجود،تغییر چشم انداز که چطور تغییر،آینده بهتر را ایجاد می کند،و مرحله اول از رسیدن به چشم انداز می باشد.
  اگر هریک از اجزا از بین رود یا قدرت کمی در برابر تغییر داشته باشد پس تغییر در آن مکان رخ نمیدهد
  پس قسمت اول ازیک اقدام روی  ایجاد اطلاعات اساسی و عمومی برای نارضایتی تمرکز داردو مراحل پایانی با مشارکت مراحل جستجوو ضرورت حرکت سازمانی به سوی خودشان ایجاد می شود
  بحران رویکرد تحول استراتژیک زمان واقعی یک مدیریت منطقی است.یک تیم عقلانی در طی فرآیند طراحی یک تزار عقلانیت ایجاد می کند نقش تیم ها در طی وقایعی می باشدکه همه جزییات اقدام شامل آیتم های رخدادهای مکانی ،جدول نظم و نیازهای صوتی و تصویری و تطابق استراحتگاه و وعده غذایی،اوراق توزیعی ومواد را مدیریت می کند.
  هر فعالیتی به طور یکپارچه با تلاشی از قسمتی به قسمت دیگر جریان داردوبا مشارکت آنها می تواند روی کار بادست متمرکز شود.
  حداقل یک تسهیل کننده بیرونی و مشاوران درونی بیشتری با تیم طراحی قبلی و هنگام رویداد های فعلی کار می کند
  نقش های قبلی آنها به اقدام یک راهنما برای تیم طراحی برای ایجاد اهدف ،رویدادها ودستور جلسه ای که آن را بر اساس فرمول تحول که بیشتر شرح داده شده پایه گذاری می کند.
  در طی اقدام آنها جریان حوادث طراحی شده و رخداد بین فعالیت های مختلف را تهیه نمی کنند.این ها شامل بازسازی کردن زمان واقعی دستور جلسه می باشد و اگر نیاز باشد اصول خروجی فعالیت های رخ داده و گروه های پویا را مدیریت می کند.
  مثال1:استفاده از استراتژی طراحی
  مکتب تجارت با یک تصمیمات دانشگاهی اختصاصی به توسه طرح استراتژی اولیه شروع شده زیا تنضیمات آکادمیک پویا و16 عنصر کمیته به رهبری برای ارزیابی محیط داخلی و خارجی انتخاب شده است.هیئت بررسی به یکباره این قسمت از کارش را کامل کرده و وافعه تحول استراتژی را برای رهبری زمان واقعی انتخاب می کند.
  هدف این اتفاق  انتخاب بازخوردو ورودی همه اعضای مکتب برای هیئت بررسی وتوسعه اولیه طرح سالیانه براساس اهداف بلند مدت  طرح بوده است.
  توانایی قسمتی یا همه زمان و پشتیبانی اداری برای یک اتفاق وعده شده روی 95 درصد مشارکت در طی ملاقات های تابستانی بدست آمده است.
  اتفاق فقط برخورد با اهداف وضع شده نیست اما سطحی از صف نیاز ها با مدرسه توسعه وانجام فعالیت های مورد نیاز برای تحقق اهداف در سال اول بدست می آید.
  مثال 2:استفاده از طرح استراتژی
  هیئت مدیره 7000عضو انجمن حرفه ای دارد و برای ایجاد طرح بلند جدید و برای بهتر شدن وضه سازمان صرف می کند.زمان واقعی تحول استراتژی حادثه ها با باب رهبران در سراسر انجمن تعیین می شود
  حدود100فرد به جلسات دو روزه آمدند روز اول گروه بزرگی شرکت داشتند.هدف از آن جستجوی رضایت در طرح استراتژی تجارت برای2000 ساخت متعادل شده و تهیه ابزاری که به شما اجازه ارتباط با اعضای خاص انجمن را می دهد و این که چطور شما می توانید رهبری آسان و اقتصادی و رشد و رفاه انجمن را فراهم کنید.
  نتایج جلسه هیئت مدیره و پرداخت و دستمزد کارکنان اجرایی توانایی اجرای طرح و انعکاس بازخورد  به تشکیل دهندگان می باشد

  نتایج
  طرح استراتژی با چالش های ذاتی زیادی همراه است . این ها شامل مقداری از زمان لازم برای توسعه گسترش و اجرای طرح ها و به صف امدن افراد می باشد.این جا تفاوت هایی از رو ش های اقدام گروه های بزرگ که می تواند به سازمان ها در فرستادن چالش ها کمک کننده می باشد.
  این روش ها به حمایت فعال و درگیری مدیران ارشد به سفارش به موفقیت نیاز دارد.به علاوه آن ها استفاده از تیم طراحی برای توسعه چگونگی یا چطوری حوادث خاص بر پایه تعریف واضحی از بیان اهداف نیاز دارند.
  سود این روش ها ایجاد همترازی نیاز ها در دوره کوتاه مدت برای سازمان و بدست آوردن بازار رقابتی می باشد.    روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 91/1/23::: ساعت 10:57 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<