سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آنکه بیندیشد به بینش می رسد . [امام علی علیه السلام]
پرسشنامه مدیریت موفقیت و ارتقاء - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • عنوان: پرسشنامه مدیریت موفقیت و ارتقاء
  موضوع: پرسشنامه های مدیریتی
  سال انتشار(میلادی): 2009
  وضعیت: تمام متن
  منبع: سید محمد مقیمی، 1388، کتاب "سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی"، انتشارات ترمه 
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com    
  مقدمه:
  هدف: این ابزار دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
  نحوه تکمیل: عبارات زیر را بخوانید و مطابق مقیاس مورد نظر، گزینه انتخابی را با علامت دایره مشخص کنید.
  الف= موافقم، ب= تا اندازه‌ای موافقم یا نمی‌دانم؛ ج= مخالفم.

  دانلود متن کامل پرسشنامه

  عبارات:

  1- وقتی چیزهایی که واقعا برای من مطلوب است، مضطرب می‌شوم. زیرا می‌دانم آن چیزها دوام نخواهند آورد.

  الف ب ج

  2- بیشتر اوقات ضرورت تعیین استانداردها را برای خودم دریافته‌ام.

  الف ب ج

  3- به نظر من این کار مشکلی است که به دوستان خویش بگویم که در انجام کاری بر آنان برتری داشته‌ام.

  الف ب ج

  4- وقتی یک وسیله یا ابزاری را می شکنم، احساس ناراحتی می‌کنم.

  الف ب ج

  1- دوست دارم که کسی درباره من قیل و قال راه بیاندازد.

  الف ب ج

  2- این برای من حائز اهمیت است که با افراد در پست‌های بالاتر و قدرتمندتر از خودم تشبیه شوم.

  الف ب ج

  7- وقتی در یک مسابقه رقابتی پیروز می‌شوم،‌یک مقدار کمی احساس تاسف برای طرف مقابلم می‌کنم.

  الف ب ج

  8- وقتی من تقاضای یاری از دیگران می‌کنم، احساس می‌کنم که در آنها نفوذ دارم.

  الف ب ج

  9- اگر چه ممکن است بعضی اوقات کارهای مشکلی را تجربه کنم، ولی به طور کلی من وظایف ضروری و اساسی را انجام می‌دهم.

  الف ب ج

  10- وقتی من فکر می‌کنم که قدرت دادن یک نمره به شخصی را دارم، نگران آن هستم که شخص مقابل احساس غیر دوستانه‌ای از من داشته باشد.

  الف ب ج

  11- وقتی افراد برای انجام کار آماده می‌شوند، من احساس می‌کنم که آنها غیر صمیمی هستند.

  الف ب ج

  12-وقتی بخش مهمی از کارم را انجام می‌دهم، معمولا با گرفتن نتیجه، راضی (ارضاء) می‌شوم.

  الف ب ج

  13- وقتی درگیر یک مسابقه رقابتی شوم، اشتباهاتم در پایان مسابقه نسبت به شروع آن بیشتر است.

  الف ب ج

  14- وقتی رئیسم کارم را مورد تحسین قرار می‌دهد،‌در شگفت می‌مانم که آیا در آینده می‌توانم انتظارات او را برآورده سازم؟

  الف ب ج

  15- بر این اعتقاد هستم که دارای مسیر ترقی مناسبی می‌باشم، این به علت شانس خوبی است که من دارم و نه به علت شایستگی و صلاحیتم.

  الف ب ج

  16- اهمیت پیروزی در یک بازی صرفا بخاطر لذت بردن از آن است.

  الف ب ج

  17- وقتی افراد بازی مرا در مسابقه‌ای تماشا می‌کنند، احساس وجدان کاری و تلاش در من افزایش می‌یابد.

  الف ب ج

  18- اغلب برای انجام کارهایی که قبلا توسط هیچ کس انجام نشده است، به تخیل روی می‌آورم.

  الف ب ج

  19- من دوست دارم که مرکز توجه افراد در جامعه باشم.

  الف ب ج

  20- وقتی من دچار دردسر و مشکل می‌شوم، بیشتر افراد در درون خوداحساس خشنودی می‌کنند.

  الف ب ج

  21- در انجام بیشتر کارهایی که تلاش می‌کنم، نسبتا مهارت کاملی دارم.

  الف ب ج

  22- وقتی تصمیمی می‌گیرمف معمولا در آن گیر می‌کنم.

  الف ب ج

  23- اغلب وقتی کار بر روی پروژه جدیدی را آغاز می‌کنم برانگیخته می‌شوم ولی در ادامه به جای آنکه این انگیزه قوی‌تر شود، رنگ می‌بازد.

  الف ب ج

  24- بعد از انجام یک پروژه مهم اغلب حالت یاس و ناامیدی در خود احساس می‌کنم.

  الف ب ج

  25- موفقیتم در انجام کارها مرا متحیر می‌سازد، زیرا احساس می کنم که به ندرت می‌توانم از تلاشهایم نتیجه بگیرم.

  الف ب ج

  26- وقتی درباره موفقیتهای دوستان یا آشنایانم چیزی می شنوم، تمایل دارم در این باره فکر کنم که چطور من به موفقیت کمی دست یافته‌ام؟

  الف ب ج

  27- همین که پروژه‌ام را تکمیل نمودم، آن دیگر زیاد توجه مرا جلب نمی‌کند. 

  الف ب ج

  28- وقتی نتیجه پیروزی‌ام در یک بازی اعلام می‌شود، اغلب آشفته شده و یا فکرم بر روی چیز دیگری متمرکز می‌شود.

  الف ب ج

  29- من تحت نفوذ یک شیوه خاص یا شخصی که متقاعد کننده و موثر است قرار نمی‌گیرم.

  الف ب ج

  30- وقتی که پروژهه‌ای به نظر می‌رسد که خوب به انجام رسیده است، اغلب برای چیزی که ان را با «سرهم بندی» انجام داده‌ام، هراسناک هستم.

   

   

  نحوه امتیازبندی:

  برای هر یکاز گزینه‌ها امتیاز مناسب را با توجه به امتیازات جدول،‌اختصاص دهید و سپس کل امتیازات را محاسبه نمایید.

  ج ب الف مقیاس

  عبارت ج ب الف مقیاس

  عبارت ج ب الف مقیاس

  عبارت

  1- 1+ 2+ 21 1- 0 1- 11 2+ 0 1- 1

  2- 0 3+ 22 1- 0 2+ 12 1- 0 2+ 2

  2+ 1+ 2- 23 2+ 0 2- 13 1+ 0 1- 3

  1+ 0 1- 24 2+ 0 2- 14 1+ 0 1- 4

  1+ 0 1- 25 2+ 1+ 2- 15 1+ 1+ 2+ 5

  2+ 0 2- 26 1- 1+ 2+ 16 0 1+ 2+ 6

  1+ 0 1- 27 1+ 0 1- 17 1- 0 1- 7

  2+ 0 1- 28 2- 0 3+ 18 2+ 1+ 2- 8

  2- 1+ 3+ 29 1- 1+ 2+ 19 2- 0 3- 9

  2+ 0 1- 30 1+ 0 1- 20 2+ 1+ 2- 10

   

   

  تفسیر نتایج:

  الف- امتیاز بین 6+ تا 26+ : فرد احیانا به تعیین استانداردهای بالا و غیر واقعی تمایل داشته و همیشه با رسیدن به هدف و موقعیت راضی نمی‌شود. در این وضعیت فرد موقعیت «برد- برد» را به موقعیت «برد- باخت» ترجیح می‌دهد.

  در این شرایط فرد به آنچه دیگران درباره او فکر می کنند توجه دارد و عموما می خواهد دوست داشتنی باشد. فرد با زحمت تصمیم‌گیری نموده و در آن گیر می‌کند و نتایج برای وی روشن نخواهد بود. همچنین شخص به زندگی حزبی و شراکتی به دیده خواری می‌نگرد.

  در این موقعیت به علت ترس متوسطی که از موفقیت دارد، از حداکثر توانایی بالوقه برای موفقیت استفاده نمی‌کنند.

  ب- امتیاز بین 25- تا 5+: در این وضعیت شخص می‌خواهد پیروز شود، اما غالبا در پایان کار با باخت مواجه می‌شو. فرد تمایل دارد که منفعل بوده و کناره گیری نماید و در موقعیت رقابتی، موضع عقب گرد را انتخاب می‌کند و این ناشی از آن است که فرد نیاز بسیار زیادی به این دارد که افراد او را دوست داشته باشند. عدم اعتماد به نفس در شخص وجود دارد و برای خود در جهت رسیدن به موفقیت اعتباری قائل نیست.

  فرد تمیلا دارد تا اندازه‌ای بدون اعتماد به افراد دیگر حرکت کند و این احساس را دارد که دیگران همیشه نمی‌توانند قابل اعتماد باشند. همچنین ترس از موفقیت، قطعا در نیل به موفقیت فرد مانع به وجود می‌آورد.

  ج- امتیاز بین 40-تا 26-: این وضعیت حاکی از آ است که ترس از موفقیت یک مشکل اساسی برای فرد است. فرد خود را خیلی غیر مثبت و ناچیز می‌انگارد و دارای حجب و حیا و شرم بسیار زیاد است. فرد هرگز با موفقیت‌هایش ارضاء نمی‌گرد و غالبا شکست را غمینت می‌شمارد. در تمامی موارد  اگر چه شانس هم داشته باشد، مردد است و تمایل دارد نسبت به آینده خود نگران باشد. به علت اینکه فرد به عقایدو نظر دیگران دباره خود توجه دارد، غالبا شبیه یک «کفش پاک کن» است اگرچه ازابتکار لذت نمی‌بر در این وضعیت شخص نه دوست دارد از او تعریف کنند و نه از دیگران تعریف می‌کند.

   

   

     روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 91/5/25::: ساعت 12:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  پرسشنامه مدیریت موفقیت و ارتقاء - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  پرسشنامه مدیریت موفقیت و ارتقاء - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<