سفارش تبلیغ
صبا ویژن
برادری با بدکاران، از بزرگ ترین حماقت هاست. [امام علی علیه السلام]
Strategic management tools and public sector managemen - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • Title: Strategic management tools and public sector managemen
  Authors: Williams, Wil., Lewis, Duncan
  Subject: Strategic Management
  Publish: 2008
  Status: full text
  Source: Public Management Review; Sep2008, Vol. 10 Issue 5, p653-671
  Preparation: Scientific Database Management Journal Articles www.SYSTEM.parsiblog.com
  Abstract: This article highlights the applicability and effectiveness of two well established strategic management tools, value chain and stakeholder analyses, in the context of seven public sector strategic consultancy projects. The article provides a strong justification for the use of both models, when used independently, but particularly in conjunction, as powerful strategic analytical frameworks that can significantly encourage and illuminate strategic discourses in public sector organizations. The article establishes that strategic tools such as value chain analysis, when applied in the public sector context, require significant adaptation to maximize their contribution to understanding a given situation. This study proposes that the strategic analysis of relationships that build or contribute to concepts of organizational value are of limited importance if the complex web of interdependent relationships themselves are not clearly demonstrated. This work therefore makes a clear case for applying two strategic models, value chain analysis and stakeholder analysis, in an analogous way to demonstrate how strategic understanding in the public sector is enhanced as a result of such symbiosis. Download Article

  Introduction: The purpose of this article is to demonstrate the applicability and effectiveness of two
  classic strategic management tools in the domain of public sector management. There is
  significant history of the use of strategic tools in the private sector that illustrates their
  usefulness in aiding strategic dialogue (Langley 1988; Webster et al. 1989; Dyson 1990;
  Clark 1997; Ambrosini 1998; Liedtka 1998; Hussey 2002; Orndoff 2002; Worren et al.
  2002; Frost 2003). It is proposed that selected strategic frameworks are equally
  applicable to the public sector although the differing imperatives within private and
  public sectors will result in contextual adaptation in order to be useful and applicable.
  New public management (NPM) principles are now well embedded in public sector
  management thinking (Hood 1991; Boyne 2002; Maesschalk 2004; Rasmussen 2004)
  although it remains questionable whether private sector models are easily implanted or
  indeed helpful in public management practice. This study gives a justification for the
  applicability and effectiveness of two established strategic management frameworks,
  namely, stakeholder mapping and value chain analysis, in public management contexts.
  The article also highlights lessons to be learned for the context specificity of such tools
  and their migration from the private to the public sector. The necessity for the careful
  adaptation of standardized private sector models when applied in the public sector is
  demonstrated in this work. The application of private sector tools in public sector
  activities is required for effective strategic management within the UK public sector,
  which is often measured against target outcomes. This article presents two strategic
  management analytical frameworks that could prove to be extremely helpful to public
  sector strategists charged with meeting stakeholder expectations as well as providing
  added value in service provision.
  This study uses the practical experience of several strategic management consultancy
  projects within a range of public sector activities to illustrate how stakeholder analysis
  and value chain analysis were applied in order to evaluate their usefulness on two
  fronts: first, analysis of strategic situations; and second, engaging in strategic dialogue
  with public sector managers and other stakeholders. The application of these
  standardized strategic management techniques borrowed from the private sector
  brought an additional benefit in that, although they were not readily familiar to public
  sector managers, their applications were perceived to assist in the communication of
  strategic imperatives to key stakeholders. This outcome was ultimately to prove of
  significant value to the clients regardless of the operating environment of each project.
  The article begins by setting the context of new public management (NPM) and the
  use of strategic management frameworks that might be used to meet the NPM challenge.
  Utilizing stakeholder and value chain analyses, the article demonstrates their applicability
  to public sector managers and strategists by emphasizing the importance of context
  specificity in the use of such strategic frameworks. The empirical studies and methods
  employed in this article establish the significance and effectiveness of applying normative
  private sector frameworks in improving strategic dialogue in public sector organizations. The article demonstrates that improved strategic understanding is achieved by the
  adaptation of strategic frameworks and that these are essential in the context of NPM.
  However, the complexity of public service provision is not simply best served by
  blanket-application of private sector frameworks. The intrusion and adoption of private
  sector strategic tools such as the Balanced Scorecard, Kaizen or Six Sigma frameworks
  for example, might prove to be more damaging than beneficial without careful
  consideration of the context of the public sector. This study therefore makes a strong
  case for caution and the need for adaptability in the use of such frameworks.


  BACKGROUND
  The modernization of the public services seen in the 1980s and 1990s in many OECD
  countries (Maesschalk 2004) has been awarded the nomenclature ‘new public
  management’ (Hood 1991). A key feature of NPM is manifest in the professionalization
  and accountability of management (Butterfield et al. 2004; Rasmussen 2004). Chief
  executive officers of public sector organizations are progressively turning to, or are
  being steered towards, business concepts and frameworks such as ‘benchmarking’,
  ‘total quality management’, ‘balanced scorecard’, Kaizen and ‘Six Sigma’ frameworks
  as potential weapons to assist in the struggle for attainment of quality and value
  standards set by others (see, for example, Laraia et al. 1999; McAdam and Walker
  2003; Spees 2003; Boyne et al. 2004). Secondary drivers for the adoption of these tools
  and techniques are partially the result of increasing competition for limited resources,
  changing external demands from government directives, performance benchmarks for
  quality awards and standards. They are also the result of a fear of increasing litigious
  action, particularly in health and education but also more generally in society (see, for
  example, Amaratunga et al. 2001; Radnor and McGuire 2004; Harris 2005).
  The very nature of public sector organizations is made more complex by the
  multiplicity of stakeholders to be satisfied. This can often result in complexity of
  demands and overly bureaucratic systems and processes to gather and report data. Two
  strategic tools, value chain analysis, and stakeholder analysis are introduced in this work
  as potentially effective analytical techniques. It is proposed that the two strategic
  frameworks offer public sector managers the additional means by which to understand
  and communicate the complexity of the situations in which they operate. These
  frameworks might therefore allow decision makers to take an enhanced and holistic
  view of strategic issues as they affect them directly.


  STRATEGIC MANAGEMENT FRAMEWORKS
  There has been some discussion regarding the applicability of traditional strategic
  frameworks in the context of the public sector (McKevit and Lawson 1994; Bryson 1995; Scholes and Johnson 2000; Bryson 2004, 2005; Stacey and Griffin 2005).
  However, NPM has seen an increasing adoption by the public sector of private sector
  models, tools and frameworks. We argue here that the public sector should not only be
  selective in its use of strategic frameworks, but more importantly, that normative
  models applied with little or no contextual adaptation are unlikely to succeed. This is
  because strategic frameworks often require significant amendment to fit the strategic
  contexts found in the public sector. Time and resources spent on training, application
  and implementation without appropriate adaptation is likely to lead to frustration and
  failure. While strategic management tools such as the balanced scorecard have been
  purposely introduced into some sectors of public service delivery, for example health,
  by the UK Cabinet Office in 2001, they have a largely internal locus. It is suggested
  here that alternative frameworks, such as stakeholder and value chain analyses, offer
  more rounded, holistic and fundamentally strategic perspectives on organizational
  situations and ultimately to strategy itself.


  STRATEGIC ORIGINS AND THE MULTIPLICITY OF CONTEXT
  Writers such as McAdam and Walker (2003) have advocated a multiple stakeholder
  perspective to public sector performance management and Radnor and McGuire (2004)
  articulate that such an approach is necessary to move performance management beyond
  a diagnostic tool to one of proper strategic interaction. We would add to this by
  suggesting a multiple stakeholder approach positively enhances organizational
  reputation.
  Organizational reputation is as much, if not more, about the perception of delivery
  of public services, as it is about the actual delivery. Yang et al. (2001) highlight the
  importance of process visibility on the interactions between organizations and their
  stakeholders. A relationship between an organization and its stakeholders will involve
  both visible and invisible processes. We would argue that organizations can manage the
  level of visibility of processes and thereby manage the perceived value offering to
  stakeholders, but this requires the use of relatively sophisticated frameworks such as
  value chain analysis and stakeholder mapping.


  MEASURING VALUE: VALUE-WEBS THROUGH COLLABORATION AND ALLIANCES
  Various quantitative and qualitative tools have been applied to identifying and
  measuring value activities, including economic value analysis and strategic value analysis
  (Fine et al. 2002) balanced scorecards, triple bottom line reporting and key
  performance indicators (Dowling 2004). A tool of strategy with a long history of usage
  in the commercial sector is the ‘value chain’ model. Originally drawn from the corporate auditing tools utilized by accountants, Harvard Business School Professor
  Michael Porter (1985) brought the concept of the value chain into the mainstream
  strategists’ repertoire of analytical tools (also see Kogut 1984). Porter builds on the
  work of Coase (1937) and Williamson (1975) emphasizing both internal and external
  linkages in the creation of value in organizations. Initially, interest in the value chain
  framework was from operations and supply chain management perspectives. However,
  the framework has increasingly been applied from a strategic standpoint focusing on
  customer and stakeholder value creation. Meeting stakeholders’ perception of value in
  part, leads Porter to identify a generic value chain as having both ‘primary’ and
  ‘support’ activity components (Porter 1985).
  The generic value chain model in Figure 1 identifies interconnected activities in an
  organization. Typically, the primary activities will include: inbound logistics; operations
  (production); outbound logistics; marketing, sales; and service. Support activities
  incorporate an organization’s: infrastructure; human resource management; technology
  development; and procurement. Support activities are essential to allow the primary
  activities to function properly, but importantly, they can also add value, particularly in
  service based industries or where service is a key component. Existing literature on the
  value chain has increasingly focused on the benefits of collaboration within a value
  network (or web of activities) outweighing the transaction costs of the network’s
  performance (Barley et al. 1992; Brooks and Reast 1996; Collins and Belcher 1999;
  Harland et al. 1999; Hinterhuber 2002).
  We would assert that it is likely to be more significant that public sector
  organizations maximize actual and perceived efficiency and effectiveness in service
  delivery by understanding the linkages between value activities within the value
  network or web. The complexity of multiple stakeholder groups facing public sector
  organizations is likely to be greater than those facing private sector organizations.
  By taking a value network approach, management emphasis can move away from
  functions to processes and towards developing communication and co-operation across
  the network (Walters and Jones 2001). Using a value network perspective will focus
  public sector strategists so that they consider their key, often multiple, stakeholders and
  how these groups themselves perceive value. This is important within the context of
  traditional public sector approaches to performance management as a network
  perspective on organizational value adding activities focuses management on their
  stakeholders.
  A network approach allows the total system of value creation to be analysed (Payne
  and Holt 2001). As Brooks and Reast (1996) suggest, the management of collaborative
  relationships within the value system requires flexible management where ‘softer’
  management issues are frequently overlooked. The traditions of the balance scorecard,
  TQM, benchmarking and other analytical techniques are deeply rooted in the praxis of
  numerical measurement and not in the holistic application of dialogue and auditory
  awareness. As will be shown, the value chain framework is a useful starting point for
  any analysis of how organizations gain, or lose value…Download Article  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 88/7/8::: ساعت 10:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  Strategic management tools and public sector managemen - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  Strategic management tools and public sector managemen - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<