سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تقوای الهی، اساس هر حکمتی است . [امام علی علیه السلام]
Convergence and divergence issues in strategic management - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • Title: Convergence and divergence issues in strategic management - Indonesia"s experience with the Balanced Scorecard in HR management
  Authors: Rhodes, Jo., Walsh, Paul., Lok, Pete
  Subject: Strategic Management
  Publish: 2008
  Status: full text
  Source: International Journal of Human Resource Management; Jun2008, Vol. 19 Issue 6, p1170-1185
  Preparation: Scientific Database Management Journal Articles www.SYSTEM.parsiblog.com
  Abstract: Globalization pressures escalate competitiveness and, in response, global companies tend to adopt a handful of Western management practices. One of these is the Balanced Scorecard. However, empirical evidence assessing the transferability and effectiveness of Western best practices into Asian countries is scarce. In particular, empirical evidence relating to the effectiveness of Balanced Scorecard implementations is limited, as is the impact of Asian Balanced Scorecard contextual variables. This article contributes to this gap through the study of a Central Bank of Indonesia (BI) Balanced Scorecard implementation within a conceptual framework that explores convergence and divergence of global management practices. The lessons learned discuss how divergent factors such as national culture, leadership styles, organizational culture and human resource management practices can influence Asian context Balanced Scorecard implementations.
  Keywords: balanced scorecard; convergence; divergence; HRM practices; strategic
  management    --Download Article

  Introduction:
  Globalization, deregulation, technological innovation and high customer expectations
  continually reshape the global international business landscape. To compete successfully,
  companies require focus, innovation and agility to enable quick change (Kinni and Ries 2000;
  Christensen and Raynor 2003). In pursuit of sustainable competitiveness, companies adopt
  improvement programmes such as Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship
  Management (CRM), Supplier Relationship Management (SRM), Supply Chain Management
  (SCM), Six Sigma, and the Balanced Scorecard. Principally while these programmes originate in
  the West, their apparent success encourages others, including Asian companies and Western
  companies with Asian operations, to emulate this strategy.
  Convergence, the tendency of companies to adopt similar successful management practices,
  suggests that companies are becoming more alike, wherever they are located, in terms of
  structure, technologies, and ways of operating. Convergence protagonists (Hickson, Hinings,
  McMillan and Schwitter 1974; Porter 1986) contend that convergence is influenced by factors
  such as, improved global communication and travel (Levitt 1983); technology transfers;
  collaboration between organizations and nations (Doz and Prahalad 1991; Rosenzweig and
  Singh 1991; Ghoshal and Nohria 1993; Porter 1996); and the operations of multi-national
  corporations (MNCs) (Lubatkin, Ndiaye and Vengnoff 1997).
  It is axiomatic that Western management practices require modification when used in non-
  Western contexts, as embodied by the popular term glocal, to think globally but act locally; this phenomenon, known as divergence, acts counter to convergence. Divergence protagonists
  (Hofstede 1995; Adler 1996) argue that employees are likely to exhibit a range of different
  attitudes and behaviours. In particular, culturally bound employees from different national
  cultures display different work-related preferences (such as promotion by seniority in Japan)
  (McGaughey and De Cieri 2002; Chen 2004). Consequently, Western management practices
  and improvement programmes may require adjustments when implemented in different cultures.
  Convergence and divergence coexist; examining these two perspectives separately is an
  over-simplification of the complexity of the business environment (Lowe, Milliman, De Cieri
  and Dowling 2002; Huo, Hang and Napier 2002; Jackson 2002). For example, a company may
  adopt the same ERP system globally, an example of convergence, but have different HR policies
  in different countries. These will influence the nature and effectiveness of country-specific ERP
  implementations, an example of divergence.
  The debate on the convergence of global best practices (Glinow, Drost and Teagarden 2002;
  Chan, Shaffer and Snape 2004) and the effects of divergence due to differences in national
  culture (Jackson 2002; Huo et al. 2002; Rowley and Benson 2002) raises a plethora of questions
  on the effectiveness of best practice programmes in a non-Western context. Although there is
  sufficient evidence to support the convergence proposition for firms in the West (Cooper 1998;
  Glinow et al. 2002), empirical evidence assessing the transferability and effectiveness of
  Western best practices into Asian countries is scarce. This is particularly true of strategic
  management practices.
  The Balanced Scorecard is used by many firms including Sears, Kodak and AT&T to improve
  their strategic management capabilities (Yeung and Berman 1997; Kaplan and Norton 2001) and
  build high performance cultures (Butler, Letza and Neale 1997; Mooraj, Oyon and Hostettler
  1999; Brewer 2002; Niven 2002). Most of the evidence relating to the success of the Balanced
  Scorecard, or otherwise, originates from the West. Although the Balanced Scorecard
  Collaborative (www.bscol.com) claims that a number of Asian firms has successfully adopted
  the Balanced Scorecard, the empirical evidence is sketchy. Divergent factors such as leadership
  styles, HRM practices, national cultures, organizational culture and industrial development are
  likely sources of potential differences in Asian contexts (McGaughey and De Cieri 2002).
  This article examines the influence of divergent factors on the convergence of best practices
  in strategic management in an Asian context using a Bank of Indonesia (BI) Balanced Scorecard
  implementation case. The article contributes contextual insights on the issues and challenges
  faced by Asian firms adopting Western strategic management practices. A conceptual
  framework, shown in Figure 1, encapsulates the issues around the deployment of the BI Balanced
  Scorecard.


  Conceptual framework
  The apex of the framework shows the desired outcome – a high performance culture. The key
  elements that create and sustain a high performance culture (Holbeche 2005) include:
  1. flexibility, speed and learning
  2. innovation and continuous improvement
  3. boundaryless organizational structure to maximize potential network and synergies
  4. people motivation to sustain a high level of performance
  5. the right ‘deal’ and working environment, and
  6. connecting employees to stakeholders with a deep level of meaning.
  The conceptual framework proposes that four interdependent elements of divergence:
  (1) leadership style (2) national culture (3) organizational culture and (4) HRM practices influence the success of the Balanced Scorecard adoption and ultimately the attainment of a high
  performance culture. The Balanced Scorecard considered in Figure 1 is labelled a ‘best practice
  Balanced Scorecard’ to distinguish it from the many other variations seen in practice. It has three
  defining characteristics: (1) a Strategy Map which describes the business strategy prior to the
  selection of metrics and targets; (2) a corporate Balanced Scorecard cascaded to lower levels to
  align operational decisions; (3) metrics supported by an automated reporting tool that allows for
  data drill-downs and initiative management. Figure 1 implies that a high performance culture
  and the sustainability of a best practice Balanced Scorecard are mutually reinforcing.
  Different national cultural values, leadership styles, organizational culture, and HRM
  practices influence a Balanced Scorecard implementation. Furthermore national performance
  appraisal approaches will reflect the divergent cultural values underpinning national managerial
  practices. Distinct Asian cultural values and Confucian values such as conflict avoidance,
  harmony, face, obligations, guanxi (relationships), status and respect for elders (Chen 2004) are
  important factors that affect business transactions and management practices. For example, the
  direct transfer of an American head office’s performance appraisal system onto a local Asian
  environment may be problematic. Asian employees may view the American style of direct
  communication and assertive negotiation as culturally unacceptable, preferring a non-assertive,
  indirect and conflict avoidance style of performance evaluation; Asian priorities will focus on
  dimensions such as harmony, face and work centrality (Westwood and Lok 2003). This cultural
  divergence indicates that a modified version of a Western performance appraisal system, which
  takes into account sensitive cultural factors, may be more effective.


  Convergent elements – the Balanced Scorecard
  The original Balanced Scorecard, introduced over a decade ago (Kaplan and Norton, 1992;
  1993) was a metrics system that provided an organizational health check. While the strategic
  ives leading to these metrics were linked at a high level across the four perspectives of
  Financial, Customer, Process, and Learning and Growth, first generation scorecards did not
  intend for companies to perform a comprehensive strategic analysis nor examine their customer
  value propositions. The first generation scorecard was best suited to situations where the firm
  wished to communicate to staff the metrics that were important for moving forward. Experience
  highlighted that metrics alone, without a clearly articulated strategy, leadership support and  employee engagement were not a catalyst for a high performance culture. Kaplan and Norton
  (2001, p. 3) when commenting on their early work noted that:
  Several years ago, we introduced the Balanced Scorecard. At the time, we thought the Balanced
  Scorecard was about measurement not about strategy. We began with the premise that an exclusive
  reliance on financial measures in a management system was causing organizations to do the wrong
  thing. . . . If financial measures were causing organizations to do the wrong things, what measures
  would prompt them to do the right things. The answer turned out to be obvious. Measure the strategy!
  In second-generation scorecards, strategy directly informs what to measure using a Strategy
  Map linking strategic capabilities development to a customer value proposition and to
  shareholder value (Kaplan and Norton 2004); metrics and targets derived from the strategy map
  scorecards communicate strategy throughout the organization; regular performance reviews
  provide feedback to exercise strategic control. We regard second generation Balanced Scorecards
  incorporating StrategyMaps as ‘best practice’ in the context of the Balanced Scorecard identified in
  Figure 1. This issue is further explored in Walsh, Lok and Jones (2005).


  Cascading process
  A Balanced Scorecard is most effective when it aligns the efforts of everyone at every level in an
  organization. In Figure 1 this is referred to as the cascading process. Business unit scorecards
  when cascaded from the corporate scorecard align the reporting, decisions and behaviours
  at the operational level. The cascading process enables a line-of-sight from operational activities
  to the firm’s strategic direction and is essential in order to operationalize corporate level strategy
  throughout the firm.
  The cascading process is predicated on the assumption that ‘measurement drives behaviour’,
  especially when linked with a reward and recognition system. Metrics not only provide feedback
  on unit and individual performance but also may inspire the individual to seek continuous
  challenges. For example, a Balanced Scorecard metric may reveal that customer satisfaction
  increased from 80% to 85%. This achievement might then generate further enthusiasm among
  employees to improve on this performance. This is not just a change in reported performance but
  the enthusiasm generated may indicate a change in performance culture.


  Automated reporting tools
  Data underpin informed decision-making, yet global enterprises rarely have consistent
  transactional operational applications in place because of significant local variations in
  applications logic and the business processes around the applications. The resultant proliferation of
  standard reports is daunting and it is difficult to find the nuggets of actionable information that are
  consistent, and aggregated across business function, business process and multiple employees.
  Enterprise performance levels increasingly depend on the ability to respond with near zero
  latency; while automated systems support this, many systems were developed using ad hoc
  enterprise integration approaches resulting in information silos that support only individual units
  and make data sharing and information integration difficult (Yoo, Sangwan and Qiu 2005).
  Performance data are the lifeblood of the Balanced Scorecard; without timely and accurate
  performance information and performance alerts manual measurement efforts will become
  burdensome and resisted by time-poor managers. The widespread use of the Balanced Scorecard
  has accelerated the development of automated reporting tools that deliver performance
  information on to desktops and keep staff informed about the firm’s expectations. Many IT
  vendors now distribute reporting tools, including Corvu, Cognos, Hyperion, SAS, SAP, QPR
  and Business s... --Download Article  روح الله تولّایی ::: سه شنبه 88/7/14::: ساعت 10:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  Convergence and divergence issues in strategic management - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  Convergence and divergence issues in strategic management - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<