سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکه برادرش را در کاری ناپسند ببیند و بتواند او را از آن بازدارد و این کار را نکند، به او خیانت کرده است . [امام صادق علیه السلام]
مدیریت اسلامی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • عنوان:  نظام جبران خدمات کارکنان بر مبنای ارزش های اسلامی با تکیه بر سیره حضرت محمد(ص) و حضرت علی(ع)
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: ولی الله نقی‌پورفر
  استاد مشاور: محمد طالبی
  پدیدآور:  عرب اسدی، حسین
  سال تحصیلی: بهار‎ 1384
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: اسلام به دلیل نگرش خاص انسان شناسانه خود و جایگاه خاصی که برای او در نظام آفرینش قایل است او را اشرف مخلوقات معرفی می نماید از این رو جبران خدمات کارکنان در قبال سازمان را اولا به عنوان یک نظام و دارای چارچوب مشخصی ارائه می نماید و ثانیا در رفع نیازهای انسانها جامعیت داشته این نیازها را در حوزه های مختلف مادی و معنوی برآوده می نماید.نیازهای مادی ناشی از جسم و روان انسان و نیازهای معنوی ناشی از فکر و قلب او می باشند. فصل اول این پژوهش به بیان کلیات تحقیق شامل تحقیق، فرضیه ها، اهداف و محدودیت های تحقیق اختصاص داشته در فصل دومادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفته است نیز عوامل نقش آفرین در این نظام شامل پاداش و حقوق، ارزشیابی و ... بیان گردیده است. از آنجا که این پژوهش در دو حوزه علم مدیریت و معارف اسلامی انجام پذیرفته است لذا از دو روش تحقیق مجزا از یکدیگر نیز برخوردار بوده است. مراحل تحقیق علمی از تدوین فرضیه تا تدوین تئوری در حوزه علم مدیریت وروش تفسیری قرآن با قرآن در حوزه استنباط از قرآن به کار رفته است. پژوهش هایی از این دست هرچند فرضیاتی را اثبات می کنند لیکن در این بین باید پیش فرض هایی را مدنظر داشته از آنها در اثبات فرضیات خود کمک بگیرند. مفروضاتی همچون دخالت اسلام در زندگی روزمره انسانها و داشتن برنامه برای آن ، وجود مدیریت اسلامی و ... از این قبیل‌اند. آنچه در این پژوهش از این نظام به دست آمده و ارائه گردیده‌است اصول و چارچوب هایی است که در این نظام برآن استوار بوده تحقق آن مستلزم توجه و رعایت ضوابط مربوط به آنهاست. این اصول در چهار دسته زیر قابل ارائه می باشند: ‎?- اصول کلی حاکم بر نظام جبران خدمت اسلامی که ناظر بر جبران کننده خدمات و ویژگیهای کلی این نظام هستند. ‎?- اصول حاکم بر کیفیت جبرانها ‎?- اصول حاکم بر کیفیت خدمات ‎?- اصول حاکم بر ویژگیهای خدمتگزار

     روح الله تولّایی ::: یکشنبه 87/10/29::: ساعت 6:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: مدیریت با تکیه بر معنویت
  مولف/مترجم: دکتر مهدی بهادری نژاد
  موضوع: معنویت
  سال انتشار(میلادی): 2004
  وضعیت: تمام متن
  منبع: ماهنامه تدبیر-سال پانزدهم-شماره 147
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
  مقدمه: هرکدام از ما، دو وظیفه داریم: یکی کاری است که انجام می دهیم و شغل مــا را تشکیل می دهد و برایش حقوق و حق الزحمه دریافت می کنیم و دیگری اینکه باید تحقیق کنیم و دریابیم که چگونه می توانیم کار اول را بهتر انجام دهیم. موضوع بحث حاضر در ارتباط با کار دیگریا وظیفه دوم مدیران است. روشهای مختلفی برای بهبود مدیریت (وظیفه دوم) در سطح جهان ارائه می شود. احتمالاً مدیران سازمانهای دولتی و غیردولتی ما، از بسیاری از این روشها آگاه بوده و بااستفاده از این روشها تاکنون توانسته اند مدیریت خود را بهبود بخشند. مطالب و پیشنهـــاداتی که در اینجا ارائه می شود براین باور استوار است که بابرخورداری از معنویت، مدیران خواهند توانست نه تنها بهره وری را در محیط کار یا سازمان خود بهبود بخشند، بلکه از آن مهمتر خواهند توانست به آرامش خاطر و رضایت باطن یا یک شادی زایدالوصف و طولانی دست یابند و محیطی فراهم کنند تا همکارانشان نیز از این حالت برخوردار شوند.
  منظور از معنویت برخورداری از ارزشهای والای انسانی است که در زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 87/6/11::: ساعت 8:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  عنوان مقاله: پیش فرض هاى معرفت شناسى در مدیریت اسلامى
  مولف/مترجم: ابوالفضل گایینى (عضو هیئت علمى گروه مدیریت مؤسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه)
  موضوع: مدیریت اسلامی
  سال انتشار(میلادی): 2006
  وضعیت: تمام متن
  منبع: اولین دوره آموزشی پژوهشی مدیریت اسلامی_دانشگاه امام صادق(ع)
  تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: با بررسى اجمالى معرفت شناسى علوم تجربى بالعموم و علم مدیریت به طور خاص، در این مقاله، جایگاه این علوم در بین معارف بشرى بازشناسى شده و سپس به تبیین معرفت شناسى مدیریت اسلامى به عنوان پیش فرض مهم براى ورود به دانش مدیریت اسلامى پرداخته و آبشخورهاى معرفتى اى را که این دانش از آن تغذیه مى نماید، شناسانده شد، تا هم توجیهى معقول براى چنین دانشى فراهم آید و هم مبادى و لوازم منطقى براى ورود به این دانش شناسایى گردد. این مقاله توانسته است بر این نکته تأکید کند که علم مدیریت همچون تمامى شاخه هاى علوم انسانى متأثر از مبادى و مبانى خاص معرفتى است و تحت تأثیر آن مبانى، روش و منابع نیز معین مى گردد. در حال حاضر منبع و روش هردو محکوم نوعى معرفت شناسى حس گرایانه شده است که باعث گردیده از دیگر روش ها و منابع معرفتى آگاهانه عدول نماید. آنچه معرفت شناسى دینى در اختیار مى گذارد، علاوه بر تأیید برخى کاربرد روش ها و منابع معرفتى دیگر، با شکستن نگرش انحصارگرایانه آنها، روش ها و منابع دیگرى را فراروى امر پژوهش قرار مى دهد. استفاده از منابع وحى، بدیل دیگرى است که معرفت شناسى دینى ارائه مى دهد و مدیریت اسلامى با تأثیرپذیرى از این نوع معرفت شناسى، بسطى دیگر در موضوعات و روش هاى خود پیدا مى کند. مقاله حاضر رویکرد معرفت شناسانه را بازبینى کرده، تأثیر آن را در حوزه هاى متنوع مدیریتى بیان مى کند.
  واژه هاى کلیدى: پیش فرض هاى معرفت شناسى، مدیریت اسلامى، معرفت شناسى دینى، تعارض علم و دین.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: سه شنبه 87/5/15::: ساعت 10:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  عنوان مقاله: تبیین فلسفی از رویکرد مکانیکی و آشوب به تئوری سازمان
  مولف/مترجم: ابوالفضل گایینى (عضو هیئت علمى گروه مدیریت مؤسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه)
  موضوع: مدیریت اسلامی
  سال انتشار(میلادی): 2006
  وضعیت: تمام متن
  منبع: اولین دوره آموزشی پژوهشی مدیریت اسلامی_دانشگاه امام صادق(ع)
  تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده:  این مقاله در صدد است تا تبیینی فلسفی از دو رویکرد مکانیکی و آشوب به تئوری های سازمان ارائه دهد. تاریخ تئوری های سازمان گواه است که این رشته همچون دیگر رشته های علوم انسانی بی تاثیر از سیر تحولات دیگر علوم خصوصا علم فیزیک که زمانی مادر تمامی علوم شناخته می شد؛ نبوده است. اینکه چرا و چگونه این تاثیر رخ داده سعی مزجاتی است که مقاله در صدد تبیین آن است . در پایان نیز نگاه فلسفه اسلامی به مقوله سازمان فراخوانده شده است تا از این منظر امکان پرداخت تئوری دیگری از سازمان فراهم آید. اعتباریت سازمان از بعد هستی شناسی  و سلوک و معنویت از بعد معرفت شناسی سازمان ?شاید?  بصیرت  آن پرداخت  را فراهم آورد.
  کلید واژه ها: رویکرد مکانیکی? رویکرد آشوب? هستی شناسی? معرفت شناسی? استعاره? مفهوم اعتباری

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 87/5/14::: ساعت 9:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  عنوان مقاله: نظریه‏ى اندیشه‏ى مدوّن در اسلام
  مولف/مترجم: آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی
  موضوع: مدیریت اسلامی
  سال انتشار(میلادی): 2008
  وضعیت: تمام متن
  منبع: اولین دوره آموزشی پژوهشی مدیریت اسلامی_دانشگاه امام صادق(ع)
  تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  مقدمه:
  باور عمومى فقیهان مسلمان بر این بوده و هست که احکامِ شرعىِ بیان شده از سوى اسلام احکامى ثابت و غیر متغیرند که اختصاص به موقعیتى خاص ندارند. یعنى از جهان‏شمولى کامل برخوردارند. در حاشیه این باور،نکته‏اى از نظر آنان مخفى نمانده و آن وجود برخى احکام متغیر و موقعیتى در شریعت است،که در دوره‏اى خاص اعتبار داشته و با گذشت زمان و تغییر شرایط از درجه‏ى اعتبار ساقط شده است. در دوران معاصر با طرح مسئله ثابت و متغیر از سوى استاد مطهرى و»منطقة الفراغ در تشریع« از سوى شهید سید محمدباقر صدر و به ویژه »نقش زمان و مکان در اجتهاد«از سوى امام خمینى، فصل تازه‏اى در این بحث آغاز و توجه نوینى به جهان شمولى، یا موقعیتى بودن احکام و عناصر دینى پیدا شده است. طرح دقیق این مسئله بر تفسیر روشنى از مفهوم »دین«و تفکیک کاربردهاى مختلف آن، از یک سو و جایگاه عناصر جهان‏شمول و موقعیتى در دین، و نحوه‏ى ترابط و تأثیر و تأثر آنها در هم، از سوى دیگر، متوقف مى‏باشد.

  متن کامل نظریه

  روح الله تولّایی ::: یکشنبه 87/5/13::: ساعت 9:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  عنوان مقاله: چارچوب پیشنهادی برای تحقیق پیرامون مطالعات مدیریت از دیدگاه اسلامی
  مولف/مترجم: ترجمه: محمد ازگلی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع))
  موضوع: مدیریت اسلامی
  سال انتشار(میلادی): 2007
  وضعیت: تمام متن
  منبع: اولین دوره آموزشی پژوهشی مدیریت اسلامی_دانشگاه امام صادق(ع)
  تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: این نوشتار تلاشی اتدک برای ترسیم برخی جهت ها برای تحقیق در زمینه ی حوزه ی در حال ظهور مطالعات مدیریت از دیدگاه اسلام است. ابتداً با انجام این تحقیق، یک موردپژوهی و پس از آن دلایل بی علاقگی و انتقادهای احتمالی برای بحث در باره آنها ارائه می شود. موضوع محوری این مقاله براساس یک نوع شناسی از رویکردها است. که در قالب چهار رویکرد به صورت عامیانه بیان شده که عبارت است از: طلا را بیاب، شکافتن زره، حفره را عمیق تر کن. و Hands-on همزمان چهار جهت تحقیق بر حسب محیط، سازمان، رابطه سازمان با محیط و مدیریت اثربخش سازمانها مشخص می شود. براساس این چهار جهت چارچوب تحقیق تکامل می یابد. هنگامی که چارچوب تحقیق با رویکرد های تحقیقی ممزوج شد، کوششی وسیع برای تحقیق ظهور می کند که سپس به تشخیص موارد تحقیق منجر می شود. این مقاله با پیشنهاد جنبه های خاص دیگری از تحقیق یا برنامه تحقیق سطوح تحلیلی، انتخاب طرح تحقیق، شیوه های تحقیق و چارچوب زمانی ادامه می یابد.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: شنبه 87/5/12::: ساعت 5:42 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  عنوان مقاله: مطالعه‌ای تطبیقی در متدولوژی مدیریت اسلامی
  مولف/مترجم: نسرین محمد علیپور ؛ منصوره کریمی
  موضوع: مدیریت اسلامی Islamic management
  سال انتشار(میلادی): 2008
  وضعیت: چکیده
  منبع: نخستین همایش علمی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی؛ هیات مروجان رهبری و مدیریت اسلامی
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده:
  شناخت پیش‌فرض‌های بنیادین در هر مکتب، نگرش یا پارادایمی، اولین راه ورود به دنیای فکری بنیانگذاران آن مکتب، نگرش یا پارادایم است. حال اگر در عمل واقعاً طرفداران آن مکتب صددرصد آن پیش‌فرض‌ها را رعایت ننمایند بحث دیگری است. در این مقاله با استناد به برخی کتب و مقالات موجود و بعضاً منابع دینی معتبر به مطالعه تطبیقی پیرامون پیش‌فرض‌های بنیادین پارادایم مدیریت اسلامی با تمرکز بر متدولوژی‌های مطرح شده در مقایسه با سایر پارادایم‌های فکری غالب در علوم انسانی (مدیریت) پرداخته می‌شود. امید است تحقق نوعی اتفاق نظر، وحدت فکری و درک مشترک در محققان و مدیران اسلامی در حوزه مدیریت اسلامی را شاهد باشیم.
  کلیدواژه‌ها: مدیریت اسلامی، متدولوژی مدیریت اسلامی، روش شناختی مدیریت اسلامی

  روح الله تولّایی ::: جمعه 87/4/7::: ساعت 10:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  عنوان مقاله: مدیریت و رهبری در صدر اسلام و مدیریت و رهبری در غرب: بررسی و نگاهی تطبیقی
  مولف/مترجم: دکتر غلامرضا طالقانی
  موضوع: مدیریت اسلامی Islamic management
  سال انتشار(میلادی): 2008
  وضعیت: چکیده
  منبع: نخستین همایش علمی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی؛ هیات مروجان رهبری و مدیریت اسلامی
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده:
  هدف از انجام این تحقیق و تدوین مقاله، مقایسه، تجزیه و تحلیل و تطبیق اصولی دیدگاه‌های مدیریت از نظر اسلام با دیدگاه‌های مدیریتی غرب و سایر مکاتب و گرایشهای فکری بعنوان یک روش ممتاز در این زمینه می‌باشد. لذا بدیهی است که پس از تطبیق و مقایسه می‌توان از نتایج حاصله در بکارگیری اصول اعتقادی و اسلامی، به دور از هر گونه مقایسه شخصی و نظرات شبهه‌انگیز در مسائل پیچیده و چند بعدی جوامع اسلامی، در زمینه‌های تشکیلاتی و روابط انسانی و مدیریتی به طریقی بهتر استفاده نمود.
  ضمناً لازم به یادآوری است که در این مقاله از روش تاریخی استفاده و تلاش گردید تا ضمن مراجعه به کتب و نوشته‌های مربوط به مکاتب مدیریت و منابع مربوط به اصول و مبانی مدیریت اسلامی جمع‌بندی و نتیجه‌گیری لازم به عمل آید. بنابراین با توجه به این که فرهنگ اسلامی سرشار از روش‌های عالی مدیریتی در وظایف مختلف می‌باشد، لذا به منظور حصول موفقیت‌های بیشتر در مدیریت و اداره امور جوامع اسلامی لازم است تا در کنار کاربرد فنون و تکنیک‌های مدیریتی، روشها و ارزشهای مدیریت اسلامی به کار برده شود.

  کلیدواژه‌ها: روشهای تطبیقی، دیدگاه‌های مدیریتی، مکاتب و گرایشهای فکری  روح الله تولّایی ::: پنج شنبه 87/4/6::: ساعت 10:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  عنوان مقاله: روش‌شناسی تحقیق در الگوی حکومتی و مدیریتی امام خمینی(ره)
  مولف/مترجم: حسین مزروعی
  موضوع: مدیریت اسلامی Islamic management
  سال انتشار(میلادی): 2008
  وضعیت: چکیده
  منبع: نخستین همایش علمی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی؛ هیات مروجان رهبری و مدیریت اسلامی
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده:
  یکی از منابع شناخت الگوی حکومتی و مدیریتی مورد نظر حضرت امام خمینی(ره)، بیانات ایشان می‌باشد. جهت شناخت نظام فکری ایشان در این خصوص می‌توان به کلام‌ها و پیام‌های مکتوب در صحیفه امام، و... مراجعه نمود. برای این کار می‌توان از روش تحقیق نظام‌گرایانه و ابزار مدل بهره جست تا برداشت کافی و کامل از الگوی حکومتی و مدیریتی مورد نظر ایشان به دست آید.

  کلیدواژه‌ها: نگرش سیستمی، روش تحقیق نظام‌گرایانه، مدل‌سازی، بیانات امام خمینی(ره)  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 87/4/5::: ساعت 10:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  عنوان مقاله: خلق پارادایم کلی (متا پارادایم) روش‌شناسی اسلامی کردن دانش و معرفت
  مولف/مترجم: دکتر محمدحسین لطیفی
  موضوع: مدیریت اسلامی Islamic management
  سال انتشار(میلادی): 2008
  وضعیت: چکیده
  منبع: نخستین همایش علمی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی؛ هیات مروجان رهبری و مدیریت اسلامی
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده:
  رهبری و مدیریت براساس حکمت، علم، معرفت و عقل صورت می‌گیرد. حکمت، علم و معرفت باید اسلامی شود و عقل باید مجهز به تقوی الهی گردد تا با استفاده از این ابزارهای مجازی (حکمت، علم، معرفت و عقل اسلامی) بتوان رهبری و مدیریت حقیقی و درست را در جهت نیل به حقیقت و درستی الهی طی طریق کرد. بنابراین نویسنده بر این باور است که محور اصلی به اصطلاح «همایش علمی روش‌شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی» در بطن خود مغالطات فراوانی را می‌تواند ایجاد کند که در این جا فرصت تعرض بدانها نیست. لیکن اجمالاً نویسنده بر این باور است که مسئله اصلی در رهبری و مدیریت اسلامی، همانا اسلامی کردن معرفت و علم می‌باشد که مقدم بر آن روش‌شناسی اسلامی کردن دانش و معرفت می‌باشد و مقدم‌تر بر آن خلق یک پارادایم کلان (meta-paradigm) روش‌شناسی اسلامی کردن دانش و معرفت را باید ابتدا در دستور کار قرار داد. روش کار پرداختن به رهبری و مدیریت اسلامی و همه ملحقات آن از جمله روش تحقیق به اصطلاح علمی در کیفیت کنونی باید از بالا به پائین صورت گیرد که درست برخلاف جریان متعارف رشد و توسعه علم است که عمدتاً از پائین به بالا بوده است.
  کلیدواژه‌ها: متا پارادایم، اسلامی کردن، تئوری‌سازی، خداوند، انسان، جامعه، جهان، چهارچوب نظری، روائی‌یابی، فرضیه‌سازی دستگاه جامع قیاسی  روح الله تولّایی ::: سه شنبه 87/4/4::: ساعت 10:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  <   <<   6   7   8   9   10   >>   >
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  مدیریت اسلامی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  مدیریت اسلامی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<