سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حکمت، شرف بزرگوار را می افزاید وبنده مملوک را تا مجلس ملوک بالا می کشد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
مدیریت اسلامی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • عنوان:  تدوین متدولوژی غربال گری فاز(FUZZY Screening‎)درسنجش مشخصه های مدیران بر مبنای نهج‌البلاغه ( مورد: شرکت ساپکو)
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: عادل آذر ؛ استاد مشاور: علی رضائیان
  پدیدآور:  آقاجانی، آرش
  سال تحصیلی: بهار 1383
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: مهمترین و یا با ارزشترین دارایی سازمانها و اصلی ترین عامل تمایز بین آنها نیروی انسانی می باشد و اگر سازمانی دارای تمام ویژگیهای مطلوب یک سازمان مانند ساختارهای سازمانی طراحی شغل و استراتژیهای مناسب و رسالتی روشن باشد ولی نیروی انسانی کارآمد نداشته باشد نمی تواند به اهداف خود برسد و عملکرد مناسب داشته باشد. مدیران برجسته ترین و تاثیرگذارترین نیروی انسانی می باشند زیرا تمام منابع سازمان در اختیار آنهاستو هدایت و رهبری، تصمیم گیری و برنامه‌ریزی از نقشهای کلیدی آنها می باشد. بنابراین ظریفترین و خطیرترین امر انتخاب و انتصاب مدیران شایسته مطابق با ویژگیهای سازمان می باشد. به منظور انتخاب و انتصاب مدیران باید معیارهایی در نظر گرفته شود. قطعا اگر معیارهای سنجش مدیران از سخنان گردد بر اساس آن معیارهایی در نظر گرفته شود تا هر کسی که می خواهد به عنوان مدیر انتخاب گردد بر اساس آن معیارها ارزیابی شود. قطعا اگر معیارهای سنجش مدیران از سخنان و مکتوبات معصومین (علیهم السلام) استخراج شده باشد. از بیشترین اعتبار برخوردار خواهد بود. کتاب شریف نهج البلاغه مجموعه سخنان، نامه ها و کلمات حکمت آمیز حضرت علی (ع) می باشد و بهترین مرجع برای استخراج معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران می باشد. از آنجایی که اغلب معیارهای استخراج شده از کتاب شریف نهج البلاغه مفاهیم کیفی و زبانی می باشند و با استفاده از ابزارهای زبانی نمی توان آنها را سنجید و اندازه گیری نمود و باید از ابزار ویژه‌ای جهت اندازه گیری مفاهیم کیفی استفاده نمود. به منظور اندازه‌گیری، سنجش و ارزیابی افراد براساس معیارهای سنجش و ارزیابی افراد براساس معیارهای سنجش مدیران بر مبنای نهج البلاغه،از متدولوژی غربال گری فازی که بر گرفته از منطق فازی می باشد می تواند بهره برد. منطق فازی، منطق اندازه گیری مفاهیم کیفی و زبانی می باشد این منطق در شاخه‌های مهمی چون روانشناسی، زبان شناسی و سایر زمینه هایی که درک بشری نقش مهمی را ایفا می کند،استفاده می شود. استفاده از متدولوژی غربال گری فازی همان مزایای منطق فازی را در بر دارد.  روح الله تولّایی ::: جمعه 87/11/18::: ساعت 1:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان:  بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقود اسلامی
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: محمد طالبی؛ استاد مشاور: عباس موسویان
  پدیدآور:  سلطانی‌نژاد، حامد
  سال تحصیلی: تابستان ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: یکی از تحولات پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید بازار اوراق بهادار، بستر سازی قانونی و فرهنگی جهت ایجاد ابزارهای جدید می‌باشد. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می‌سازد، توجه به مشروعیت با عدم مشروعیت ساز و کارهای آنها از نقطه نظر فقهی می‌باشد. به همین دلیل نیازمند مطالعه توامان فقهی و مالی این ابزارها می‌باشیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. پژوهش حاضر علاوه بر مطالع ساز و کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شروع مقدس اسلام در این قرار داد بررسی و در سپس با عقود ممضاء از نظر شرع تطبیق داده شده. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحبنظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی - اقتصادی بوسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جز به جز قرار داد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ گردید و به عنوان اظهار نظر کارشناسی حاصل از اجماع کارشناسان، بررسی صورت گرفته منجر به این نتیجه شد که فروش استقراضی سهم با ساز و کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا ، از دیدگاه فقه جعفری مورد قبول شرع نمی‌باشد.  روح الله تولّایی ::: پنج شنبه 87/11/17::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  اهمیت مدیریت خویشتن در مدیریت مدیران
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: علی رضائیان؛ استاد مشاور: سید علی علوی
  پدیدآور:  اسماعیلی، علی
  سال تحصیلی: ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده:هدف از نگارش این پایان نامه جنبه های شخصی مدیر است تا بتواند نقاط ضعف و قوت خود را تعیین نماید به این معنی که اگر مدیر بتواند خود را اداره کند می تواند سازمان زیر مجموعه خویش را نیز اداره کند . لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : عوامل اصلی مدیریت خویشتن کدامند ؟ ارتباط میان عوامل توسعه خود مدیریتی با عملکرد مدیران چگونه است . براساس فرضیات تحقیق میان مدیریت مالی شخص با مدیریت مدیران رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد ، میان مدیریت زمان و مدیریت مدیران رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد . میان مدیریت تعارض و مدیریت مدیران رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد میان خود کنترلی و مدیریت مدیران رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد . در این پایان نامه برای پژوهش روی عناوین مجموعه خود مدیریتی روش تحلیل محتوی ( کتابخانه ای ) صورت گرفته است و برای بررسی ارتباط میان متغیرهای مستقل و مدیریت مدیران از روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه استفاده شده است تحقیق حاضر که مشتمل بر پنج فصل می باشد در فصل اول مقدمه که در آن به تعریف واژه ها و بیان فرضیات و سوالات اساسی تحقیق پرداخته شده است . در فصل دوم تمام عناصر مجموعه خود مدیریتی که متغیرهای مستقل تحقیق بودند مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفتند و نظریات این موضوعات مورد بررسی قرار گرفت در فصل سوم در پی روش تحقیق و تبیین جامعه آماری تحقیق می باشد فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها است که فرضیات مورد تایید قرار گرفت در فصل پنجم نتیجه گیری وارائه پیشنهادات است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد ایجاد تعارض کارکردی درجهت افزایش بهره وری سازمان است . اخلاص در کار که موجب ماندگاری عمل و نفع همگتن می شود و آشنایی با نقشه ذهنی خودمان و دادن بازخور مثبت به ذهن می شود . براساس پیشنهادات تحقیق مدیر زمان مشخصی برای مراوده و ارتباطات سازمانی بامجموعه خود داشته باشد . مدیر بابرگزاری آموزشهای هدفمند با موضوع مدیریت تعارض سعی در ایجاد نگرش واقع بینانه نسبت به موضوع ایجاد نماید و مدیر احترام به خود، ناشی از سازمان را در زیر مجموعه خویش افزایش دهد تا منجر به رضایت شغلی و تعهد سازمانی گردد جایگاه عملی ارزشهای اسلامی سوق دهنده در کار برای کارمندان تبیین و تشریح گرد د و مدیریت نوع رابطه ی میان تکیه گاه مسیر ترقی و نوع اشتغال ایجاد نماید تا موجب رضایت مندی از مسیر پیشرفت شود . مدیر با مهیا ساختن انواع بیمه ها موجبات تضمین آینده را برای مجموعه خود و خویش فراهم سازد.  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 87/11/16::: ساعت 4:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  الگوی رفتاری مدیران از دیدگاه حضرت علی (علیه‌اسلام) (بر اساس طبقه‌بندی مینتزبرگ)
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: علی علوی
  استاد مشاور: مصطفی دلشاد تهرانی
  پدیدآور:  فرجام، سعید
  سال تحصیلی: زمستان ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: یکی از مشکلات تحقیقات اسلامی مخصوصا" درباب مدیریت کلی گوئی و عدم ارائه مدل‌های ملموس می‌باشد که باعث گردیده مدیران نتوانند به عنوان یک معیار سنجش برای ارزیانی عملکرد خود از آن استفاده کنند زیرا این تحقیقات عموما" به بیان یک سری توصیه‌های اخلاقی و یا صفات و ویژگیهای فردی مدیر اشاره می‌کنند بدون اینکه برای نقش‌ها و کارهای روزانه مدیران الگوی کاربردی ارائه نمایند. نظریه نقشهای مینتزبرگ به بیان دقیق نقشها و وظایف روزانه مدیران پرداخته که در آن نقشهای مدیران به ده نقش کلی تقسیم‌بندی گردیده است. به بیان دیگر، این مدل به این سوال پاسخ می‌دهد که مدیران چه می‌کنند؟ و چه وظایفی رابر عهده دارند؟ پس از بررسی نظریه نقشها و شناخت دقیق مدیران به این پرسش پاسخ داده شده است. که مدیر مسلمان چگونه باید این نقشها را ایفا نمایند، از این رو سیره علمی و عملی حضرت علی (ع) مورد بررسی قرار گرفت، زیرا ایشان در حدود پنج سال حکومت سراسر حکیمانه خویش بهترین الگوی مدیریت اسلامی را طراحی نمودند و سخنان و نامه‌های ایشان سرشار از مفاهیم دقیق و عالی انسانی و مدیریتی برای اداره جامعه اسلامی می‌باشد. پس از بررسی سیره امیرالمومنین (ع) الگوی برای اجرای نقشهای مدیران جامعه اسلامی ارائه گردید به گونه‌ای که تمام نقشها و وظایف روزانه مدیران را در بر گیرد.  روح الله تولّایی ::: سه شنبه 87/11/15::: ساعت 5:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  بررسی آثار و روشهای پدیده مداخله در قیمت(دستکاری) همراه با مطالعه تطبیقی درفقه امامیه
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: رضا تهرانی
  استاد مشاور: محسن اسماعیلی
  پدیدآور:  شبانی، مرتضی
  سال تحصیلی: زمستان‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: امروزه با گسترده شدن بازارهای مالی و از جمله بازار سرمایه و وجود خریداران و فروشندگان زیادی که به دنبال کسب منفعت از معاملات خود می باشند پدیده دستکاری چه از نوع الاعاتی و چه از نوع معاملاتی در ادبیات مالی جاوه ای تازه به خود گرفته است. این پدیده معمولا در مراحل رشد بازار ها و در شرایطی رخ می دهد که بازار به برخی کمبودهای ساختاری دچار است. در چنین شرایطی متقلبین می توانند با دستکاری بازار و ارائه نمایش کاذبی از فعالیت معاملاتی سهام به گمراه نمودن سرمایه گذاران بپردازد و آنها را به خرید سهام مورد نظرشان ترغیب کنند. همراه با رشد ابزارهای نوین در مدیریت مالی و تکامل بازارهای مالی به سمت کارائی بیشتر، لزوم وجود کنترل و آئین نامه های خاص در مقابله با این پدیده به منظور جلوگیری از تحریف اذهان سرمایه گذاران و مقابله با قیمت های کاذب نمود می یابد در این پژوهش اولا انواع دستکاری مورد بررسی قرار می گیرد و سپس اهداف و روشهای مختلف انجام آن شناسایی گشته و در نهایت مروری بر آئین نامه ها و قوانین وضع شده در مقابله با این پدیده در بازار سرمایه ایران و دیگر کشورها انجام می شود تا نهایتا در مورد کفایت مقررات و آئین نامه های داخلی و ضمانت اجرای آن قضاوتی منصفانه انجام پذیرد. با توجه به رویکرد تطبیقی این پژوهش با مباحث فقهی و حقوقی ضمن بررسی و تبیین معاملات براساس تدلیس و فریب درفقه امامیه و حقوق ایران سعی در انجام مطالعه تطبیقی و بیات احکام مربوطه شده است.  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 87/11/14::: ساعت 5:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  تاثیر انسان شناسی امام خمینی (ره) بر روشهای ایجاد انگیزه در جوانان
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: اصغر مشبکی ؛ استاد مشاور: غلامعلی رمزگویان
  پدیدآور:  حاجی مهدی، احمد
  سال تحصیلی: 1377
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: هدف از تحقیق حاضر، نشان دادن ارتباط جهان بینی با ایئولوژی، رابطه بایدها ( تئوری انگیزشی ) با هستها ( فرضیات انسان شناسی) و نهایتا" ارائه یک الگو از تئوری های اسلامی درزمینه مدیریت و روابط انسانی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) است. تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی است. فرضیه اصلی عبارتست از اینکه، روش های مورد استفاده حضرت امام خمینی (ره) برای ایجاد انگیزه روی عوامل درونی انسان بیشتر تاکید دارند. فرضیه فرعی نیز عبارتست از اینکه، حضرت امامخمینی(ره) برای ایجاد انگیزه درجوانان بیشتر روی عوامل انگیزشی تاکید داشتند تاعوامل بهداشتی. این رساله با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام یافته و مباحث آن درپنج فصل تنظیم شده است. فصل اول باعنوان " کلیات تحقیق " به بیان مساله تحقیق، نیاز برای تحقیق، هدف تحقیق و ... اشاره می کند درفصل دوم، تئوریهای مختلف انگیزشی به اختصار بیان می شود و نشان داده می شود که چگونه تعریف انسان از دیدگاه نظریه پرداز بر تئوری انگیزشی وی موثر است. درفصل سوم، نظریه انسان شناسی امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار می گیرد و بیان می شود که ایشان در انسان شناسی، معتقد به دوبعد بیرونی و درونی هستند. فصل چهارم، مضامینی که درفصل سوم استخراج شده بودند رامورد بررسی قرار می دهد ومشخص می کند که هرمضمون برای ایجاد انگیزه بر عوامل درونی یا عوامل بیرونی و یا هردو عوامل تاکید دارند. همچنین معلوم می شود که هرمضمون برعوامل بهداشتی یا انگیزشی و یاهردوعوامل برای ایجاد انگیزه تاکید دارد. سرانجام، فصل پنجم، نتیجه گیری از تحقیق و پیشنهادهای ارائه شده رابیان می کند. براساس نتایج تحقیق، هم فرضیه اصلی وهم فرضیه فرعی تحقیق تائید می شود. به عبارت دیگر، حضرت امام خمینی (ره) برای ایجاد انگیزه درمیان جوانان، بیشتربرعوامل درونی تاکید داشته اند. همچنین، ایشان براساس نظریه انگیزشی هرزبرگ برعوامل انگیزشی، بیش از عوامل بهداشتی درایجاد انگیزه میان جوانان عنایت داشته اند. درپایان پیشنهاد شده است، که مدیران جامعه اسلامی در ایجاد انگیزش،نه تنها به عوامل مادی بلکه به عوامل غیر مادی نیز توجه نمایند، همچنین بیش از عوامل بیرونی، بر عوامل درونی تاکید کنند. علاوه براین لازم است، مدیران درسازمان تابعه خود، فرهنگ متناسب با این انگیزش را ایجاد نمایند.  روح الله تولّایی ::: یکشنبه 87/11/13::: ساعت 3:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  بررسی سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) در رابطه با گروههای غیر رسمی و تبیین الگوی مربوطه
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: منصور رضوی ؛ استاد مشاور: اصغر مشبکی، احمد علم‌الهدی
  پدیدآور:  واعظی، کمال
  سال تحصیلی: ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: هدف این تحقیق، بررسی سبک رهبری حضرت امام خمینی(ره) دررابطه با گروههای غیر رسیمی و تبیین الگوی مربوطه با استفاده از منابع کاملا" مستند می باشد. روش عمده تحقیق در این رساله، روش کتابخانه ای است که اطلاعات از طریق فیش برداری و دربرخی موارد نظر خواهی و مصاحبه گردآوری شده است . فرضیه های تحقیق عبارتند از: استفاده صحیح و موثر از گروههای غیر رسمی می تواند در جهت تقویت سبک مطلوب رهبری موثر باشد ‎?) حضرت امام خمینی (ره) از مناسب ترین سبک رهبری مطلوب در رابطه با گروههای غیر رسمی برخوردار بوده ودردوران انقلاب اسلامی به ویژخ دهه بعد از پیروزی انقلاب کاملا" مناسب و منطقی با گروههای غیر رسمی برخورد کرده اند.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، کار این گروههای غیر رسمی در یک نظام به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شود. بلکه چه در سطح خرد سازمانی و یا سطح کلان کشوری، گروههای غیر رسمی می توانند در دتسیابی نظام به اهداف عالی، نقش مهمی ایفاء نمایند. دربررسی سبک رهبری حضرت امام در رابطه با گروههای غیر رسمی مشخص گردید که ایشان از رهبرانی هستند که به لزوم وجود و شکل گیری گروههای غیر رسمی دریک نظام اعتقاد دارند. همچنین بررسی سبک رهبری حضرت امام نشان می دهد که ایشان جدا" خواستار تعیین چارچوب وظایف و حیطه عمل مشخص برای گروههای غیر رسمی هستند. هرگونه تخطی از وظایف منطقی و معقول گروه غیر رسمی که خلاف موجودیت نظام باشد از دیدگاه امام نابخشودنی و مستحق شدیدترین برخورد ممکن است. از دیدگاه امکام، گروههای غیر رسمی می توانند به فعالیت مطلوب خود ادامه دهند که هرچه بیشتر از پایگاه مردمی برخوردار باشند. وجود الزام مذهبی و اعتقاد کامل به دین اسلام و التزام عملی به آن حتما" باید در گروههای غیر رسمی مشهود باشد. کارگزاران نظام باید اجازه دهند، هر گروه غیر رسمی لااقل یک مدت آزمایشی را ازلحاظ فعالیت طی کنند و سپس در مورد آن تصمیم گیری نمایند. امکان تماس رهبران و مسئولان بلند پایه هر گروه غیر رسمی با مسئولان اجرایی کشور وجود داشته باشد. همچنین بررسیها نشان می دهد که حضرت امام در سبک در رهبری خود سعی کرده اند بعضی از ماموریتها و وظایف ویژه را به گروههای غیر رسمی شناخته شده و موفق محول نمایند. حضرت امام قائل به تبدیل گروههای غیر رسمی اجرایی به گروههای رسمی براساس یک برنامه ریزی مشخص و درعین حال کوتاه مدت بوده اند، و درنهایت حضرت امام بر ضرورت حفظ جنبه غیر رسمی این گروهها و تشکلها تاکید داشته و اعتقاد داشتند که گروههای غیر رسمی تازه رسمی شده باید همچنان الگوی موفق کاری خود را حفظ نمایند.  روح الله تولّایی ::: شنبه 87/11/12::: ساعت 5:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  بررسی تحلیلی سبک رهبری رهبران اسلامی (حضرات پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع))
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: حسن عابدی جعفری
  استاد مشاور: احمد علم‌الهدی، اصغر مشبکی
  پدیدآور:  رضایی زاده، محمود
  سال تحصیلی: ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: هدف از تحقیق حاضر، شناخت سبک رهیری پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) براساس آثار شهید مطهری می باشد. تحقیق سعی در پاسخگویی به این سوالات دارد که آیا رهبران اسلامی دارای سبک رهبری واحد بودند که صرف نظر از شرایط آن اعمال می نمودند؟ و آیا برحسب ماهعیت موضوع مورد نظر، سبک رهبری رهبران اسلامی متفاوت بوده است ؟ بر اساس سوالات فوق دوفرضیه ارائه و بررسی می شود که عبارتند از: ‎?) رهبران اسلامی - پیبامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار ع- دربرخورد با دودسته مسائل اصولی و مسائل شخصی، دارای دوسبک متفاوت رهبری بودند. ‎?) سبک رهبری رهبران اسلامی صلابت و قاطعیت در مسائل اصولی و نرمش و انعطاف در مسائل شخصی بوده است. تحقیق حاضر بااستفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا انجام شده و مطالب آن در پنج فصل به شرح ذیل تنظیم شده است: فصول اول و دوم، به ترتیب اختصاص به طرح و ادبیات تحقیق دارند. در فصل سوم باعنوان " روش شناسی تحقیق" ، چگونگی بکارگیری تکنیک تحلیل محتوا، تعیین مقوله ها و طبقه بندی مضمونهای اصلی متن در مقوله های مربوطه، اعتبار و راستی مقوله ها مورد بررسی قرار می گیرد. درفصل چهارم، نحوه گردآوری اطلاعات بیان شده و به منظور بررسی فرضیات تحقیق، مجموع کلا مضامین استخراج شده و بااستفاده از جداول مروبطه، مورد تجزیه و حلیل قرار می گیرند.بالاخره در فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق بیان می شود. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از تائید هردوفرضیه تحقیق است. بنابراین ، رهبران اسلام- پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)- دربرخورد با دودسته " مسائل اصولی " و " مسائل شخصی" دارای دوسبک متفاوت رهبری بوده اند. سبک رهبری رهبران اسلامی" صلابت و قاطعیت در مسائل اصولی و نرمش و انعطاف در مسائل شخصی"می باشد، به عبارت دیگر، آنها درقبال مسائلی که مربوط به حق الله و حق الناس می باشد، صلابت و قاطعیت داشته و اجازه نمی دادند به هیچکدام از آنها خدشه ای وارد بشود. زیرا این مسائل برای آنها اصالت داشته و از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. اما در قبال مسائلی که مربوط به شخص خودشان می شد، نرمش و انعطاف داشته اند، یعنی درراه تحقق اهداف و انجام رسالت الهی خود، زیانهای مادی و غیر مادی را به جان خریده و از منافع مادی مربوط به خود ، چشم می پوشیدند. در پایان تحقیق، پیشنهادهایی به سایر محققان و پژوهشگران و همچنین رهبران جوامع اسلامی ارائه شده است.  روح الله تولّایی ::: جمعه 87/11/11::: ساعت 4:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان:  امکان سنجی طراحی قراردادهای آتی در نظام مالی اسلام
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: غلامرضا اسلامی ؛ استاد مشاور: محمدجواد صفار
  پدیدآور:  حسینی چالشتری، محسن
  سال تحصیلی: ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: هدف از تحقیق حاضر، شناسایی ابزارهای مالی، شناسایی بازارها و محیط های فعالیت ابزارهای مالی، معرفی ابزار مالی به بازارهای مالی ایران، شناخت اصول و شرایط حاکم بر بازارهای اسلامی و .... است. سوالات اصلی تحقیق عبارتند ازاینکه آیاصدور و انجام قراردادهای آتی در نظام مالی اسلام جایز است؟ آیا خرید و فروش قراردادهای آتی در نظام مالی اسلام جایز است؟ و آیا می توان درقالب عقوق معین اسلامی قراردادهای آتی را منتشر و صادرنحود؟ با توجه به پرسشهای فوق، این فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند: ‎?) صدور و انجام قراردادهای آتی در نظام مالی اسلام جایز می باشد. ‎?) خرید و فروش( انتقال) قراردادهای آتی درنظام مالی اسلام جایز می باشد. ‎?) درقالب عقود معین اسلامی می توان اقدام به صدور قراردادهای آتی نمود. تحقیق حاضر، بااستفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه بخش تنظیم شده است: بخش اول، طی دوفصل بازارهای مالی و قراردادهای آتی را مورد بررسی قرار می دهد. فصل اول به ادبیات بازارهای مالی وفصل دوم به قراردادهای آتی می پردازد. بخشدوم، اختصاص به مبانی بازرگانی دراسلام دارد. این بخش نیز در دوفصل تنظیم شده است که به ترتیب عبارتند از: اصول و شرایط قراردادها دراسلام و بررسی بیع، جعاله و صلح در نظام مالی اسلام. سرانجام بخش سوم، دردوفصل به طراحی قراردادهای آتی و اثبات فرضیه ها می پردازدکه عبارتند از: طراحی قراردادهای آتی در نظام مالی اسلام و بررسی قراردادهای آتی در کشورهای اسلامی . براساس نتایج حاصل از تحقیق، هرسه فرضیه تائید می شود. یعنی اینکه با توجه به مطالعات انجام گرفته در متون اسلامی و شناسایی قراردادهای آتی به عنوان ابزاری کارآمد دربازار، امکان صدور و انتشار این ابزار مالی در نظام مالی اسلام و بالتبع کشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. همچنین نظام مالی اسلام به عنوان بهترین نظام حقوقی و مالی، راهکردهای لازم جهت دستیابی به اهداف مختلف و مشروع رادارامی باشدو فقط می باید درجهت شناسایی این راهکردها تلاش لازم صورت گیرد. همچنین براساس یافته های تحقیق، دانش و ابزار رایج درکشورهای غیر اسلامی لزوما" بااسلام مغایرت نداشته و باید به دانش و ابزار با دیدعلمی و تحقیقی نگاه نمود، تااز تجربیات آنها بهترین بهره و استفاده را ببریم. انجام یک تحقیق جامع پیرامون نظام مالی اسلام، گردآوری اطلاعات درخصوص بازارهای مالی ایران و سایر کشورها بخصوص کشورهای اسلامی و ... ازپیشنهادهای عمده تحقیق به شمار می آیند.  روح الله تولّایی ::: جمعه 87/11/11::: ساعت 4:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  بررسی جایگاه خمس و زکات در تامین مالی حکومت اسلامی
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: مصباحی مقدم
  استاد مشاور: محمد طالبی
  پدیدآور:  ادیب، سعید
  سال تحصیلی: زمستان‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده:پدیده شگرف ظهور حکومت اسلامی ایران بر مبنای ولایت فقیه پس از ‎??قرن از رسالت پیامبر اکرم(ص) با هدف اسلامی شدن در تمام ابعاد نظام بشریت از جمله فرهنگ، سیاست، مدیریت، اقتصاد و غیره باعث ایجاد نگرشی جدید در معادلات نظام دنیا گردید، این رساله قدمی هر چند کوچک در جهت ایجاد مدیریت منابع مالی اسلامی و اقتصاد اسلامی در قالب تشکیل نظام مالیاتی اسلام بر مبنای خمس و زکات می باشداستفاده از این دو ابزار مالی جهت تامین مالی حکومت اسلامی و سازو کار ایجاد یک نظام کارآمد در جمع آوری خمس و زکات و مصرف آن از اهداف این تحقیق می باشد با توجه به این که خمس و زکات از فروع دین بوده و فلسفه تشریح آنها اقتصادی و مالی می باشند همچنین ریشه در کتاب و سنت دارند لذا در این تحقیق به بررسی علمی ویژگی ها و اهداف مالیاتهای ثابت اسلامی (خمس و زکات) و مالیاتهای متعارف براساس الگوی تحصیل ومصرف پرداخته شده است همچنین تاثیرات اقتصادی آنها بر متغیرهای اقتصادی و محاسبات ظرفیت های بالقوه آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است و کارآیی مالیات های اسلامی خمس و زکات نسبت به مالیات های متعارف مشاهده می شود. در ایت تحقیق خمس و زکات در کنار یکدیگر دیده شده است و در واقع خمس مکمل زمات می باشد در نهایت با توجه به مطالعات علمی و آزمون فرضیه های تحقیق توانایی مالیات های اسلامی(خمس و زکات) از لحاظ میزان و قابلیت آنها در جهت تامین مالی حکومت اسلامی به اثبات رسده است همچنین امکان ایجاد یک تشکیلت نظام مند جهت دریافت و اخذ خمس و زکات و مصرف آنها در بودجه نظام حکومت اسلاکی نتیجه شده‌است.  روح الله تولّایی ::: پنج شنبه 87/11/10::: ساعت 6:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  <      1   2   3   4   5   >>   >
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  مدیریت اسلامی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  مدیریت اسلامی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<