سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند متعال در یکی از کتاب هایش چنین نازل کرده است : «بنده ام ! به حقّ خودم سوگند که من دوستدارت هستم . پس به حقّ خودم بر تو، سوگندت می دهم که مرا دوست بدار» . [إرشاد القلوب]
مدیریت اسلامی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • عنوان: تصویرپردازی از ویژگی‌های آینده موعود و تاثیر آن بر سازمان: به سوی الگوی قرآنی

  موضوع: مدیریت اسلامی

  پدیدآور: افضلی، علیرضا
  استاد راهنما: ولی‌الله نقی‌پورفر
  استاد مشاور: غلامرضا گودرزی
  سال تحصیلی: زمستان 1386
  دانشگاه: امام صادق (ع)
  چکیده: تصویرپردازی از آینده یکی از حوزه‌های مورد بحث در آینده‌نگری می‌باشد. این حوزه با دو رویکرد القایی و بصیرت بخش قابل انجام می‌باشد. تصویر پردازی از آینده را نمی‌توان با رویکرد القایی انجام داد چرا که از مشروعیت برخوردار نمی‌باشد و در سیر زمان محکوم به شکست است. بنابراین جهت ارائه تصویری عقلایی و منطقی از آینده باید آن را با رویکرد بصیرت‌بخش دنبال نمود. لذا تنها زمینه آینده‌نگری الهی است که منجر به تصویرپردازی بصیرت‌بخش می‌باشد. ادیان و به ویژه دین اسلام و خصوصا" مذهب تشیع سرشار از تصویرپردازی‌ها از آینده می‌باشد. در قرآن کریم و روایات ائمه علیم السلام نکات برجسته‌ای در مورد آینده و خصوصیات آن ذکر شده است. در این تحقیق بر آن هستیم تا تصویری روشن از آینده موعود براساس آیات قرآن کریم و روایات ذیل آنها ارائه داده و در نهایت تاثیر این تصویر بر سازمان‌های فعلی را مورد بررسی قرار دهیم. در این تحقیق ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق و در فصل دوم ادبیات موضوع تحقیق شامل مباحثی در رابطه با آینده‌نگری، آرمانشهرپردازی، تصویرپردازی ارائه شده است. در فصل سوم تحقیق در بخش اول روش‌های تحقیق در آینده‌نگری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت روش تصویرپردازی به عنوان بهترین روش در حوزه آینده‌نگری الهی معرفی شده است. در بخش دوم آن روش تحقیق در الهیات با توجه به موضوع تحقیق مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. این روش از دو قسمت گردآوری اطلاعات و تحلیل آن تشکیل شده است. در قسمت گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و در قسمت تحلیل اطلاعات از روش استنباطی - اجتهادی رایج در حوزه‌های علمیه و همچنین روش تفسیر قرآن به قرآن استفاده شده است. در فصل چهارم در بخش اول مبانی مورد نیاز جهت ورود به بحث تصویرپردازی از آینده براساس آیات و روایات، ارائه شده و در بخش دوم تصویر آینده موعود براساس آیات قرآن کریم و روایات ذیل آنها ارائه شده است. در نهایت در بخش سوم استراتژی انتظار به عنوان تأثیر تصویر آینده موعود بر سازمان‌های فعلی بیان شده است. در فصل پنجم تحقیق نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیقاتی در رابطه با تحقیق‌های آینده ارائه شده است. تصویری که براساس این تحقیق از آینده موعود ارائه شده است تصویری امید دهنده و روشن از آینده است. تصویری است که بر پیروزی حق بر باطل تأکید داشته و اساس آن بر گسترش عدل و فراگیر شدن آن است.  روح الله تولّایی ::: پنج شنبه 87/11/10::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  ملاکهای انتخاب و انتصاب نیروی انسانی در مدیریت اسلامی با تاکید بر نهج البلاغه
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: علی اکبر افجه‌ای ؛ استاد مشاور: محمد دشتی
  پدیدآور:  خسروی، محمود
  سال تحصیلی: ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: هدف از این پایان نامه، شناسایی ویژگیهای مدیریتی حضرت علی(ع)، ارائه راهکارهای عملی برای مدیران جامه اسلامیو شناسایی وظایف مدیران منابع انسانی در جامعه اسلامی برای گسترش نیروی انسانی است. اذا سعی می شود به سوالاتی ازاین قبیل پاسخ داده شود مه ملاکهای انتخاب ابراد مبتنی بر نهج البلاغه چیست؟ ملاکهای انتخاب افراد از دیدگاه مدیریت علمی چیست؟ و چه وجوه اشتراکی بین ملاکهای موجود در دودیدگاه وجود دارد؟ براساس فرضیه اصلی تحقیق، بین ملاک تخصص در انتخاب افراد در نهج البلاغه و ملاکهای انتخاب افراد در مدیریت علمی همخوانی وجود دارد. همچنین براساس فرضیه فرعی، حضرت علی (ع) درنهج البلاغه دو دسته ملاک تخصص و تعهد را درانتخاب افراد ارائه می دهند، تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در شش بخش تنظیم شده است. بخش اول، اختصاص به طرح تحقیق دارد. بیان موضوع، هدف تحقیق، سوالات تحقیق و ... مهمترین مباحث این بخش هستند. بخش دوم به ادبیات تحقیق می پردازد. دراین بخش به مباحثی چون سیر تحولات مدیریت در قرون وسطی و رنسانس، نظریه های کلاسیکک مدیریت، مدیریت اسلامی و غیره اشاره می شود. بخش سوم، معیارهای اساسی انتخاب نیروی انسانی دراسلام رامورد بررسی قرار می دهد. در بخش چهارم، ملاکهای انتخاب و انتصاب افراد در مدیریت علمی و نهج البلاغه بررسی می شود. بخش پنجم به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازد. ونهایتا" در بخش پایانی، نتیجه گیری از تحقیق و پیشنهادهای مربوطه ارائه می شود. براساس نتایج حاصل از تحقیق، کثرت مفاهیم اخلاقی و ارزشی در نهج البلاغه در کنار مفاهیمی که موید تخصص، کفایت و کاردانی در امور است، بیانگر آن است که نهج البلاغه از حیث تخصص نه تنها با مدیریت علمی تغایر و تقابلی ندارد، بلکه در زمینه اخلاقی و ارزشی، مکمل آن نیز هست و در نهج البلاغه تخصص و تعهد به عنوان دو شرط لازم و کافی جهت پذیرش مسوولیت معرفی می شود.  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 87/11/9::: ساعت 7:23 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان:  الگوسازی رفتار مدیران با توجه به نامه های حضرت امیر (ع) در نهج البلاغه
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: کاوه فیضی
  استاد مشاور: محمد دشتی
  پدیدآور:  احمد خانی، مسعود
  سال تحصیلی: ????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی الگوسازی رفتار مدیران با توجه به نامه های حضرت امیر ( ع) در نهج البلاغه است . این تحقیق برای پاسخگویی به سوالات زیر که در نامه های حضرت چه جایگاهی برای کارگزارام در مظر گرفته شده است ؟ در نامه های حضرت چه ارزشسها و حقوقی برای مردم تحت حکومت بیان شده است ؟ وظایف حکومت در قبال مردم و تکالیف مردم در برابر حکومت چیست ؟ کنترل و نظارت حضرت بر عمال خود چگونه و تا چه حدی است ؟ برآمده است این تحقیق برای اثبات این فرضیه مهم که بین الگوهای رفتار سازمانی غربی و الگوهای رفتاری نهج البلاغه رابطه معنی دار وجود دارد و از سوی دیگر اتینکه بین الگوهای رفتاری نظارت و کنترل و الگوی رفتاری نظارت و کنترل نهج البلاغه رابطه معنی دار وجود دارد ایجاد شد. روش تحقیق اسنادی بوده و مشتمل بر فصل است در فصل اول به مقدمه و کلیات تحقیق پرداخته است در فصل دوم به بررسی نظریه های رفتار سازمانی پرداخته است در فصل سوم الگوی نهج البلاغه را مورد بررسی قرار داده است در فصل چهارم به مقایسه پرداخته و تفاوت در ساختار و هدف را مورد بررسی قرار داده است و در فصل پنجم به نتیجه گیری تحقیق پرداخته است .براساس یافته های تحقیق الگوی ارائه شده در نهج البلاغه کلی و انسان گرا بوده و ار آن جهت به انسان ارزش می دهد که شان والا و کرامت انسانی را درنظر دارد اما الگوی غربی به انسان توجه می کنند تا او هرچه بیشتر و بهتر بتواند در جهت تامین سود مادی و منافع مالی اقدام کند و هنر مدیر اسلامی در این است که با توجه به موقعیت ، شرایط و امکانات موجود در هر سازمان گزینش از قوانین مناسب غربی همراه با توجه به اصول و قوانین اسلامی را انجام داده و در جهت پیشبرد سازمان خود این الگوی مناسب را بکار گیرد.  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 87/11/9::: ساعت 4:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان: منابع تامین مالی حکومت اسلامی و مطالعه تطبیقی بین جمهوری اسلامی ایران و دوران حضرت علی(ع)
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: نقی پورفر
  استاد مشاور: طالبی
  پدیدآور:  تقیانی، مسعود
  سال تحصیلی: پاییز‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: امت اسلامی چون اسلام را به عنوان مذهب پذیرفته‌اند بعد دینی و تکلیف شرعی او ایجاب می کند که فقط حکومت اسلامی را بپذیرد علاوه بر این تشکیل امت اسلامی و ساختن جامعه‌ای که دارای ویژگیهاو ارزشهای گوناگون اسلامی باشد مستلزم حکومت اسلامی است. و امت اسلامی در سایه چنین نظامی کلید ارزشها و ایده‌های پذیرفته شده خود را تجسم یافته می بیند و در راستای همین باورها و امیدها آمادگی دارد مه تمام توان خود را بکار گیرد و لذا از مسائل مهم چنین حکومتی منابع تامین مالی آنست که موجب استقلال در تصمیم گیریهای اقتصادی می شود.انجام وظایف و تحقق اهداف دولت نیازمند منابع مالی و قدرت اقتصادی است و حرکت در مسیر اهداف مورد نظر و تلاش در راه عملی ساختن آنها در جامعه ابزارهای مالی را می طلبد و باید از احکام مالی اسلام که به وسیله آنها عقود و حقوق را تنظیم نموده‌است به بخشهایی از مکتب اسلام پی برد که در این تحقیق درصدد آن آمده‌ایم. در این تحقیق سعی شده‌است با توجه به منابع موجود منابع تامین مالی حکومت اسلامی مطرح شود و با توجه به شباهت جامعه اسلامی مابه جامعه عصر حضرت علی (ع) اشتراک دردها و آفتهایی که هر دو جامعه بدان مبتلا شده‌اند و مشابه بودن مرض در هر دو جامعه ما را بر آن می دارد که توجه کنیم که مصلحی دلسوز و حاکمی معصوم چون علی (ع) چه روشها و سیاستهایی را در این مسیر انتخاب کرده‌است.  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 87/11/7::: ساعت 4:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:طراحی مدل مناسب پیش بینی در مدیریت نقدینگی نهادهای مالی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا با استفاده از شبکه های عصبی
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: علی دیواندری
  استاد مشاور: کارولوکس، محمد طالبی
  پدیدآور:  موسوی، سیدرضا
  سال تحصیلی: زمستان‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: وجوه نقد مهمترین عنصر دارایی های جاری در نهادهای مالی بخصوص بانک هاست. در صورتی که نهاد مالی قابلیت دسترسی سریع به وجوه نقد با هزینه مناسب و در زمان مناسب را داشته باشد به عنوان یک نهاد مالی با قابلیت نقدینگی بالا شناخته می شود و از سویی دیگر عدم کفایت نقدینگی موجب افزایش ریسک نقدینگی و بروز مشکلات مالی خواهد شد. در این راستا مدیریت مالی نهاد مالی برآنست تا با بهره جویی از انواع تکنیک ها و مدل های علمی پیش بینی، مدیریت نقدینگی مناسبی با توجه به تحولات محیطی و شرایط رقابتی اعمال نماید.با توجه به عمر کوتاه و تجربه اندک بانکداری بدون ربا در کشور، بکارگیری روشها و مدل های علمی در مدیریت نقدینگی مستلزم تعدیل و انطباق با بانکداری بدون ربا می باشد. این تحقیق با دو هدف شناسایی مولفه های مدیریت نقدینگی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا و پیش بینی نقدینگی انجام گرفته است. در گام اول، از میان انواع رهیافت های علمی در پیش بینی نقدینگی نهادهای مالی از جمله رهیافت منافع و مصارف ، رهیافت ساختار وجوه، و رهیافت شاخص های نقدینگی، رهیافت منابع و مصارف به عنوان مدل مفهومی تحقیق انتخاب شده است. سپس به منظور طراحی مدل عملیاتی تحقیق، با مراجعه به قوانین و آئین نامههای نظام بانکداری بدون ربا، کلیه اقلام نقدینگی و منابع و مصارف نقدینگی شناسایی و مدلسازی شده‌اند. در گام بعدی، به منظور پیش بینی مولفه‌های نقدینگی، از تکنیک شبکه های عصبی با ساختار پرستپرون سه لایه و الگوریتم آموزش پس انتشار خطا استفاده شدهاست. به منظور آموزش شبکه از داده های ‎? ماده اول سال ‎???? استفاده شده است. و به منظور آزمون شبکه، پیش بینی نقدینگی برای ماه هشتم سال انجام گرفته است.  روح الله تولّایی ::: یکشنبه 87/11/6::: ساعت 4:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  تصویرپردازی از مدیران آینده: به سوی الگوی قرآنی
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: غلامرضا گودرزی
  استاد مشاور: محمدباقر باقری‌کنی
  پدیدآور:  ذوالفقارزاده، محمدمهدی
  سال تحصیلی: تابستان ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: آینده‌پژوهی، فرایند کشف، بررسی و ارزیابی آینده‌های ممکن، متحمل و مرجح است که به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان یک جامعه جهت انتخاب و پی‌ریزی مطلوب‌ترین آینده می‌کند. الگوبرداری از آینده مطلوب را می‌توان مهمترین کارکرد آینده‌پژوهی دانست. تلاشی که در دو فضای الهی و مادی، قابل پی‌گیری و طرح‌ریزی است. تصویرپردازی بصیرت‌بخش از آینده مطلوب الهی، اقدامی است بیش‌فعال که می‌توان در فضایی از آینده‌نگری الهی با استعانت پیوسته از پروردگار و رجوع به معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) صورت‌پذیرد. چه آنکه بصیرت‌بخشی (انعام ‎???، اعراف‎???، جاثیه‎??)، هدایت و تبیین( نحل‎?? ) در سرتاسر قرآن و معارف حقه اهل‌بیت(ع) موج میزند. شیعه را در این راستا ، منابعی بسیار غنی و قیمتی است که گویی تنها از وجود آنها در گنجینه‌ای مخفی اطلاع داشته و بر آن می‌بالد. و برخلاف جبهه باطل که در قبال آینده، راهبردی تهاجمی و پیشرو در پی‌گرفته است، جبهه حق، نسبت به آینده بی‌توجه و یا کم توجه بوده؛ عزم باید و شاید را جهت پی‌بردن به فضای آینده مطلوب الهی، برنامه‌ها (چه خواهدشد؟) و بایسته‌های آن (چه باید کرد؟) از خود نشان نمی‌دهد. لذا بر تمامی پژوهشگران جبهه حق فرض است که با استعانت از حق‌تعالی و رجوع به هادیان الهی در این میدان وارد گشته و این بخش از جبهه حق را رونق و ارتقاء دهند. این امر دغدغه اصلی نگارنده، جهت تدوین چنین تحقیقی در حوزه مدیریت و رهبری است. دغدغه‌ای که به طور خاص به آینده مطلوب الهی در (آخرالزمان و ظهور) معطوف می‌گردد. بدین جهت تلاش نگارنده به محبت الهی در سه حوزه عمده ذیل متبلور شده است: نخست با استفاده از آیات و روایات و اتخاذ رویکردی بصیرت‌بخش به تصویرپردازی از آینده مطلوب الهی در (فضای بعد از ظهور) پرداخته شده است. ثمره این بخش از تحقیق را می‌توان در عبارت زیبا ، دلنشین، دقیق و از آن مهمتر، قرآنی (بهشت ظهور) خلاصه نمود. واژه‌ای برای توصیف فضای بعد از ظهور که طبق این تحقیق در مقایسه با واژگانی چون مدینه فاضله، آرمان‌شهر، شهر موعود و ... انطباق بیشتر و کامل‌تری با آیات قرآن داشته، شاخص‌های اصلی تصویرپردازی بصیرت‌بخش از آینده (تمام خرد و کمال هنر) در آن با درجه بالاتری لحاظ شده است. اما ثمره تحقیق در حوزه دوم آن - که به نوعی بخش عمده و اصلی تحقیق است - بر ویژگی‌های مدیران آینده جامعه بشری از جانب خداوند دلالت دارد. در این بخش نیز ضمن استفاده از آیات قرآن و روایات اهل‌بیت(ع)، (صالحین) به عنوان مدیران آینده جامعه بشری در آخرالزمان و ظهور معرفی گردیده؛ تلاش شده است تا با کنکاشی در مفهوم (صالحین) از مدخل مفهوم (عمل صالح)؛ صفات، ویژگی‌ها، ارزشها، منطق، تفکر، و نشانه‌های (مدیران صالح آخرالزمانی) و شرایط الحاق به ایشان، از آیات و روایات احصاء و تبیین شود. لزوم و قابلیت الگوبرداری از ویژگی‌های صالحین - به عنوان مدیران آینده جامعه بشری - دعوی این قسمت از تحقیق حاضر است. صالحینی که با واجد بودن دغدغه (برپایی ظهور)، تمام اعمال و صادره‌هایشان در اصلاح عالم و آدم به سوی ظهور؛ خلاصه می‌گردد. در حوزه سوم، به مقایسه الگوی مدیران صالح آخرالزمانی با الگوی‌های غیر قرآنی پرداخته شده. هر چند که در امکان این مقایسه به لحاظ تفاوت اساسی در مبنا و سنخیت، شک و تردید وجود دارد؛ اما به هر حال، نتیجه این بخش از تحقیق بر وجود تفاوت میان ویژگی‌های الگوی حاصل در تحقیق حاضر با الگوهای مذکور دلالت دارد. نگارند را امید بر آن است که با نگارش و تدوین این تحقیق سهمی هرچند کوچک در ارتقاء آینده‌نگری الهی جبهه حق داشته و آرزوی او چنین است که بواسطه رحمت و عطای بدون استحقاق خداوند، در جرگه صالحین قرار داده شود. که این مهم، آرزوی تمام خوبان، پس از توفیق در کلاس‌های تعلیم و تربیت الهی است.  روح الله تولّایی ::: شنبه 87/11/5::: ساعت 4:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  تبیین فرآیند مدلسازی و نظریه پردازی سازمانی براساس مبانی اسلام
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: سیدعلی علوی
  استاد مشاور: سیداحمد علم الهدی
  پدیدآور:  احمدزاده کرمانی، روح الله
  سال تحصیلی: تابستان‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: سیاست عظیم نظریات علوم انسانی غرب به سایر حوزه های علمی و فرهنگی دنیااز جمله ممالک شرقی و اسلامی باعث شده است که نوعی واکنش منفعلانه در پذیرش و به کارگماری علوم انسانی را شاهد باشیم و در حال حاضر اکثر این‌نظریات خاصه در حوزه علوم اجتماعی و بویژه در زمینه مدیریت و سازمان مرزها و چارچوبهای علمی قضاوت و تصمیم سازی را مشخص و تبیین می نماید. این در حالیست که در مقام ثبوت و واقع ما شاهد نوعی ناکارآمدی ناشی ازبیگانگی این نظریات با حوزه های فرهنگی و معرفتی خود هستیم. و وقتی درمقام اثبات و واکاوی علل این ناهمسازی و ناکارآمدی قرار می گیریم پی به مبادی و غایاتی می بریم که این نظریات بر بنیاد آن استوار است در این تحقیق برآن هستیم تا اولا نشان دهیم نظریات در حوزه علوم انسانی در غرب براساس مفروضات معرفت شناختی خاصی قرار دارد که طبیعتا منجر به ایجاد مجموعه قوانین و قواعد هدایت تحقیقات علمی(روش شناسی) شده است که آن مفروضات در پاره ای موارد ناقص و در مواردی هم ناقض آموزه های معرفت شناختی و انسان شناختی اسلامی هستند پس پرداختن به دیدگاه های اسلامی در حوزه مفروضات بنیادین( معرفت شناختی و انسان شناختی) و سپس روش شناسی مبتنی بر آن مفروضات؛ ضروری به نظر می رسد. ثانیا در مقام اثبات این مدعا به بررسی ماهیت معرفت شناسی اسلامی و نیز انسان شناسی اسلامی پرداخته و بر مبنای آن روش شناسی اسلامی تولید نظریه تبیین شده است. در پایان هم به مدلسازی به عنوان گام اساسی در شبیه سازی واقعیات با الگوهای منبعث از کتاب و سنت اشاره شده است و نظریه پردازی اسلامی در حوزه سازمان و مدیریت را محصول رویکردی اجتهادی دانسته است که در آن تعامل عقل‌و نص نوعی دینامیزم در حوزه تولید نظریات را به همراه دارد که توانایی ادراک و پیش بینی رفتارهای پیچیده و نسبی انسان را فراهم می آورد.  روح الله تولّایی ::: جمعه 87/11/4::: ساعت 12:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان:  بررسی فقهی و تطبیقی شرکتهای مضاربه‌ای و طراحی الگوی مالی مناسب جمهوری اسلامی ایران
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: کاوه فیضی
  استاد مشاور: حسین مصطفوی، اسدالله فرزین‌وش
  پدیدآور:  عارف نژاد، احمدرضا
  سال تحصیلی: ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: هدف از پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل شرایط و علل سقوط شرکتهای مضاربه ای درایران، بررسی میزان مطابقت عملکرد شرکتهای مضاربه ای با ضوابط عقد مضاربه در اسلام و امکان سنجی طراحی صحیح شرکتهای مضاربه ای درایران با بهره گیری از الگوی بکاررفته در دیگر کشورهای اسلامی می باشد. لذا فرضیه هایی که مورد آزمون قرار می گیرند عبارتند از: ‎?) عملکرد شرکتهای مضاربه ای درایران با ضوابط عقد مضاربه در اسلام مغایرت داشته است ‎?) طراحی شرکتهای مضاربه ای درایران با بهره گیری از الگوی به کار رفته در دیگر کشورهای اسلامی امکان پذیر است . روش تحقیق در رساله حاضر، روش کتابخانه ای و پیمایشی بوده و اطلاعات از طریق فیش برداری و مصاحبه گردآوری شده است . تحقیق حاضر در شش فصل به شرح ذیل تنظیم شده است. فصل اول، اختصاص به کلیات تحقیق دارد. فصل دوم، شرکتهای مضاربه ای درایران رابه صورت کلی بررسی می کند. درفصل سوم، میزان تطابق عملکرد شرکتهای مضاربه ای درایران با ضوابط عقد مضاربه دراسلام مورد بررسی قرار میگیرد. فصل چهرم، اختصاص به بررسی تطبیقی شرکتهای مضاربه ای مورد مطالعه در ایران و سایر کشورهای اسلامی دارد. درفصل پنجم، طرح الگوی مالی مناسب برای شرکتهای مضاربه ای درجمهوری اسلامی ایران ارائه می شود. بالاخره فصل ششم ب بیان نتیجه گیری و پیشنهادهامی پردازد. یافته های حاصل از تحقیق نشان میدهد، عواملی چون وجود زمینه مساعد برای فعالیتهای واسطه ای سودآور، وجود نقدینگی عظیم و سرگردان دربخش خصوصی، فقدان اوراق مالی متنوع با درجات ریسک متفاوت در بازار سرمایه ایران، نرخ نازل و سطح پایین اشتغال و افزایش هزینه های خانوار در مجموع شرایط مساعدی را برای پیدایش و ظهور شرکتهای مضاربه ای درایران فراهم آورده است. عدم وجود نظارت و کنترل بر فعالیتها و عملکرد شرکتهای مضاربه ای، بروز فسادهای مالی گسترده دراین شرکتها، عدم وجود تخصص و تجربه کافی نزد مدیران و پرداخت سودهای محقق نشده و از محل اصل سرمایه سپرده گذاران، مهمترین علل تاثیر گذار در سقوط شرکتهای مضاربه ای درایران می باشند. بر اساس احکام و ضوابط عقد مضاربه در اسلام، قرردادهای مضاربه منعقد شده در شرکتهای مضاربه ای مورد مطالعه درایران به لحاظ پرداخت سود ثابت و از پیش تعیین شده به سپرده گذاران و تضمین آن، پرداخت سود به سپرده گذاران در حالت عدم تحقق سود و از محل سپرد های افراد دیگر و عدم تواتنایی شرکتهای مذکور در بکارگیری اموال مضاربه، ازابتدا باطل بوده است. نتایج حاصل از این بحث فرضیه اول تحقیق را تایید می کند. وجود سیستمهای نظارتی و کنترلی شرعی و قانونی بر عنملکرد شرکتها، وجود سیستمهای معتبر حسابداری و ارائه منظم صورتهای مالی و مطالعه و ارزیابی تخصصی پروژه های سرمایه گذاری در شرکتهای مضاربه ای مورد مطالعه در دیگر کشورهای اسلامی و عدم وجود این موارد در شرکتهای ایرانی و ضمانت اصل سرمایه و سود معین آن از سوی شرکتهای ایرانی و نبود چنین ضمانتی در شرکتهایخارچی مورد مطالعه، ممترین تفاوت میان آنهاست. در الگوی مالی مناسب شرکتهای مضاربه ای ایران که در فصل پنجم ارائه شده است، نظام مضاربه مشترک به عنوان زیربنای فقهی و مالی شرکتهای مضاربه ای مطرح گردیده و مسایل مختلف آن از قبیل عناصر، احکام و ارکان مضاربه مشترک و همچنین شیوه های تامین مالی و تقسیم سود در مضاربه مشترک و امتیازت آن تشریح می گردد. به دنبال آن، بحث ضمان در نظام مضاربه مشترک مطرح گردیده و راهکارهای شرعی برای تضمین اصل سرمایه سپرده گذاران ارائه می شود. درپایان پیشنهادهایی برای اجرای عملی طرح ارائه می شود.

     روح الله تولّایی ::: پنج شنبه 87/11/3::: ساعت 12:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  معاملات مبتنی بر بوررس بازی از دیدگاه فقه اسلامی (مطالعه موردی بورس اوراق بهادر تهران)
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: رضا تهرانی
  استاد مشاور: حسین میرمعزی
  پدیدآور:  قدرتی، علیرضا
  سال تحصیلی: زمستان 1385 ‎
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: یکی از بحث برانگیزترین مسائل موجود در بازارهای بورس اسلامی مسئله بورس بازی (سفته بازی) می‌باشد. مطالعه و بررسی عمیق جنبه‌های مختلف بازارهای سهام ضروری به نظر می‌رسد و از میان مباحث فراوان این بازار با توجه به مشارکت گسترده مسلمانان در این بازارهای مسئله معاملات بوررس بازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بورس بازان کسانی هستند که بدون توجه به عامل زمان . مدت سرمایه‌گذاری وارد بازار شده و با استفاده از نوسانات بازار و سوار شدن بر امواج بازار به کسب سود می‌پردازند این دسته افراد در بازار به سفته باز (بورس باز )معروف می‌باشند در این مقاله من بررسی انواع معاملات مبتنی بر بورس بازی و نحوه فعالیت بوری بازان در بازارهای بورس و تبیین اثرات اینگونه معاملات بر بازار بورس به بررسی فقهی اینگونه معاملات از دیدگاه فقه‌اسلامی پرداخته و با مطالعه مبتنی بر بورس بازی با غر، قمار، تدلیس و احتکار نتیجه می‌گیریم که معاملات بورس بازی در صورتی که شامل دستکاری قیمتها، ایجاد تبانی و اشعه‌کذب و ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده، انجام معاملات صوری و انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات داخلی در صورتی که موجب غبن طرفین شود نباشد از نظر فقهی اشکال عمده‌ای ندارد و انجام آن در بازارهای مالی اسلامی صحیح و بلااشکال می‌باشد

     روح الله تولّایی ::: سه شنبه 87/11/1::: ساعت 6:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان:  طراحی الگوی صندوق سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر با توجه به فقه‌اسلامی
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: غلامرضا اسلامی بیدگلی
  استاد مشاور: غلامرضا مصباحی
  پدیدآور:  کاظمیان، مهدی
  سال تحصیلی: زمستان‎ 1383
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: دنیای کنونی، دنیای فناوری است و عقب ماندن از قافله فناوری به جز وابستگی برای کشورها ارمغان دیگری به همراه نخواهد آورد. در این راستا؛ کارآفرینی به عنوان عملی ترین راه حل جهت توسعه فناوری مورد توجه قرار گرفته است. طرح های فناورانه از جمله طرج های کارآفرینی می باشد. که تمامی مزایا و محدودیت های ایجاد یک کسب و کار کوچک در آن ها صدق می کند و کار آفرینی ملزم به ایجاد آن در ابتدای امر می باشد. این موضوع مشکلات مختلفی را از جنبه های مدیریتی، بازاریابی، حقوقی و نیازهای مالی به کارآفرین تحمیل می نماید. تامین نیازهای مالی از جمله مشکلات مهمی است که کارآفرینان با آن روبرو می باشند. ویژگی های منحصر به فرد شرکت های کارآفرینی فناورانه، موجب آن گردیده است تا نهادهای مالی متداول و به خصوص بانک ها از ارائه تسهیلات به این شرکت ها خودداری نمایند. با توجه به این محدودیتها یکی از راه های حفظ و بقای طرح های کارآفرینی فناورانه، حضور موثر صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر می باشد. این صندوق ها با پذیرش ریسک بیشتر و انتظار بازده بیشتر در شرکت های کارآفرینی سرمایه گذاری می کنند که احتمال رشد سریع در آنها وجود داشته باشد. با توجه به نقش صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر در تامین شرکت های کارآفرینی فناورانه این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای سئوالات زیر می باشد: الف) آیامی توان الگوی مناسب جهت تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر در کشور ارائه داد؟ ب) آیا می توان الگوی مناسب جهت تاسیس صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر با توجه به فقه اسلامی ارائه داد؟ به منظور پاسخ به این سوالات، ابتدا به ادبیات موضوع سرمایه گذاری ریسک پذیر پرداخته شده است. سپس عقود اسلامی و کاربرد هریک در صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر مورد بررسی قرار گرفته است. در جهت آگاهی از وضعیت موجود تامین مالی کارآفرینان، اعطای تسهیلات تکنولوژیکی در کشور معرفی شده است. در پایان نیز الگوی صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر که مشتمل بر سه رکن گردآوری وجوه، سرمایه گذاری و استراتژی خروج می باشد ارائه گردیده است.

     روح الله تولّایی ::: دوشنبه 87/10/30::: ساعت 6:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  <   <<   6   7   8   9   10   >>   >
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  مدیریت اسلامی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  مدیریت اسلامی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<