سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش و دارایی، هر عیبی را می پوشانند و تنگدستی و نادانی، هرگونه عیبی را آشکار می سازند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
مدیریت اسلامی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • عنوان:  بازنگری در تعریف تبلیغات بازرگانی مبتنی بر تعلیم اسلامی
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: محمد هادی همایون
  استاد مشاور: مصباح الهدا باقری کنی
  پدیدآور:  سعیدی، اکبر
  سال تحصیلی: پاییز ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: ساختار کنونی تبلیغات بازرگانی، صورت، محتوا، انواع و نیز آثار و تبعاتی دارد که در محک آداب، اخلاق و موازین موجود در آموزه‌های اسلامی، مورد نقد و نظر گرفته است. با فرض این که چنین وضعیتی، ریشه در شکل گیری این پدیده در چارچوب فرهنگی و اجتماعی جوامع صنعتی و عصر مدرنیته داشته، اولین گام در طراحی و استقرار ساختار جدیدی از تبلیغات بازرگانی در چارچوب فرهنگ و تفکر اسلامی، مساله‌ی بازشناسی عناصر، مولفه‌ها و اصول آن (به طور کلی، ساختار آن) در وضعیت موجود تلقی شده است. پژوهش حاضر، با پرداختن به این مساله، در صدد است. جریان تغییر و اصلاح در ساختار تبلیغات بازرگانی را در چارچوب تفکر اسلامی آغاز کند: لذا سعی شده است تا با گردآوری، تدوین و گزارش بررسی تحلیلی و تاریخی مرتبط با موضوع و با توضیح و تبیین آن، جایگاه این پژوهش در میان این جریان تعیین شود. در نهایت، به آن دسته از اصول و اهداف ساختاری تبلیغات بازرگانی مطرح در متون علمی حاضر، که با فرهنگ اسلامی مغایرت داشته، اشاره شده و با توجه به دو رویکرد جزئی و کلی در طراحی ساختاری مطلوب برای این پدیده، نکات و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 87/12/5::: ساعت 4:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان:  ارزیابی نظام تصمیم‌گیری استراتژیک فرهنگی حوزه هنری براساس ارزشهای اسلامی
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: عباس مقبل باعرض
  استاد مشاور: مهدی خاموشی
  پدیدآور:  نظری، ابوالفضل
  سال تحصیلی: تابستان 1386
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: امروزه مسئله نقش و اهمیت موضوع فرهنگ و هنر در مسیر تعالی، رشد و پویایی نظام‌ها و جوامع مختلف به عنوان موضوعی مورد پذیرش، قابل توجه و تدقیق است. به این ترتیب نیاز جامعه امروز ایران به اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی هنری مورد تائید و نقش تصمیمات استراتژیک فرهنگی صحیح از یک طرف و اهمیت ارزیابی تصمیمات فرهنگی اتخاذ شده در نهادهای فرهنگی و هنری جامعه، از طرف دیگر در کنار مسئله پذیرش نقش و جایگاه حوزه هنری در نظام فرهنگی کشور، به عنوان یک نهاد اثرگذار فرهنگی، بیانگر ضرورت انجام این پژوهش است. فرهنگ را مجموعه‌ای از آداب رسوم، عقاید، ارزشها، هنجارها، رفتارها، و ... می‌دانند که جوامع را در برگرفته است. هنر نیز به عنوان جزئی از فرهنگ هم بر آن تاثیر می‌گذارد و هم از آن تاثیر می‌گیرد. از آنجا که موصوع فرهنگ و هنر مقوله‌ای بلند مدت است، و مشاهده تاثیرات فعالیت‌های فرهنگی و هنری عملا" نیازمند گذر زمان است ناگریز تصمیمات در این عرصه باید با رویکرد بلند مدت اتخاذ گردند. این پژوهش پس از شناسایی دوره‌های مختلف تصمیم‌گیری در حوزه هنری و احصاء تصمیمات اتخاذ شده در هر یک از دوره‌ها به ارزیابی آنها براساس ویژگی‌های تصمیمات استراتژیک در حوزه فرهنگ و هنر می‌پردازد ویژگی‌های که به تائید خبرگان و کارشناسان عرصه مدیریت استراتژیک و مدیریت اسلامی رسیده باشد. پس از آن باید به ارزیابی این مسئله پرداخت که تصمیمات اتخاذ شده در هر یک از دوره‌های تصمیم‌گیری حوزه هنری تا چه میزان در جهت تحقق حداقل یکی از اهداف آن بوده است. به این ترتیب با تشکیل یک ماتریس که در آن تصمیمات اتخاذ شده در هر یک از دوره‌های تصمیم‌گیری حوزه هنری بر اساس ویژگی‌های تصمیمات اسلامی و ویژگی‌های تصمیمات استراتژیک فرهنگی و اهداف حوزه هنری می‌شوند می‌توان به نتایج نهایی دست یافت.  روح الله تولّایی ::: یکشنبه 87/12/4::: ساعت 5:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان:  طراحی مدل مفهومی مدیریت بحران در دوران هشت سال دفاع مقدس (با تاکید بر عملیات‌های والفجر ‎? و کربلای ‎?)
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: غلامرضا گودرزی
  استاد مشاور: احمد سیاف‌زاده
  پدیدآور:  حیدری، مصطفی
  سال تحصیلی: پاییز ‎1386
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: اداره موفق هشت سال دفاع مقدس دوران سراسر افتخاری است که ذهن هر ناظر کنجکاوی را متوجه خود می‌سازد. به راستی مدیریت عملیات‌های دفع مقدس و الگوی مدیریت بحران آن چیست که توانست اینچنین قدرتمندانه و افتخار آمیز ایران را از این تجاوز عظیم پیروزمندانه حفظ کند. طراحی اجرا و سازماندهی عملیات کربلای پنج و درهم شکستن دژهای شرق شهر بصره و عبور تاریخی رزمندگان اسلام از رود خروشان اروند در عملیات والفجر هشت هنوز به عنوان یک معمای مدیریتی باقی مانده است. و این پرسشی است که آن به صورت کاملا علمی عرضه نشده است و توصیف این پدیده در قالب یک مدل مفهومی در دانش مدیریت حداقل اقدامی است که در این زمینه می‌تواند انجام پذیرد. در این پایان‌نامه سعی شده است بر اساس مدل‌های مختلف مدیریت بحران یک مدل انتخاب و با توجه به اسناد و مدارک و گزاره‌های مدیریتی این دو عملیات و براساس روش تجزیه و تحلیل رویش نظریه مدل مفهومی مدیریت بحران دوران دفاع مقدس با تاکید بر دو عملیات والفجر هشت و کربلای پنج استخراج شود. مدیریت بحران‌های کشور در همه زمینه‌ها امری نیست که به توان به سادگی از کنار آن گذشت و استفاده از الگویی که منحصر به فرد است و در خود ایران تمامی گزاره‌های آن انجام شده و با بافت فرهنگی ارزشی و مدیریتی ما نیز سازگاری تام دارد در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود و راهگشای خوبی برای مدیریت بحران‌های کشور در آینده می‌باشد. اگر چه این مدل در دوران دفاع مقدس صورت پذیرفته است ولی اگر این الگوی مدیریتی در هر عرصه‌ای با ویژگی‌های خاص خود به کار گرفته شود میزان موفقیت و کارآمدی را مثل دوران دفاع مقدس بالا می‌برد.  روح الله تولّایی ::: شنبه 87/12/3::: ساعت 4:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان:  نظام کنترل و نظارت دراسلام (مطالعه تطبیقی با مدیریت علمی) با تاکید بر حکومت امیر المؤمنین(ع)
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: سید مهدی الوانی
  استاد مشاور: نقی پورفر
  پدیدآور:  سجادی، سید علی
  سال تحصیلی: ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: هدف از نگارش پایان نامه معرفی نظام جامع کنترل بر اساس مبانی فکری و ارزشی اسلام و ارایه اصول کنترل و نظارت در اسلام در دو بخش اصول ارزشی و اعتقادی و اصول کاربردی ( در مدیریت ) می باشد لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : نظام کنترل و نظارت مطروحه در متون مدیریت چه محدودیتهایی دارد؟ اعتقادات و ارزشهای اسلامی در زمینه کنترل و نظارت چیست ؟ روشهای موجود در اسلام برای تحقق یک نظام کنترل و نظارت جامع کدام است ؟ خود کنترلی چیست ؟ چگونه تحقق می یابد و ابزارهای تحقق آن در نظام ارزشی اسلام چیست ؟ را دارد . براساس فرضیه های تحقیق ، خدا را حاضر و ناظر دانستن در نظام کنترلی در اسلام یکی از اجزاء است اعتقاد به معاد و جزاء و پاداش اعمال در جهان آخرت در نظام کنترلی در اسلام یکی از اجزاء است و میزان شدت کنترل و نظارت در نظام کنترل اسلامی رابطه مستقیم با میزان قدرت و مقام شخص ( کنترل شونده ) دارد . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر چهار فصل است . فصل اول به بیان کلیات و روش تحقیق می پردازد در فصل دوم ادبیات کنترل و نظارت در متون مدیریت بررسی می شود که شامل ‎? بخش می باشد که بخشهای ‎? تا ‎? مربوط به مفهوم ، فرآیند و روشهای کنترل می باشد و در بخش های ‎? و ‎? سعی در کشف مبانی فکری و پیش فرضهای کنترل در متون مدیریت شده است و از این روبه بررسی نظریه های رفتاری مدیریت و تئوریهای سازمان و مدیریت در خصوص موضوع کنترل ، پرداخته است . فصل سوم به شرح و توصیف نظام کنترل و نظارت در اسلام می پردازد که در چهار روش کلی نظارت مدیران و حاکمان بر مردم و کارکنان ، خودکنترلی ، کنترل مردم و کارکنان بر حاکمان و مدیران و کنترل عمومی بیان شده است که هر یک در قالب دو زیر بخش ارزشها و عقاید اسلامی و اصول و کاربردی و تمهیدات عملی اسلام بررسی شده است البته همانطور که از سوالهای اصلی و فرضیه های تحقیق بر می آید در این فصل به کنترل مدیران بر کارکنان و خود کنترلی با تفاضیل بیشتری پرداخته می شود . براساس نتایج حاصل از تحقیق نظارت الهی ، حاکمیت اصل توحید در فرد و جامعه اصل معاد و جزای کامل اعمال انسان در جهان آخرت و زندگی ابدی و متکامل او ، تاثیر اعمال آگاهانه و اختیاری در سعادت و شقاوت انسان ، کرامت و ارزش انسان ، محوریت انسان و سعادت او ، مسئولیت الهی مدیران و زیردستان ، تقوا و جمع گرایی و اهمیت جمع و جماعت مومنین بعنوان پیش فرضها و مبانی کنترل در اسلام است و هماهنگی غایی اهداف ، اصالت خودکنترلی ، اصالت کنترل پیشگیرانه ، تناسب شدت کنترل با نیزان قدرت و مقام زیردستان ، اعتماد به کارکنان در عین نظارت و حساب کشی ، اولویت از بین بردن زمینه های انحراف ، اهمیت و لزوم گزینش صحیح بر مبنای صلاحیت و اهمیت و توجه به نقش صحیح و بر مبنای صلاحیت و ویژگیها و اصول کاربردی نظام کنترل در اسلام است .  روح الله تولّایی ::: جمعه 87/12/2::: ساعت 12:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان:  رویکرد نهج البلاغه به فرآیند تصمیم گیری
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: حسن عابدی جعفری
  استاد مشاور: محمد دشتی
  پدیدآور:  نجف زاده تربتی، محمد
  سال تحصیلی: ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: این پایان نامه با عنوان " رویکرد نهج البلاغه به فرآیند تصمیم گیری " در شش فصل ارائه شده است. فصل اول به بررسی طرح و کلیات تحقیق اختصاص دارد. فصل دوم ، عوامل و شرایط شکل گیری نظریه رفتار اداری و جایگاه این نظریه در میان نظریات علم مدیریت را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین دلیل توجه سایمون در مطالعات گسترده خود، به مقوله تصمیم گیری را بررسی می کند. فصل سوم به بررسی ابعاد فراتئوریک نظریه رفتار اداری می پردازد. یعنی چهار مبحث معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و وظیفه شناسی مورد مطالع قرار می گیرد. نتیجه ای که این فصب دارد این است که، نظریه رفتار اداری محصول نوعی نگرش خاص به حقیقت ( معرفت)، هستی ، انسان، وظیفه و مقولات مشابه است. همچنین در فصلهای دوم و سوم توجه لازم به آموزه هاهی مکتب پوزیتویسم منطقی که نظریه رفتار اداری از آن سرچشمه گرفته، شده است. فصل چهارم به استخراج عناصر اصلی نظریه رفتار اداری و بررسی الگوی پیشنهادی سایمون برای تدوین اصول اداری اختصاص دارد. فصل پنجم به ارزیابی عناصر اصلی این نظریه، از دیدگاه نهج البلاغه می پردازد. در این فصل با ارائه شواهد متعدد از نهج البلاغه نشان داده ایم که این عناصر تایید نمی شوند. فصل ششم، به نتیجه گیری و ارائه پشنهادات پرداخته است.  روح الله تولّایی ::: پنج شنبه 87/12/1::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  تصویرپردازی از آینده براساس اندیشه‌ها و آثار شهدا: مورد مطالعه ویژگی‌های جامعه آرمانی
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: علی‌اصغر پورعزت
  استاد مشاور: غلامرضا گودرزی
  پدیدآور:  یاوری، وحید
  سال تحصیلی: تابستان ‎??
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: آینده‌پژوهی، دانش (شکل بخشیدن به آینده) به گونه‌ای آگاهانه و فعالانه است که می‌تواند بذر رویاها آرزوها و آمارهای نجیب و اصیل یک ملت را باور کند. مهمترین هدف آینده‌پژوهی ایجاد تصویری از آینده است تا به بهبود آن بیانجامد. تصویرپردازی از آینده یک استراتژی مناسب برای اقدام در سیستم‌های اجتماعی است که از طریق ایجاد آگاهی و بصیرت با همنوا ساختن آحاد جامعه و هماهنگ کردن رفتار عناصر اجتماعی زمینه مناسبی را برای تحقیق اهداف اجتماعی پدید می‌آورد. یکی از حقوق گذشتگان بر ما، توجه به آراء و برنامه‌های ایشان برای ساختن آینده جامعه است. گذشتگانی که شهدا از جمله موثرترین آنها بوده‌اند. شهدایی که در راه حفظ استقلال و آزادی کشور را آزادانه و آگاهانه برگزیده‌اند. همواره حرکت آگاهانه سالک مستلزم داشتن طرحی از مسیر و تصویری از مقصد در اندیشه اوست. بر این اساس سوال پژوهش این است که شهدا چه تصویری از آینده در ذهن خویش داشتند که جان خود را این چنین مشتاقانه در راه تحقق آن فدا ساختند. قابل تامل است که مهمترین حق شهدا بر ما حفظ حرمت آن راه طی شده و استفاده از آن تصویر مطلوب برای ترسیم آینده جامعه است. پایمردی در راه شهدا و حفظ حرمت ایشان مستلزم بازشناسی راه و بازسازی تصویر ذهنی آنها از آینده مطلوب است تصویری که می‌توان ویژگی‌های آن را در میان وصیتنامه‌هایشان بازیافت. بیانیه‌هایی که فرآوری آیندگان قرار دارد و بر عامه مردم در نسل‌های پیاپی اتمام حجت می‌کند. آزمون فرضیه‌های اصلی این تحقیق موید آن است که شهیدان از آینده مطلوب تصویری فوق فعال، حق‌مدار، عینی و معرف (نمونه اعلی جامعه بشری) بوده‌است. روش مورد استفاده در این تحقیق تحلیل منطقی جملاتی برگزیده از وصیت‌نامه‌های دانشجویان شهید دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه تهران به گونه‌ای که با تدوین مجموعه‌ای از گزاره‌های مفهومی فرازمانی و فرامکانی بتوان برای ترسیم آینده مطلوب از نظر ایشان همت گمارد.  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 87/11/30::: ساعت 4:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  بررسی مشارکت کارکنان در مدیریت و تاثیر تعالیم اسلامی در بهبود نظام مدیریت بر مبنای مشارکت
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: حسن عابدی جعفری
  استاد مشاور: علی رضائیان
  پدیدآور:  هوده شناس، ایمان
  سال تحصیلی: ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: " مشارکت کارکنان مدیریت" با وجود قدمت نسبتا" طولانی آن هنوز موضوعی بدیع و قابل توجه است و اندیشه دخالت نیروی کار در تصمیمات موسسه یا سازمان همیشه به عنوان یک عامل انگیزشی و محرک باعث دغدغه خاطر هر دوطرف کارگر و کارفرما بوده است. با این حال عدم درک متقابل هر دو طیف کاری از تحوه مشارکت طرف مقابل و عدم دسترسی و بهره مندی از بهترین شیوه اجرا برای دوری از تعارضات در محیط کار، مشکلات بسیاری را فرا روی مدیران و کارکنان قرار داده است. توجه به مشاکرت در واقع توجه ب یک عامل انسانی و یا به نوعی، درونی سازی ارزش های انسانی در سازمان است که طبیعتا" موجب افزایش رضایتمندی شغلی و ایجاد محیط کاری سالم و مناسب خواهد بود، ضمن اینکه در دراز مدت سودآوری موسسه را نیز به دنبال خواهد آورد. این مفاهیم متعالی - که توجه به روح و روان کارکنان و ارتقاء و رشد ارزش های شخصیتی انسان را مورد تاکید قرار می دهد - اگر در قالبی متناسب از تعالیم اسلام قرار گیرد، مطمئنا" برای مدیران جامعه امرز بسیار راهگشا و مفید خواهد بود. دین مبین اسلام با توجهات همه جانبه خود برای تمام سوالات انسان در عرصه زندگی دنیوی و اخروی اش، پاسخ هایی در خور و شایسته و مناسب با فطرت الهی وی دارد و بر همین اساس چنین شریعتی از طریق نظام ارزشی خویش می تواند در نظریات و روش های مدیریت هم تاثیر گذار باشد. کلام و گفتار حضرت علی (ع) همچون سیره و کلام دیگر معصومین (ع) جزیی از همین تعالیم اسلام است و ب همین علت مفاهیمی چون مشارکت کارکنان و راه حل هایی برای بهبود نظام " مدیریت بر مبنانی مشارکت " قطعا: در گستره نامتناهی علم الهی آن حضرت خحضور دارد. بنابراین غور و تفحص در فرازهای مختلف نهج البلاغه می تواند در این زمینه بسیار مثمر ثمر واقع گردد. این پژوهش و بررسی تعالیم اسلامی توصیه های موکدی را به برخی مفاهیم ژرف به دست می دهد که ارتباط تنگاتنگ و انکار ناپذیری با موضوع مشارکت دارد. توجه به فکر و اندیشه، سفارش به مشورت و مشاوره، امر به معروف و نهی از منکر و نیز تشکر و قدردانی از زحمات برجسته ترین این مفاهیم اند که توجه اصیل و دقیق به آنها مشارکت کارکنان در مدیریت را به وجود آورده و سبب ساز بهبود نظام " مدیریت بر مبنای مشارکت" خواهد گشت.  روح الله تولّایی ::: سه شنبه 87/11/29::: ساعت 4:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  بررسی عوامل ایجاد انگیزه دربیانات حضرت امام خیمنی(ره)( درهدایت قشر دانشگاهی)
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: منصور رضوی
  استاد مشاور: احمد علم‌الهدی، کاوه فیضی
  پدیدآور:  مزینانی، علیرضا
  سال تحصیلی: ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: هدف از این پژوهش، یافتن الگوئی عملی و قابل اعتماد جهت ایجاد انگیزش در اقشار دانشگاهی کشور می باشد. فرضیه مورد آزمون در این تحقیق عبارتست از اینکه " حضرت امام خمینی (ره) از عوامل دینی، ملی و انسانی براط ایجاد انگیزه در قشر دانشگاهی استفاده نمومده اند" تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام یافته و مباحث آن در پنج فصل تنظیم شده است: فصل اول، اختصاص به کلیات دارد و به مواردی چون تبیین موضوع، اهمیت موضوع، علل انتخاب آن و .... اشاره می کند. فصل دوم طی دوبخش، ادبیات تحقیق را بیان می کند. بخش اول، انگیزش و نظریه های آن از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت و بخش دوم، انگیزش از نظر اسلام را مورد بررسی قرار می دهد. فصل سوم، دانشگاه، نقش و جایگاه آن در جامعه را بررسی می کند. این فصل نیز از سه بخش تشکیل شده است که عبارتند از: اهمیت علم و تعلیم و تعلم از دیدگاه اسلام، اهمیت تعلیم و تعلم و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی (ره) و وضعیت دانشگاهها درقبل و بعد از انقلاب اسلامی. چهارمین فصل تحقیق که اصلی ترین قسمت تحقیق نیز می باشد، درباره عوامل ایجاد انگیزه در بیانات امام خمینی (ره) در هدایتگر قشر دانشگاهی بحث می کند . سرانجام فصل پایانی ، به نتیجه گیری از تحقیق و ارائه پیشنهادها می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، امام خمینی (ره) دانشگاه را بزرگترین موسسه موثر در کشور و مبدا همه تحولات می دانستند، چرا که معتقد بودند تمامی نقاط حساس و مهم کشور به دست این نهاد و این قشر سرنوشت ساز جامعه اداره خواهد شد. مهمترین انتظاراتی که ایشان از دانشگاهها داشته اند، عبارتند از: پیشرفت علمی جامعه، ایجاد زمینه استقلال کشور، گسترش معنویت، توجه به زیربنای فرهنگی و تربیت نسل جوان جامعه. امام خمینی(ره) درمجموع از چهار عامل عمده و مهم برای ایجاد انگیزه در قشر دانشگاهی استفاده کرده اند که عبارتند از: عوامل دینی و مذهبی، عوامل انسان ، عوامل ملی و سایر عوامل که هرکدام از آنها مجموعه ای از عوامل مرتبط را شامل می گردد. عمده ترین عواملی که نقش کلیدی را دررهبری امام خمینی (ره) بازی می کنند، عوامل ایجاد انگیزه دینی می باشند. تاکید مستقیم این عوامل مبتنی بر روح مذهبی و معنوی اقشار مردم می باشد. عوامل انگیزشی که در زیرمجموعه عامل دینی و مذهبی از بیانات حضرت امام به دست آمده ان، عبارتند از: ‎?) به کارگیری ارزشهای دینی( توکل و اعتماد به خدا، تکیه بر قدرت عظیم الهی ، امداد غیبی و پشتیبانی الهی، حفظ امانات الهی، تاکید بر فرهنگ عاشورا) ‎?) مکلف دانستن انسان در برابر خداوند ‎?) تحلیل مذهبی دردها و رنج های انسان ‎?) جهت دهی نگاه انسان به عالم دیگر (اجر و پاداش الهی، عذاب و عقاب اخروی، عبادت بودن اعمال) ‎?) الگوسازی مذهبی ‎?) استفاده مستقیم از آیات و روایات برانگیزاننده ‎?)تاکید بر الهی بودن نهضت و حکومت . دومین گروه از عوامل انگیزشی، عوامل انسانی هستند که ارتباط مستقیمی با نیازهای مختلف بشری داشته است که عبارتند از : الف) برانگیختن حس اعتماد به نفس ب) اعتماد بر توده مردم ج) قدردانی و تمجید از مردم د) الگوسازی شخصیتی ه) توجه به نیازهای نمادی انسان و) ویژگی متعالی نهفته در بیانات امام (ره) سومین گروه، عواملی هستند که دراین مورد می توان از عواملی چون توجه به احساسات ملی، استفاده از حس آزادی خواهی و استقلال طلبی و روشنگری درباره استعمار کشور خصوصا" دانشگاه نام برد. به طور کل ، حضرت امام خمینی(ره) براساس تعریفی که از دانشگاه دارند و همچنین بر طبق انتظاراتی که ازاین نهاد جامعه داشته اند، از عوامل انگیزشی متعددی در اقشار مختلف دانشگاهی استفاده نموده انه که برای رساندن دانشگاهها به وضعی مطلوب و ایده آل می تواند به عنوان الگویی جامع و موثر مورد کاربرد قرار گیرد.  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 87/11/28::: ساعت 9:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  بررسی تطبیقی تحولات اداری سازمان حج و زیارت با طرح کایزن و تاثیر آن بر رضایت شغلی
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: اصغر مشبکی
  استاد مشاور: کاوه فیضی، محمدحسین رضایی
  پدیدآور:  روحانی منش، محسن
  سال تحصیلی: ‎????
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: هدف از پژوهش حاضر، معرفی طرح کایزن و تطبیق تحولات اداری سازمان حج و زیارت بااین طرح و تاثیر آن بر رضایت شغلی است. بنابراین، دوفرضیه مورد آزمون قرار می گیرد: ‎?) تحولات اداری انجام شده درسازمان حج و زیارت با طرح کایزن مطابقتدارد. ‎?) تحولات اداری انجام شده در سازمان حج و زیارت در افزایش رضایت شغلی کارکنان نقش داشته است. روش تحقیق در این رساله، تلفیق از دوروش کتابخانه ای و پیمایشی است و اطلاعات از طریق فیش برداری، پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول مربوط به کلیات تحقیق است که به بیان اهمیت، هدف، فرضیات، محدودیتها و روش تحقیق می پردازد. فصل دوم به ادبیات موضوع اختصاص دارد که دردو گفتار ارائه می گردد. گفتار اول بطور مبسوط به تشریح مفهوم کایزن، تاریخچه اهمیت و تبیین ابعاد گوناگون کایزن می پردازد. در گفتار دوم، با بیان تعاریف مختلف از رضایت شغلی، تئوریهای رضایت شغلی و عقاید صاحبنظران در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. فصل سوم، به چگونگی جمع آوری اطلاعات، روش تحقیق و آزمون فرضیه ها اختصاص دارد. سرانجام، فصل پایانی، نتایج بدست آمده از تحقیق و نیز پیشنهادهای ارائه شده را بیان می کند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد، آنچه در سازمان حج و زیارت اتفاق افتاده است با کایزن مطابقت دارد و رضایت شغلی کارکنان در خلال این تحولات افزایش یافته است. آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن نیز نقش کایزن در افزایش رضایت شغلی کارکنان را تائید می کند. آنچه در اینجا مهم است اینکه جنبه هایی از کایزن ضمن اینکه به وقوع پیوسته، اما از درجه کمی برخوردار است که می توان به عنوان شاخص ترین مورد" مشارکت در تصمیم گیری" را نام برد که به نوبه خود بر روی رضایت شغلی هم اثر خود را گذاشته است. مطالعات و مصاحبه های پژوهشگر نشان می دهد که در سطح مدیران، این مشارکت در تصمیم گیری به مورد اجرا گذاشته می شود و مدیریت عالی سازمان با استفاده از همین پیشنهادها بسیاری از دستورالعملهای و خطی مشی ها را تعیین نموده است. منظور نگارنده از مشارکت در تصمیم گیری و مشارکت در بهبود، مشارکت در سطوح پایین تر و در سطح کارکنان است. باید به این عقیده توجه داشتت که کارکنان منابع سرشاری از پیشنهادها هستند که می توان با بهره گیری از آن در راه بهبود هرچه بیشتر سازمان گام برداشت. با پیاده شدن چنین طرحی نگارنده انتظار دارد رضایت شغلی در آن چند مورد هم که دچار کم رنگی است به طور مطلوب حاصل شود. تکمیل نظام مشارکت و استفاده از پیشنهادهای کارکنان رده پایین مهمترین پیشنهاد تحقیق می باشد.  روح الله تولّایی ::: یکشنبه 87/11/27::: ساعت 4:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  عنوان:  مطالعه تطبیقی سبک رهبری علی (ع) باسبکهای رهبری موجود
  موضوع: مدیریت اسلامی
  استاد راهنما: اصغر مشبکی ؛ استاد مشاور: حسین مصطفوی
  پدیدآور:  ابراهیمی، احمد
  سال تحصیلی: 1376
  دانشگاه:  امام صادق علیه السلام
  تهیه و تنظیم: پایگاه علمی مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com

  چکیده: رهبری از جکله مباحثی است که سالها ذهن متفکران و اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. در این خصوص تئوریها و الگوهای مختلفی از طرف دانشمندان و صاحبنظران غربی و شرقی ارائه گردیده است. در یک تقسیم بندی کلی دو دیدگاه پیرامون رهبری قابل تصور است: دیدگاه الهی و دیدگاه غیر الهی( مادی). اکثر مطالعات و تحقیقات انجام شده براساس دیدگاه دوم بوده است و متاسفانه کمتر به دیدگاه اول توجه شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تئوریهای جدید رهبری و مقایسه آن با الگوهای رهبری حضرت علی (ع) می باشد. به همین منظور ابتدا مفاهیم و تئوریهای رهبری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس به ویژگیهای رهبری از دیدگاه حضرت علی (ع) پرداخته شده است. الگوی رهبری حضرت علی (ع) مبتنی بر سه اصل " انسان منطقی " ، " انسان اجتماعی " و " انسان اخلاقی " است که تصویر اخیر از انسان در تئوریهای موجود رهبری جایگاهی روشن ندارد. بطور کلی سبکهای اساسی رهبری در این پایان نامه به چهار سبک " بی خاصیت " ، " غیر متعارف" ، " متعارف" و " ایده آل " تقسیم شده است که سبک ایده آل همان سبک رهبری حضرت علی (ع) می باشد. توجه به دیگاههای حضرت علی (ع) پیرامون رهبری از طرف اساتید، دانشجویان و مسئولین برنامه ریزی دروس مدیریت و نیز انتخاب افرادی که در کنار توجه به موفقیت و اثر بخشی به " شایستگی " که متضمن همسویی با اهداف الهی و رضایت خداوند است کمال اهمیت را بدهند بعنوان مدیر یا رهبر از مهمترین پیشنهادهای این تحقیق می باشد.  روح الله تولّایی ::: شنبه 87/11/19::: ساعت 4:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: مدیریت اسلامی

  <      1   2   3   4   5   >>   >
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  مدیریت اسلامی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  مدیریت اسلامی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<